Søk


Viser treff 181–200 av 6 563 for «blogg»

Erling Lorentzen Sogge - Department of Culture Studies and Oriental Languages

(2016). Libanon på en knivsegg. nrk.no/ytring . View all works in Cristin Published Feb. 2, 2015 1:21 PM - Last modified Oct. 18, 2019 8:38 AM Blogging...

Norge trenger en nasjonal stamcellebank - Det medisinske fakultet

Norge trenger en nasjonal stamcellebank Med en stamcellebank vil Norge stå bedre rustet til å behandle de tusenvis av nordmenn som rammes av blindhet,

Medisinsk forskning må bli mer fantasifull og åpen hvis vi skal lykkes i å lage nye, gode legemidler for framtiden - Farmasøytisk institutt

Medisinsk forskning må bli mer fantasifull og åpen hvis vi skal lykkes i å lage nye, gode legemidler for framtiden Jeg var nylig invitert som en av 10

Arne Johan Vetlesen - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

-bloggen . Helle-Valle, Anna; Johns, Unni Tanum & Vetlesen, Arne Johan (2016). Barn og uro: Hvordan kan vi møte uro på en bærekraftig måte?. Storm, Johan...

Fikk pris for beste poster - Institutt for helse og samfunn

Fikk pris for beste poster NAFALM-student Tonje Rambøll Johannessen (UiO) fikk pris for beste poster på hjerteforsknings-konferanse Den 19. september

Hva lærer Brexit oss? - Arena Senter for europaforskning

Hva lærer Brexit oss? I disse brexit-tider oppfordres det til å slå ring om EØS-avtalen. Hvorfor setter da Storbritannia himmel og jord i bevegelse fo

Ole Jakob Løland - Universitetsbiblioteket

-Amerika?". VG : Verdens gang . ISSN 0805-5203. Løland, Ole Jakob (2013). "Hva kan true Bibelen?". PluRel - en blogg om religion og samfunn (UiO) . Løland...

NAFALM-nytt - Institutt for helse og samfunn

I dag brenner planeten, men velgerne strømmer til demagogene - Arena Senter for europaforskning

I dag brenner planeten, men velgerne strømmer til demagogene Dagens credo er at en må lytte til folket. Men hvem er folket? I 2015 opprettet en gruppe

Bilder uke 3 - Sosialt entreprenørskap (1/2 år) - Universitetet i Oslo

Gjen-vinn-vinn-ing - Senter for utvikling og miljø

Gjen-vinn-vinn-ing I Oslo er det obligatorisk med kildesortering, men hvor viktig er det egentlig i et klimaperspektiv? Foto: Renovasjonsetaten I Oslo

Charlotte Lilleby Kildal - Senter for utvikling og miljø

og bærekraft og Oslo Academy of Global Governance . Nettredaktør for Matlære-bloggen Bakgrunn Administrativ koordinator for kurset ” Energy

Ingebjørg Tonne - MultiLing

digital literacy, more concretely, the activity of literary blogging. The aim of the paper is to single out methodological and theoretical challenges in...

GID-bloggen - Universitetets senter for informasjonsteknologi

og systemer for automatisering, logging og overvåking. Her blogger gruppens medlemmer om pågående aktiviteter og erfaringer med arbeidet.

JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett: Forelesninger høsten 2019 - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett: Forelesninger høsten 2019 Jeg holder forelesninger i JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett. I denne

Flott feiring av forelesere og formidling - Universitetet i Oslo

Flott feiring av forelesere og formidling I dag, den 2. september, fyller UiO 205 år. I går, den 1. september kom gaven. I Morgenbladets kåring av Nor

Rurale endringer - Senter for utvikling og miljø

dermed i stadig økende grad frakoblet fra ‘det agrare’, på måter som fordrer kritisk nytenkning når det kommer til rurale endringer. Følg bloggen vår...

Diana Santos - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

humaniora ILLREP: Representasjoner av sykdom og funksjonshemming i litterære og kulturelle tekster Blogg (på portugisisk) Única Lesesirkel Lesesirkel på...

Anne Krogstad - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

, Anne (2008). Den kulinariske byen. Kontur: Tidsskrift for kulturstudier . ISSN 1602-3595. 14 Krogstad, Anne (2007). En bok, en blogg og en blondine...

Studieopphold i utlandet - utveksling og utenlandspraksis - Tannpleie (bachelor) - Universitetet i Oslo

utvekslingsstedet om eget studieprogram - blogge på fakultetets nettsider underveis - holde en presentasjon om erfaringene fra oppholdet for eget studiekull - levere...