Søk


Viser treff 21–40 av 71 for «blogg»

Hvordan forteller vi om øglene? - Naturhistorisk museum

skrev årets blogg. I ettertid ble denne teksten en del av antologien Isfritt (Spartacus, 2014) om klima og forskning. 2010-2016: Blogg hos forskning.no og...

IFI-bloggen er lansert - Institutt for informatikk

IFI-bloggen er lansert Som et tiltak for å opprettholde kontakt og samhold på tvers har noen av studentene opprettet en IFI-blogg. Bloggen drives av...

Hva er en god opplevelse? - Det medisinske fakultet

Hva er en god opplevelse? Hvorfor er den tørre matpakka så god når vi spiser den på en fjelltopp? Og hvorfor er alt mer slitsomt når vi er trøtte, sli

Tunesteinen - Norges første arkivdokument - Kulturhistorisk museum

Tunesteinen - Norges første arkivdokument Et dokument er ikke nødvendigvis et papir med påskrevne bokstaver. Et dokument kan være digitalt, det kan væ

Syllabus MEVIT3427 - MEVIT3427 - Spring 2020 - Universitetet i Oslo

-Hill Education introduction (“The Impact of Blogging on the BBC’s Coverage of War and Terrorism Bennett, Daniel , in Digital media and reporting conflict...

LovLAB: Et morsomt og annerledes valgemne - Institutt for offentlig rett

LovLAB: Et morsomt og annerledes valgemne LovLAB: Et morsomt og annerledes valgemne Har du lyst til å ta et innovativt og praksisnært valgemne? Vil du

På oppdrag for fremtidens velferdsstat - Institutt for offentlig rett

På oppdrag for fremtidens velferdsstat CELLs utsendte studentpilarleder møtte Lovlab-alumni Sindre Buer for en prat om velferdsrett, teknologi, og hvo

Meld deg til lovlab innen 17. august! - Institutt for offentlig rett

Meld deg til lovlab innen 17. august! Har du lyst å lære hvordan du skriver lover og NOUer? I så fall er lovlab og valgemnet JUS 5502 faget for deg. V

Utvikling og avvikling i nord - Arena Senter for europaforskning

Utvikling og avvikling i nord I Nord-Norge går suksesshistoriene hånd i hånd med elendighetsbeskrivelsene. På ene siden har vi bransjer og bedrifter s

Syllabus JOUR4427 - JOUR4427 - Spring 2020 - Universitetet i Oslo

-Hill Education introduction (“The Impact of Blogging on the BBC’s Coverage of War and Terrorism Bennett, Daniel , in Digital media and reporting conflict...

Zoom 5.2.41981 - Universitetets senter for informasjonsteknologi

Zoom 5.2.41981 Ny versjon av Zoom-klienten er tilgjengelig i Software Center. Oppgradering skjer fra førstkommende natt om maskinen står på og har eld

Firefox 79.0 og ESR 78.1.0 - Universitetets senter for informasjonsteknologi

Firefox 79.0 og ESR 78.1.0 Ny versjon av Firefox og Firefox ESR er nå tilgjengelig i Software Center. Maskiner med Firefox installert fra før bli oppg

Universitetsplassen LIVE - Universitetet i Oslo

Gundersen (generalsekretær i Rådet for psykisk helse) og Eline Skår (blogger). Universitetsplassen LIVE: Trenger vi et etisk råd for kunstig intelligens? Med...

Universitetsplassen LIVE: Psykiske konsekvenser av pandemien - Universitetet i Oslo

(generalsekretær i Rådet for psykisk helse) og Eline Skår (blogger). Tid og sted: Universitetsplassen LIVE: Psykiske konsekvenser av pandemien 13. aug. 2020 13:00...

Sverre Holm - Fysisk institutt

gjerne spørsmål omkring lyd i vid forstand, men også noen ganger vitenskapsfilosofi. Jeg liker å formidle forskning til et populært publikum og har blogget...

Syllabus MES4610 - MES4610 - Autumn 2020 - Universitetet i Oslo

, Williams, Joseph M.; Colomb, Gregory G.. , 2008 . Chicago : University of Chicago Press , XVII, 317 s. Shorter, Better, Faster, Free. Blogging changes the...

Fagbibliotek og systematiske oversikter - Universitetsbiblioteket

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket SMH-bloggen, mars 2018 Er bibliotekar involvert og anerkjent i systematiske oversikter publisert ved UiO og OUS...

Sverre Holm - Department of Physics

" answering mostly questions on acoustics in a wide sense and from time to time also commenting on the philosophy of science. I have blogged since 2010, mainly...

Hva må vi gjøre med øglene? - Naturhistorisk museum

ferdig preparert. Tweet Publisert 29. mars 2011 11:00 - Sist endret 12. aug. 2020 15:05 Del på e-post Del på Facebook Del på Twitter Vi har skrevet blogg...

Syllabus SOS4510 - SOS4510 - Autumn 2020 - Universitetet i Oslo

psychology in an analysis of affective blogging Stage, Carsten , Distinktion: Journal of Social Theory: Postmodern Crowds: Re-Inventing Crowd Thinking , 14 (2...