Søk


Viser treff 1–10 av 10 for «Petter Dass»

nnk-2019-6-innhold.pdf - Det teologiske fakultet

vore spennande å høyra foredrag om store salmediktarar. I eit foredrag om Petter Dass si dikting vart det sett lys på den genistreken det var at han...

nnk-2019-2.pdf - Det teologiske fakultet

1 Fra grå apati til grønt håp Klimaendringene er over oss. Vi har visst det lenge, men likevel ble fjorårets varme sommer en skikkelig vekker for mang

nnk-2017-6.pdf - Det teologiske fakultet

holdningsendring, der det ukrenkelige menneskeverdet ikke lenger er selvsagt. En av transhumanismens største ideologer, moralfilosofen Peter Singer, var i høst...

nnk-2015-8.pdf - Det teologiske fakultet

Nytt år. Nye muligheter. Blanke ark. Det er som det første laget med snø. Det som var blir borte. Det nye er perfekt. Det har alle muligheter. Og så b

nnk-2014-8.pdf - Det teologiske fakultet

budska- pet, men med å finne det. For en ting er å lese teksten og forstå den, noe annet er å vite hva du skal si. Jeg spurte en gang en stjernepredikant...

nnk-2013-1.pdf - Det teologiske fakultet

: salmedikteren har ikke bare i tematikk, men også i språk, uttrykk og tanke#gu- rer, hentet sto& fra GT. Petter Dass er i dag mest kjent for Nordlands Trompet. Men...

nnk-2008-04.pdf - Det teologiske fakultet

ordene om Gud er sluppet løs. Peter proklamerer ivrig i sin etter hvert så berømte tale i Acta 2 at Ånden utøses over alle mennesker. Sønner og døtre, unge...

nnk-2009-04.pdf - Det teologiske fakultet

parallell til 3,16-18. «Det ord jeg har talt skal dømme ham på den siste dag» (v.48). TIl PrekeNeN Petter Dass har i sine katekismesanger en sang om Den...

nnk-2013-03.pdf - Det teologiske fakultet

sammenheng. Hver enkelt av oss er et bindeledd mellom sine foreldre og sine barn.» En av de to salmene vi sang i begravelsen, Petter Dass - salmen Om alle mine...

taraldcv.pdf - Det teologiske fakultet

tolkningen av Petter Dass, i: Petter Dass, utg.: S.E.Forfang og I.R.Hansen, Nesna 2000, s.11-20. * The New Norwegian ”KRL” Subject and Religious Freedom: A...