Søk


Viser treff 1–20 av 22 for «Petter Dass»

Norsk musikkhistorisk bibliografi - Institutt for musikkvitenskap

musikalske sider ved Petter Dass sin diktning. Trondheim 1986 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim Hernes, Asbjørn: Schola Nidrosiensis. Opphav og...

Musikken på CD-ene - Institutt for musikkvitenskap

Engelbretsdatter: "Aftensalme" Marit Isaksen Solstrand, sopran, Pro Musica Antiqua, Oslo NKFCD 50032-2 2:19 15 Petter Dass: "Herre Gud", med melodien fra Vefsn Bærum...

Register for all fem bindene - Institutt for musikkvitenskap

, Det Bd1: 308 Dardel, Fritz von Bd2: 17 Dass, Petter Bd1: 112ff, 114, 115, 116, 192, 197 Daugstad, Peder Bd2: 133 David, Ferdinand Bd3: 108, 109, 115...

nnk-2019-6-innhold.pdf - Det teologiske fakultet

vore spennande å høyra foredrag om store salmediktarar. I eit foredrag om Petter Dass si dikting vart det sett lys på den genistreken det var at han...

Litteraturforskning og digitale verktøy - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

. Presentasjon av en digital klassikerutgivelse: Petter Dass' Katekismesanger (1698/1715)» 13.45–15.30 Jenny Bergenmar, Sverker Lundin og Mats Malm (Gøteborgs...

nnk-2017-6.pdf - Det teologiske fakultet

holdningsendring, der det ukrenkelige menneskeverdet ikke lenger er selvsagt. En av transhumanismens største ideologer, moralfilosofen Peter Singer, var i høst...

nnk-2019-2.pdf - Det teologiske fakultet

1 Fra grå apati til grønt håp Klimaendringene er over oss. Vi har visst det lenge, men likevel ble fjorårets varme sommer en skikkelig vekker for mang

nnk-2015-8.pdf - Det teologiske fakultet

Nytt år. Nye muligheter. Blanke ark. Det er som det første laget med snø. Det som var blir borte. Det nye er perfekt. Det har alle muligheter. Og så b

nnk-2014-8.pdf - Det teologiske fakultet

budska- pet, men med å finne det. For en ting er å lese teksten og forstå den, noe annet er å vite hva du skal si. Jeg spurte en gang en stjernepredikant...

complex-2008-08.pdf - Institutt for privatrett

Microsoft Word - Avh-betaversjon-JPBerg-081212_mednyttregister_innhold20081217.doc Complex nr. 8/2008 Jens Petter Berg RETT OG RIMELIGHET I MORALSK...

complex-2011-03.pdf - Institutt for privatrett

Complex_3_11_materie_20110324.indd CompLex nr. 3/2011 Inger Marie Sunde AUTOMATISERT INNDRAGNING Senter for rettsinformatikk Avdeling for forvaltnings...

Klima-2012-01-versjon.pdf - Fysisk institutt

Nord-Amerika og i Europa. Perioden er kjent som den lille istid. Det var trolig lite nordlys i denne perioden. Petter Dass levde fra 1647 til 1707...

Norway_Music_korr.pdf - Institutt for musikkvitenskap

Peter Dass (1647–1707) have also influenced popular music to this day. In the 17th century we meet the first town musicians. The king in Copenhagen gave...

Norsk musikkhistorisk arkiv - Institutt for musikkvitenskap

Alstahaug. Om musikalske sider ved Petter Dass sin diktning . Trondheim 1986 Utrykt hovedoppgave, Universitetet i Trondheim Hernes, Asbjørn: Schola...

nnk-2013-1.pdf - Det teologiske fakultet

: salmedikteren har ikke bare i tematikk, men også i språk, uttrykk og tanke#gu- rer, hentet sto& fra GT. Petter Dass er i dag mest kjent for Nordlands Trompet. Men...

nnk-2008-04.pdf - Det teologiske fakultet

ordene om Gud er sluppet løs. Peter proklamerer ivrig i sin etter hvert så berømte tale i Acta 2 at Ånden utøses over alle mennesker. Sønner og døtre, unge...

nnk-2009-04.pdf - Det teologiske fakultet

parallell til 3,16-18. «Det ord jeg har talt skal dømme ham på den siste dag» (v.48). TIl PrekeNeN Petter Dass har i sine katekismesanger en sang om Den...

nnk-2013-03.pdf - Det teologiske fakultet

sammenheng. Hver enkelt av oss er et bindeledd mellom sine foreldre og sine barn.» En av de to salmene vi sang i begravelsen, Petter Dass - salmen Om alle mine...

Klima.pdf - Fysisk institutt

Nord-Amerika og i Europa. Perioden er kjent som den lille istid. Det var trolig lite nordlys i denne perioden. Petter Dass levde fra 1647 til 1707...

v13_03_nigst_041-057.pdf - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

. Aslām: ‘Wohl dem, der an die Stunde des Todes denkt! Kein Knecht denkt oft an den Tod, ohne dass man es an seinem Tun sehen würde.’ 13 Or Bishr: ‘Das...