Søk


Viser treff 1–20 av 132 for «Petter Dass»

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2006 - Universitetet i Oslo

Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære". Son Juana: sonett 167. Historisk...

Pensum/læringskrav - LIT4403 - Høst 2019 - Universitetet i Oslo

.) Haarberg, Jon, «Filologien som utfordring til litteraturvitenskapen. Momenter til en lesning av Petter Dass’ ‘Herre Gud, ditt dyre navn og ære’», Norsk...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2019 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2019 - Universitetet i Oslo

. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd" i K. Heggelund, S. I. Apenes og K. E. Harr...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2018 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

Per Thomas Andersen gjennomgår Petter … - NOR1301 - Vår 2006 - Universitetet i Oslo

Per Thomas Andersen gjennomgår Petter … Per Thomas Andersen gjennomgår Petter Dass' Nordlands trompet 8. mai og Ludvig Holbergs Erasmus Montanus/"Om...

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2018 - Universitetet i Oslo

. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær hilset I Nordlands bebyggende Mænd" i K. Heggelund, S. I. Apenes og K. E. Harr...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2018 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

Pensumliste - LIT4403 - Høst 2017 - Universitetet i Oslo

, overs. Johann Grip og Henning Hagerup, Oslo 1996, s. 23 (1 s.) Coetzee, J.M., In the Heart of the Country , London 1977 og senere (177 s.) Dass, Petter...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2017 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2017 - Universitetet i Oslo

": Samlede Skrifter, Taare-Offer , 1955. Oslo, Aschehoug. Utgitt av Kristen Valkner. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2017 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2016 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

Undervisningsplan - NOR1301 - Vår 2011 - Universitetet i Oslo

Palladius, Leonora Christine, Kingo 14.02.2010 Liv Bliksrud PAM6, 10.15-12 Hamarkrøniken og Petter Dass: ”Helliget Vorde Dit Navn 21.02.2011 Leseuke...

Pensum/læringskrav - NOR1301 - Vår 2016 - Universitetet i Oslo

": Samlede Skrifter, Taare-Offer , 1955. Oslo, Aschehoug. Utgitt av Kristen Valkner. Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære" og hilsningsdiktet "Vær...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Vår 2016 - Universitetet i Oslo

" Louise Labé: sonett 14. Shakespeare: sonett 18, 55 og 130. Donne: "The Canonization". Milton: "On time". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass...

Undervisningsplan - NOR1301 - Vår 2010 - Universitetet i Oslo

15 i PAM Introduksjon 21.01.2010 Liv Bliksrud ES aud. 6, 10.15-12 Hamarkrøniken og Petter Dass: ”Helliget Vorde Dit Navn 28.01.2010 Liv Bliksrud ES aud...

Undervisningsplan - NOR1301 - Vår 2009 - Universitetet i Oslo

Aud. 6 Eilert Sundt Hamarkrøniken og Petter Dass: ”Helliget Vorde Dit Navn 30.01.2009 Ellen Rees Petter Dass: "Hilsningsdiktet" i Nordlands Trompet...

Pensum/læringskrav - LIT1301 - Høst 2015 - Universitetet i Oslo

". Engelbretsdatter, Dorothe: "Aften-Sang". Dass, Petter: "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære". Sor Juana Inés de la Cruz: sonett 167. Historisk poetikk (97s.) Eide, E., A...

Undervisningsplan - NOR1301 - Vår 2008 - Universitetet i Oslo

Introduksjon 22.01.2008 Liv Bliksrud Hamarkrøniken og Petter Dass: ”Helliget Vorde Dit Navn 29.01.2008 Liv Bliksrud Petter Dass: "Hilsningsdiktet" i Nordlands...