Søk

Mente du: petter dans

Viser treff 1–2 av 2 for «Petter Dass»

Publikasjoner - For ansatte - Det humanistiske fakultet

. (85), s 291- 302 Haarberg, Jon (2017). Den lesbare tekstens pris. Sluttstrek for utgivelsen av Petter Dass' Katekismesanger, I: Paula Henrikson; Mats...

Min kollega: Jon Haarberg - For ansatte - Det humanistiske fakultet

han nylig fullført en svær digital, historisk-kritisk utgave av Petter Dass’ Katekismesanger som ligger tilgjengelig for alle på Nasjonalbibliotekets...