Søk


Viser treff 1–20 av 27 for «Petter Dass»

1880-1889 - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Christian Christiansen Jus Laudabilis Facsimile 1880 Bakke Johan Adolf Facsimile 1880 Bang Peter Lauritz Medicin Laudabilis (18,00) Facsimile 1880 Bang Thomas...

Jektefart – En bondeseilas - 1660–1780: enevelde

trygge på at mannfolkene og de dyrbare varene de førte kom hjem igjen. Forlis var det mange av. Dikterpresten Petter Dass beklaget i 1692 at hans egen jekt...

1860-1869 - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Laudabilis 1862 Koren Petter Sturvitz Theologi Laudabilis 1862 Kyhn Thorvald Andreas Theologi Laudabilis 1862 Larsen Ole 1862 Lund Christopher Andreas Dass...

1830-1839 - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

. 1835 Hasberg Haagen Medicin Haud illaud. 1835 Heede Anders Philologie Laudabilis 1835 Heltzen Anders Dass 1835 Heyberg Peter Medicin Laudabilis 1835...

studentmatrikkelen.html - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Michael Sanne Christiansand 1796 Kjøbmand Johan Sanne Christiansands l. Skole 1813 Laudabilis 05.07.1813 Platou 00.06.1814 Haud illaud. 1 6 1813 2 6 Peter...

Et spøkelse, to prester og et mistenkt spedbarnsdrap – En dølgsmålssak fra 1600-tallets Nordland

gjennomgangen er basert på denne beretningen. [33] Ifølge Petter Dass skal fiskere ha tatt turen innom Skålvold på vei hjem fra Lofotfisket for å oppleve...

studentmatrikkelen.json - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

" : "Peter Munch", "studentetternavn" : "Wang", "foedested" : "Vaage Pr.", "foeddato" : "1792", "farsyrke" : "Sognepræst", "farsfornavn" : "Marcus Frederik...

fortid_02_2017_trykk.pdf

-tallshistorikeren Peter Friedrich Suhm mente at man i samtiden burde slutte å brenne bøker, for da brenner man samtidig argumenter som kanskje kun- ne være de beste...

studentmatrikkelentabseparert.txt - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Michael Sanne Christiansand 1796 Kjøbmand Johan Sanne Christiansands l. Skole 1813 Laudabilis 05.07.1813 Platou 00.06.1814 Haud illaud. 1 6 1813 2 6 Peter...

= HTML Preview - Norwegian Musical Heritage

Tveitt Text author: Petter Dass Instrumentation: Orchestra voice Sources Score, autograph [Source classification: music, manuscript, autograph, score, fair...

studentmatrikkelen.xlsx - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Michael Sanne Christiansand 1796 Kjøbmand Johan Sanne Christiansands l. Skole 1813 Laudabilis 05.07.1813 Platou 00.06.1814 Haud illaud. 1 6 1813 2 6 Peter...

HTML Preview - Norsk musikkarv

Tveitt Text author: Petter Dass Instrumentation: Orchestra voice Sources Score, autograph [Source classification: music, manuscript, autograph, score, fair...

fortid_2_2016_hires.pdf

opprør og feider. Det krevde en viss fleksibilitet å utøve bispeembetet i Tyskland i den ottonske pe- rioden. Carl Petter Arbo gir oss et innblikk i hva...

studentmatrikkelen.ods - Museum for universitets- og vitenskapshistorie

Michael Sanne Christiansand 1796 Kjøbmand Johan Sanne Christiansands l. Skole 1813 Laudabilis 05.07.1813 Platou 00.06.1814 Haud illaud. 1 6 1813 2 6 Peter...

Vibeke Roggen blir ambassadør for latinen - Uniforum

ho. Også norske forfattarar har skrive på latin. - Ludvig Holberg skreiv Niels Klims underjordiske Rejse på latin, medan Petter Dass også skreiv...

Rekordhøg deltaking på Fagleg-pedagogisk dag - Uniforum

Petter Dass. Menneske og datamaskiner Ein handfull naturfaglærarar tok turen til Ole-Johan Dahls hus for å høyra førsteamanuensis Jo Herstad gi ei...

Handbook - Full Open Access.pdf - Childwatch International Research Network

Chapter 36 bis A. Bame Nsamenang and Therese M.S. Tchombe Handbook of African Educational Theories and Practices A Generative Teacher Education Curric

Vinner av forskningsprisen: - Ikke akkurat tjukk i hue! - Uniforum

prisvinneren til Lofoten for å holde konsert med sanger av Petter Dass i 60-årsdagen til en kollega. - Vet du at det er over åtte hundre folketoner til tekster...

NGT_59_3_239-251.pdf - foreninger.uio.no

into two or three size-classes and counting each dass sepa­ rately (Fig. 7). Compared with the other clast lithologies, the frequency of quartz as a...

F&S_11.pdf - foreninger.uio.no

FOSSILS AND STRATA 'Editor Anders Martinsson, Department of Palaeobiology, Box 564, S-75 1 22 Uppsala 1, Sweden. Editorial and administrative baard St...