Søk


Viser treff 1–20 av 151 for «blogg»

Blogg - Senter for utvikling og miljø

Blogger med tilknytning til SUM

Blogg - Institutt for arkeologi, konservering og historie

Besøk vår blogg her for å lese mer om aktivitetene på på Creative IPR

Blogg - Institutt for offentlig rett

Blogg - Pandemi og retorikk - Institutt for medier og kommunikasjon

Terra Nullius: Repossessing the existent - Senter for utvikling og miljø

Ta politika: Analyse av aktuell politikk - Institutt for statsvitenskap

long time in politics", sa Harold Wilson. Formålet med denne bloggen er dels å rapportere om aktualiteter, dels å trenge dypere inn i saker og hendelser...

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning - Institutt for klinisk medisin

. Flere publikasjoner SERAF bloggen Error: Failed to load feed: /klinmed/forskning/sentre/seraf/blogg/?vrtx=feed: Invalid XML: Error on line 1: DOCTYPE is...

Mariel Aguilar-Støen - Senter for utvikling og miljø

NAFALM-nytt - Institutt for helse og samfunn

Kenneth Bo Nielsen - Senter for utvikling og miljø

Alexander Dunlap - Senter for utvikling og miljø

Prisen for å produsere billig mat - Senter for utvikling og miljø

dyr har på oss, har produksjon og forbruk av kjøtt fortsatt å øke over hele verden, skriver blogg-forfatterne. Bilde: Markus Spiske , Pexels Denne...

Guisela Carolina Camacho-Mejia - Senter for utvikling og miljø

Table - Senter for utvikling og miljø

Table Data Forfatternavn Bilde (URL) Kort beskrivelse Lang beskrivelse (URL) Mariel Aguilar-Støen /forskning/blogg/terra-nullius/include/profilepics...

Institutt for medier og kommunikasjon - Det humanistiske fakultet

formidlingsaktivitet (paneldebatt, blogg, kronikk, o.l.). Vi anbefaler at du diskuterer adekvate fora for formidling med din veileder. Kontakt IMK hvis du har spørsmål...

Publikasjoner og formidling / Publications and other dissemination - Institutt for helse og samfunn

bloggen @NTNUhelse 2019 Kari Anne I Evensen, 23. januar 2019. Høstmark CB. Samler inn info om fysioterapeuters pasienter . Nyheter i Fysioterapeuten...

Jostein Jakobsen - Senter for utvikling og miljø

Ansatte - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen

pedagogisk praksis basert på skoleforskning. Han er lærebokforfatter og skriver om skole og utdanning på bloggen En rektors bekjennelser og er å finne på...

Samtidshistorie - Institutt for arkeologi, konservering og historie

Samtidshistorikerne ved UiO har skrevet tekster om vår nærmeste fortid, aktuelle spørsmål og ny forskning.

Matkultur i middelalderbyene (FOODIMPACT) - Kulturhistorisk museum

deltakarar Blogg Mat i middelalderen Podcast Ekko, NRK, 8. januar (57:46 Norgeshistorie Folk & dyr: Mellom folk og dyr i Bergen Film Middelalderens...