Søk


Viser treff 1–12 av 12 for «Petter Dass»

hefte05.pdf - Universitetsbiblioteket

Microsoft Word - Kroepelien.rtf Svein A.H. Engelstad Catalogue of the “Kroepelien collection” or “Bibliotheca Polynesiana”, owned by the Oslo Universi

hefte06.pdf - Universitetsbiblioteket

. Andreassen 7 Forord 9 Universitetsbibliotekets historie i universitetets historie John Peter Collett 11 Fra tollboden i København til kartotektempelet i...

Årsrapport for 2000 - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

. Kommentar til Andreas G. Lombnæs' "Læbers Pligt og Lemmers Facter. Filologisk tilforsikt og retorisk anfektelse hos Petter Dass", NLvT 2/1999, s. 148-56...

hefte04.pdf - Universitetsbiblioteket

indispensable foundation of discovery and the creation of new knowledge. Britain’s Sir Peter Medawar wrote that “if politics is the art of the possib- Beguiling...

VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORTEN - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Dass' "Herre Gud, ditt dyre navn og ære". Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift. 1998;1(1):79-92 Haarberg J. Resepsjonsteoriens rolle i studiet av...

G - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

. Naturnamn på – ing . Haarberg, Jon Tekstkritisk utgåve av Petter Dass' Katekismesanger . Erasmus' poetikk. Killingbergtrø, Laurits Manusutarbeiding til Norsk...

ÅRSRAPPORT 1999, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

(til 31.01.01) Larsen, Peter (til 31.07.00) Myhren, Dagne Groven (til 28.02.03) Engasjert: Bache, Per, 50 % stilling som universitetslektor i 2 mnd...

d-sak-1-2-samlet_samlingsrapport.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

1 Den forskings- og undervisningsmessige verdien av eit utval samlingsressursar ved ILN Rapport frå ei arbeidsgruppe nedsett av instituttleiar ved ILN

v7-iakh-soknader.pdf - Det humanistiske fakultet

arbeid med Petter Dass og reorienterer det nå mot kunnskapsgehalten i norsk barokkdiktning, med et foreløpig tyngdepunkt i det den religiøse litteraturen...

betreff-anfrage-bezuglich-ida.pdf - Naturhistorisk museum

sie, dass das Naturhistorische Museum in dieser Angelegenheit gegen das Gesetz gehandelt hat oder getäuscht wurde. Sie behauptet weder, dass das Fossil...

aarsrapport-2001-imt.pdf - Institutt for musikkvitenskap

: professor Jan Petter Blom, Universitetet i Bergen 2. opponent: docent Märta Ramsten, Svenskt visarkiv 3. medlem: førsteamanuensis Hans Weisethaunet...

nobel book haavelmo norsk-1.pdf - Økonomisk institutt

Olav Njølstad (red.) Norske nobelprisvinnere Fra Bjørnson til Kydland TRYGVE HAAVELMO (Økonomiprisen 1989) Olav Bjerkholt Universitetsforlaget © Unive