Søk


Viser treff 101–120 av 244 for «Petter Dass»

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2010 - Universitetet i Oslo

-offer , 1955. Oslo, Aschehoug. Utgitt av Kristen Valkner. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær hilset I Nordlands...

Pensum/læringskrav - NOR2349 - Høst 2008 - Universitetet i Oslo

Pensum/læringskrav Biografier Dass, Albert Christian 1763: Om Petter Dass i fortalen til Nordlands Trompet , København, s. 1–10 (utdeles på seminaret...

Pensum/læringskrav - NOR4448 - Høst 2008 - Universitetet i Oslo

Pensum/læringskrav Biografier Dass, Albert Christian 1763: Om Petter Dass i fortalen til Nordlands Trompet , København, s. 1–10 (utdeles på seminaret...

Undervisningsplan - NOR1103 - Høst 2008 - Universitetet i Oslo

Gruppetimar: Petter Dass: Nordlands Trompet, utdraget i kompendiet s. 135ff 02.10.2008 Gudleiv Bø same Norsk-dansk litteratur før 1800 Ewald: "Rungsteds...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2009 - Universitetet i Oslo

: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære". Sor Juana Inés de la Cruz: sonett 167. Historisk poetikk (97s.) Eide, E., A. Kittang og A...

Semesterside for NOR1301 - Vår 2006 - Universitetet i Oslo

aktuell i vår tid? 2) Petter Dass: Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære. Gi en presentasjon av diktets tematikk og oppbygning. Pek på karakteristiske trekk ved...

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2009 - Universitetet i Oslo

-offer , 1955. Oslo, Aschehoug. Utgitt av Kristen Valkner. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær hilset I Nordlands...

Pensum/læringskrav - LIT4403 - Vår 2009 - Universitetet i Oslo

, ”Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass' ’Herre Gud, ditt dyre navn og ære’”, Norsk Litteraturvitenskapelig...

complex-2008-08.pdf - Institutt for privatrett

Microsoft Word - Avh-betaversjon-JPBerg-081212_mednyttregister_innhold20081217.doc Complex nr. 8/2008 Jens Petter Berg RETT OG RIMELIGHET I MORALSK...

complex-2011-03.pdf - Institutt for privatrett

Complex_3_11_materie_20110324.indd CompLex nr. 3/2011 Inger Marie Sunde AUTOMATISERT INNDRAGNING Senter for rettsinformatikk Avdeling for forvaltnings...

Undervisningsplan - NOR1103 - Vår 2008 - Universitetet i Oslo

(Kompendium s. 129ff) 02.04.2008 Gudleiv Bø same Norsk-dansk litteratur før 1800 Holberg: Jeppe paa Bierget Gruppetimar: Petter Dass: Nordlands Trompet...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2009 - Universitetet i Oslo

Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære". Sor Juana Inés de la Cruz: sonett 167...

Undervisningsplan - NOR1103 - Høst 2007 - Universitetet i Oslo

Petter Dass: Helsingsdiktet til Nordlands Trompet (Kompendium s. 137-141) Gruppetimar: ”HErre GUD! Dit dyre…” (Kompendium s. 145-148) Kingo: ”Keed af...

Pensum/læringskrav - NOR1103 - Vår 2004 - Universitetet i Oslo

Himmelen”. I: Kompendium NOR1103 2. Dass, Petter: “Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære” og hilsningsdiktet “Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd” (1739). I...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2008 - Universitetet i Oslo

Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære". Sor Juana Inés de la Cruz: sonett 167...

Undervisningsplan - NOR1103 - Høst 2005 - Universitetet i Oslo

(målform: nynorsk) 17.10.2005 Liv Bliksrud same Norsk-dansk litteratur før 1800 Petter Dass: ”HErre GUD! Dit dyre…” Kompendium s. 121 Helsingsdiktet til...

Pensum/læringskrav - LIT4403 - Vår 2008 - Universitetet i Oslo

. Momenter til en lesning av Petter Dass' ’Herre Gud, ditt dyre navn og ære’”, Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift nr. 1 (1998), s. 79–92 (14 s.) Johan...

Undervisningsplan - NOR1103 - Høst 2006 - Universitetet i Oslo

Gudleiv Bø Aud. 1 SB Petter Dass: Nordlands Trompet, innledningsdiktet Gruppe 2 onsdag 25/10, gruppe 1 måndag 30/10: Petter Dass: Herre Gud, dit dyre Navn...

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2008 - Universitetet i Oslo

-offer , 1955. Oslo, Aschehoug. Utgitt av Kristen Valkner. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær hilset I Nordlands...

Undervisningsplan - NOR1103 - Vår 2007 - Universitetet i Oslo

) 08.02.2007 Gudleiv Bø same Norrøn litteratur Gisle Surssons saga Gruppetimar: Same tema 15.02.2007 Gudleiv Bø same Norsk-dansk litteratur før 1800 Petter Dass...