Søk


Viser treff 141–160 av 249 for «Petter Dass»

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2005 - Universitetet i Oslo

Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære". Son Juana: sonett 167. Historisk...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2005 - Universitetet i Oslo

Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære". Son Juana: sonett 167. Historisk...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2004 - Universitetet i Oslo

Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære". Son Juana: sonett 167. Historisk...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2004 - Universitetet i Oslo

Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære". Son Juana: sonett 167. Historisk...

fortid_2_2016_hires.pdf

opprør og feider. Det krevde en viss fleksibilitet å utøve bispeembetet i Tyskland i den ottonske pe- rioden. Carl Petter Arbo gir oss et innblikk i hva...

Henrik Ibsens skrifter: Registerinfo for peNRo - www.ibsen.uio.no

Dass til vore Dage . Overtok mars 1887 styret av Bergens Nationale Scene, der hans lokale komedie Nordlandstrompeten ble en stor suksess samme vår (Wiers...

Henrik Ibsens skrifter: Registerinfo for peNRo - www.ibsen.uio.no

Dass til vore Dage . Overtok mars 1887 styret av Bergens Nationale Scene, der hans lokale komedie Nordlandstrompeten ble en stor suksess samme vår (Wiers...

Henrik Ibsens skrifter: Registerinfo for peJSW - www.ibsen.uio.no

avhandlinger om bl.a. Petter Dass (1854), Holberg (1854) og Ewald og de norske Digtere (1863). Fra midt i 1860-årene rammet av sykdom, og tok 1868 avskjed fra...

Henrik Ibsens skrifter: Registerinfo for peJSW - www.ibsen.uio.no

avhandlinger om bl.a. Petter Dass (1854), Holberg (1854) og Ewald og de norske Digtere (1863). Fra midt i 1860-årene rammet av sykdom, og tok 1868 avskjed fra...

Litteraturforskning og digitale verktøy - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

. Presentasjon av en digital klassikerutgivelse: Petter Dass' Katekismesanger (1698/1715)» 13.45–15.30 Jenny Bergenmar, Sverker Lundin og Mats Malm (Gøteborgs...

Vibeke Roggen blir ambassadør for latinen - Uniforum

ho. Også norske forfattarar har skrive på latin. - Ludvig Holberg skreiv Niels Klims underjordiske Rejse på latin, medan Petter Dass også skreiv...

Brev - www.ibsen.uio.no

Brev Til POUL LIEUNGH, GRIMSTAD 20. mai 1844 Konvolutt Herr Handelsbetjent P Lieungh Skien frco Grimstad den 20 Mai 1844. Kjære Poul Du maa virkelig

nnk-2019-2.pdf - Det teologiske fakultet

1 Fra grå apati til grønt håp Klimaendringene er over oss. Vi har visst det lenge, men likevel ble fjorårets varme sommer en skikkelig vekker for mang

studentmatrikkelen.ods - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Michael Sanne Christiansand 1796 Kjøbmand Johan Sanne Christiansands l. Skole 1813 Laudabilis 05.07.1813 Platou 00.06.1814 Haud illaud. 1 6 1813 2 6 Peter...

cmumod.txt - IN1140 - Høst 2017 - Universitetet i Oslo

## Date: August 8, 1998 ## ## The Carnegie Mellon Pronouncing Dictionary [cmudict.0.6] is Copyright 1998 ## by Carnegie Mellon University. Use of this

nnk-2017-6.pdf - Det teologiske fakultet

holdningsendring, der det ukrenkelige menneskeverdet ikke lenger er selvsagt. En av transhumanismens største ideologer, moralfilosofen Peter Singer, var i høst...

Kvalifiseringsoppgaver i det norske pensumet. … - NOR1301 - Vår 2006 - Universitetet i Oslo

? Hva er komediens budskap, hva skal den lære oss? Er komedien aktuell i vår tid? 2) Petter Dass: Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære. Gi en presentasjon av...

report-2-14.pdf - Arena Centre for European Studies

Microsoft Word - Report 2-14-final-text.docx The European Union in Crises or the European Union as Crises? John Erik Fossum and Agustín José Menéndez

complex-2008-08.pdf - Institutt for privatrett

Microsoft Word - Avh-betaversjon-JPBerg-081212_mednyttregister_innhold20081217.doc Complex nr. 8/2008 Jens Petter Berg RETT OG RIMELIGHET I MORALSK...

complex-2011-03.pdf - Institutt for privatrett

Complex_3_11_materie_20110324.indd CompLex nr. 3/2011 Inger Marie Sunde AUTOMATISERT INNDRAGNING Senter for rettsinformatikk Avdeling for forvaltnings...