Søk


Viser treff 61–80 av 250 for «Petter Dass»

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2014 - Universitetet i Oslo

og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære". Sor...

Henrik Ibsens skrifter: Registerinfo for peLP - www.ibsen.uio.no

Herr Petter Dass : ein norwegisches Literaturbild aus dem 17. Jahrhundert , 1881 Drei Sommer in Norwegen : Reiseerinnerungen und Kulturstudien (utvidet...

Henrik Ibsens skrifter: Registerinfo for peAEE - www.ibsen.uio.no

1500- og 1600-tallslitteratur, bl.a. Petter Dass’ Samlede Skrifter (1874–77, 3 b.), med innledning. Utgav også en rekke skolebøker, bl.a. Norsk Læsebog...

Henrik Ibsens skrifter: Registerinfo for peLP - www.ibsen.uio.no

Petter Dass : ein norwegisches Literaturbild aus dem 17. Jahrhundert , 1881 Drei Sommer in Norwegen : Reiseerinnerungen und Kulturstudien (utvidet utgave...

nnk-2019-6-innhold.pdf - Det teologiske fakultet

vore spennande å høyra foredrag om store salmediktarar. I eit foredrag om Petter Dass si dikting vart det sett lys på den genistreken det var at han...

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2014 - Universitetet i Oslo

, Aschehoug. Utgitt av Kristen Valkner. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd" i K...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2014 - Universitetet i Oslo

. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre...

NOR4426 – Epokestudium: Skandinavisk litteratur 1550-1750 - Universitetet i Oslo

– noen i kortere tekstutdrag: Petter Dass, Dorothe Engelbretsdatter, Thomas Kingo, Leonora Christine, Anders Arrebo, Anders Bording, Peder Syv, Georg...

NOR4421 – Epokestudium: Skandinavisk litteratur 1550-1750 - Universitetet i Oslo

– noen i kortere tekstutdrag: Petter Dass, Dorothe Engelbretsdatter, Thomas Kingo, Leonora Christine, Anders Arrebo, Anders Bording, Peder Syv, Georg...

NOR2325 – Epokestudium: Skandinavisk litteratur 1550-1750 - Universitetet i Oslo

– noen i kortere tekstutdrag: Petter Dass, Dorothe Engelbretsdatter, Thomas Kingo, Leonora Christine, Anders Arrebo, Anders Bording, Peder Syv, Georg...

= HTML Preview - Norwegian Musical Heritage

Tveitt Text author: Petter Dass Instrumentation: Orchestra voice Sources Score, autograph [Source classification: music, manuscript, autograph, score, fair...

studentmatrikkelentabseparert.txt - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Michael Sanne Christiansand 1796 Kjøbmand Johan Sanne Christiansands l. Skole 1813 Laudabilis 05.07.1813 Platou 00.06.1814 Haud illaud. 1 6 1813 2 6 Peter...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2013 - Universitetet i Oslo

. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre...

Pensum/læringskrav - NOR1103 - Høst 2008 - Universitetet i Oslo

ad Himmelen". I Kompendium NOR1103/1104 Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær hilset, I Nordlands bebyggende Mænd" i...

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2013 - Universitetet i Oslo

, Aschehoug. Utgitt av Kristen Valkner. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd" i K...

Pensum/læringskrav - NOR1103 - Vår 2008 - Universitetet i Oslo

ad Himmelen". I Kompendium NOR1103/1104 Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær hilset, I Nordlands bebyggende Mænd" i...

Pensum/læringskrav - NOR1103 - Høst 2007 - Universitetet i Oslo

ad Himmelen". I Kompendium NOR1103/1104 Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær hilset, I Nordlands bebyggende Mænd" i...

Pensum/læringskrav - NOR4360 - Høst 2012 - Universitetet i Oslo

. Kommentarer . www.ibsen.uio.no. (Kompendium) Haarberg, Jon 1998. ”Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2013 - Universitetet i Oslo

. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre...

7160 - journals.uio.no

Bjørnsons Aulestad og Sigrid Undsets Bjerkebæk og på nye sentre viet til Petter Dass (Alstahaug, tegnet av Snøhetta), til Garborg, Vinje og selvsagt Hamsun...