Søk


Viser treff 221–240 av 285 for «blogg»

v-sak-6-fp3-forslagene-ved-iln.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

1 Forslag 1 Faglig pri én: Humanistisk skolesatsing Forslag fra undervisningslederne ved ILN og IAKH Oppsummerende sammendrag: En humanistisk skolesat

studiekvalitetsrapport-2013-ifikk.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

). Kunsthistorie har tatt i bruk blogg som del av undervisningen: bloggen "Designkultur: Ti ting" supplerer emnet KUN2201/4201. Eksamen og sensur Exphil har, i tråd...

studiekvalitetsrapport-2014-ifikk.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

, som også har blogget fra sine utenlandsopphold. Orienteringsmøter og promotering har hatt økt fokus på anbefalte IFIKK-avtaler, på Tyskland og noe økt...

stillingsplan-2017-2021.pdf - Institutt for musikkvitenskap

/xmlui/handle/11250/2398609 http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv/musikkvitenskapelige-utdanningsprogrammer-i-norge-og-norden.html...

2017-04-05-is-sak-08-fremleggsnotat-avtale-iakh-prio.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

2016 en avtale om strategisk samarbeid med Institutt for fredsforskning (PRIO), jf http://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/2017/uio-prio...

v-sak-87-stillingsplan-2017-2021-vedtatt.pdf - Institutt for musikkvitenskap

nevne følgende overlapp: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2398609 http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv...

stillingsplan-2017-2021-horingsutkast.pdf - Institutt for musikkvitenskap

://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv/musikkvitenskapelige-utdanningsprogrammer-i-norge-og-norden.html http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt...

comrel-resultater-pr-30.09.16-norsk.pdf - Institutt for medier og kommunikasjon

CoMRel lanserte og er aktive i bloggen Religion Going Public http://religiongoingpublic.com Det er gjort avtale med forlaget deGruyter i Berlin om...

v-sak-87-stillingsplan-2017-2020-v2.pdf - Institutt for musikkvitenskap

://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2398609 http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv/musikkvitenskapelige-utdanningsprogrammer-i-norge-og...

v-sak-87-stillingsplan-2017-2020-samlet.pdf - Institutt for musikkvitenskap

://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2398609 http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv/musikkvitenskapelige-utdanningsprogrammer-i-norge-og...

sakdokumenter-9-2016-samlet.pdf - Institutt for musikkvitenskap

følgende overlapp: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2398609 http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv/musikkvitenskapelige...

v-sak-80-stillingsplan-2017-2020.pdf - Institutt for musikkvitenskap

følgende overlapp: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2398609 http://www.hf.uio.no/imv/om/aktuelt/instituttleder-blogg/arkiv/musikkvitenskapelige...

nor2111-v12.pdf - Det humanistiske fakultet

basisutvalg og has i fullsortimentspolene. (16) Dette blir påstått av en debattant på en av de kjente politisk ukorrekte bloggene. (17) I Den norske kirke har...

2016-04-06-is-sak-15-g-arsrapport-2015.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

2015 også hatt en egen førsteamanuensis II-stilling knyttet til historieformidling. Dette har blant annet ført til en blogg om samtidshistorie

endelig_rapport.pdf - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

utbytterik enn forelesningene. Bloggen er et positivt tiltak og bør videreføres. Ettersom EXFAC03-EURA er et av emnene studentene ofte tar i begynnelsen av...

stud.kval.rapport-2015-alle-vedlegg.pdf - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

VEDLEGG 1 - Kvalifiserte førstepriorietssøkere 2014-2015 Programmer og Studieretninger1 Studium 2014 2015 Plasser Kval 1. pri2 Plasser Kval 1. pri ÅRS

2015-12-09-is-v-sak-33-iakhorisont-endeligversjon.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

gått foran med å lansere sin egen blogg. Det er behov for å utvikle en kommunikasjonsstrategi tilpasset digitale medier. IAKH vil: • Videreutvikle...

2015-12-09-is-v-sak-33-iakhorisont.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

IAKH ikke skulle ha profilerte bloggere blant de faste vitenskapelig ansatte. Faggruppen i samtidshistorie har gått foran med å lansere sin egen blogg...

kelly-word-list-norwegian-english.xls - Department of Linguistics and Scandinavian Studies

travel benytte v use hæ interj ha marked n market parti n party hverandre pron each other anbefale v recommend klubb n club blogg n blog stadig adj tiltak...

2015-04-29-is-sak-9-studiekvalitetsrapport-2014.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

praktiske ferdigheter får studentene på sommerskolen også trening i å kommunisere faget. De skriver blogg, forbereder og presenterer prosjektet på åpen dag...