Søk


Viser treff 201–220 av 295 for «blogg»

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger - Det humanistiske fakultet

Sarah Jurkiewicz har levert sin avhandling Being a Blogger in Beirut. Production Practices and Modes of Publicness Sakspapirer: - Dekanens fullmakt av...

spa2101-pev08-mrr.pdf - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

ressursene 2 , har vi tenkt å prøve ut en blogg 3 koblet til kurset. Ideen bak er å få studentene til å jobbe videre med temaene som blir presentert i timene...

mote-nr-9-saksdokumenter-samlet.pdf - Institutt for musikkvitenskap

Det blir publisert nettsider med tidsplaner og informasjon om tilsettingssakene når det er fattet endelig vedtak om utlysning, og kunngjøringen er god

v-sak-66-revidert-stillingsplan-2017-2020-utkast.pdf - Institutt for musikkvitenskap

stillingsforslagene som har kommet inn bli presentert. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2398609 http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv...

2013-toldnes.pdf - Institutt for musikkvitenskap

denne aktive rollen, og oppsøke ulike debattforum og sosiale medier (støttegrupper på Facebook, fansider på Facebook/MySpace, blogger og så videre) for å...

mote-nr-8---saksdokumenter-samlet.pdf - Institutt for musikkvitenskap

://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv/musikkvitenskapelige-utdanningsprogrammer-i-norge-og-norden.html http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt...

d-sak-57-utkast-revidert-stillingsplan-2017-2021.pdf - Institutt for musikkvitenskap

veiledning. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2398609 http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv/musikkvitenskapelige...

retkom1102-h16.pdf - Det humanistiske fakultet

mennesker som har vært på salgstoppen den siste tiden. Både blogger Sophie Elises biograf «Forbilde», artist Stian «Staysman» Thorbjørnsens bok «How to become...

v3-kortrapport-arkeologi.pdf - Det humanistiske fakultet

. b) Under feltkurset har studentane sjølv ansvar for dagleg drift og oppdatering av eigen blogg/Facebook-side. Arbeidet føregår i samarbeid med og...

07-2017-saksdokumenter-samlet.pdf - Institutt for musikkvitenskap

nevne følgende overlapp: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2398609 http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv...

Guro Flinterud: Dyrekjendiser - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

eksempel på alt som er galt i vårt forhold til dyr. Gjennom nærlesning av blogger og avisartikler så vel som intervjuer med fans, mediefolk og ansatte i...

arsrapport-2015.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

en egen førsteamanuensis II-stilling knyttet til historieformidling. Dette har blant annet ført til en blogg om samtidshistorie. Målsetning: UiO skal...

mote-6-2017-saksdokumenter-samlet.pdf - Institutt for musikkvitenskap

nevne følgende overlapp: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2398609 http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv...

dsak-44-stillingsplan-2017-2021.pdf - Institutt for musikkvitenskap

nevne følgende overlapp: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2398609 http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv...

v-sak-6-fp3-forslagene-ved-iln(1).pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

1 Forslag 1 Faglig pri én: Humanistisk skolesatsing Forslag fra undervisningslederne ved ILN og IAKH Oppsummerende sammendrag: En humanistisk skolesat

uiohfbransjekartlegging2016naeringslivfinal.pdf - Det humanistiske fakultet

3.3.2 Fag og forskning Intervjobjektene nevner ulike kilder på Internett, som forum, nyhetstilbydere, blogger og internasjonale publikasjoner, deltakelse...

v-sak-6-fp3-forslagene-ved-iln.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

1 Forslag 1 Faglig pri én: Humanistisk skolesatsing Forslag fra undervisningslederne ved ILN og IAKH Oppsummerende sammendrag: En humanistisk skolesat

2017-04-05-is-sak-08-fremleggsnotat-avtale-iakh-prio.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

2016 en avtale om strategisk samarbeid med Institutt for fredsforskning (PRIO), jf http://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/2017/uio-prio...

studiekvalitetsrapport-2013-ifikk.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

). Kunsthistorie har tatt i bruk blogg som del av undervisningen: bloggen "Designkultur: Ti ting" supplerer emnet KUN2201/4201. Eksamen og sensur Exphil har, i tråd...

studiekvalitetsrapport-2014-ifikk.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

, som også har blogget fra sine utenlandsopphold. Orienteringsmøter og promotering har hatt økt fokus på anbefalte IFIKK-avtaler, på Tyskland og noe økt...