Søk


Viser treff 1–20 av 36 for «Petter Dass»

Jon Haarberg - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

. Haarberg, Jon (2017). Den lesbare tekstens pris. Sluttstrek for utgivelsen av Petter Dass' Katekismesanger, I: Paula Henrikson; Mats Malm & Petra Söderlund...

Marianne Egeland - Department of Linguistics and Scandinavian Studies

forfatterbiografiene, om Petter Dass, Christian Braunmann Tullin og Johan Herman Wessel, forelå i siste halvdel av 1700-tallet. Tekstene er bare noen få sider lange og...

Hanne Lauvstad - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

dato: 10. mars 2006 Om avhandlingen: En litteraturvitenskapelig, retorisk analyse som viser at Petter Dass henviser til og bruker motiver fra både...

Marianne Egeland - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

forfatterbiografiene, om Petter Dass, Christian Braunmann Tullin og Johan Herman Wessel, forelå i siste halvdel av 1700-tallet. Tekstene er bare noen få sider lange og...

Arne Torp - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

(wmv) med Hamarkrøniken , og transkribert versjon (pdf) Video (wmv) om Ludvig Holberg Video (wmv) om Petter Dass Emneord: Nordisk språk , Norskfaget...

Per Thomas Andersen - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

. Universitetsforlaget (ISBN 8215004091) 267 s. Andersen, Per Thomas (1997). Fra Petter Dass til Jan Kjærstad. Studier i diktekunst og komposisjon . Cappelen Akademisk...

Per Thomas Andersen - Department of Linguistics and Scandinavian Studies

). Nordlands trompet i litteraturhistorien i dag, I: Sven Erik Forfang (red.), Petter Dass - omkring Nordlands trompet . Høgskolen i Nesna. ISBN 82-7569-099-4...

Hans H Skei - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

industri . ISSN 0029-1501. 83 (3), s 321- 322 Skei, Hans H (2007). Petter Dass - 300 år etter hans død. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri...

Jon Haarberg - Department of Literature, Area Studies and European Languages

verket. Haarberg, Jon (2017). Den lesbare tekstens pris. Sluttstrek for utgivelsen av Petter Dass' Katekismesanger, I: Paula Henrikson; Mats Malm & Petra...

Ingrid Margareta Markussen - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

? Markussen, Ingrid (2002). Petter Dass hustavle som tekst. Vis sammendrag I Petter Dass hustavlesange kan man aflæse de normer som ligger i Hustavlen. Men er...

Øystein Rian - Department of Archaeology, Conservation and History

Finland. ISBN 978-951-583-172-9. Artikkel. s 185 - 208 Rian, Øystein (2008). Petter Dass-feiden. Svar til Einar Niemi. HIFO-nytt . ISSN 0802-3204. (1), s 29...

Øystein Rian - Institutt for arkeologi, konservering og historie

. s 185 - 208 Rian, Øystein (2008). Petter Dass-feiden. Svar til Einar Niemi. HIFO-nytt . ISSN 0802-3204. (1), s 29- 32 Rian, Øystein (2007). Det store...

Ingrid Margareta Markussen - Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas

fredsundervisning blev også vigtige faktorer - men hvilke værdier lå bag det nye demokratiske skolesyn? Markussen, Ingrid (2002). Petter Dass hustavle som tekst. Show...

sub12-complete.pdf - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

University of Oslo Atle Grønn (ed.) PROCEEDINGS OF SUB 12 Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Department of Literature, Area S

Hans H Skei - Department of Literature, Area Studies and European Languages

Tidskrift för vetenskap, konst och industri . ISSN 0029-1501. 83 (3), s 321- 322 Skei, Hans H (2007). Petter Dass - 300 år etter hans død. Nordisk Tidskrift...

Norsk musikkhistorisk bibliografi - Institutt for musikkvitenskap

musikalske sider ved Petter Dass sin diktning. Trondheim 1986 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim Hernes, Asbjørn: Schola Nidrosiensis. Opphav og...

Musikken på CD-ene - Institutt for musikkvitenskap

Engelbretsdatter: "Aftensalme" Marit Isaksen Solstrand, sopran, Pro Musica Antiqua, Oslo NKFCD 50032-2 2:19 15 Petter Dass: "Herre Gud", med melodien fra Vefsn Bærum...

Register for all fem bindene - Institutt for musikkvitenskap

, Det Bd1: 308 Dardel, Fritz von Bd2: 17 Dass, Petter Bd1: 112ff, 114, 115, 116, 192, 197 Daugstad, Peder Bd2: 133 David, Ferdinand Bd3: 108, 109, 115...

Litteraturforskning og digitale verktøy - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

. Presentasjon av en digital klassikerutgivelse: Petter Dass' Katekismesanger (1698/1715)» 13.45–15.30 Jenny Bergenmar, Sverker Lundin og Mats Malm (Gøteborgs...

Norway_Music_korr.pdf - Institutt for musikkvitenskap

Peter Dass (1647–1707) have also influenced popular music to this day. In the 17th century we meet the first town musicians. The king in Copenhagen gave...