Søk


Viser treff 241–260 av 282 for «blogg»

2014-04-09-is-c-osak-b-studiekvalitetsrapport-2013-revidert.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

Lista. De opprettet i den forbindelse en egen blogg.12 På masternivå i konservering er det også obligatorisk med praksis, og studentene blir utplassert...

2014-03-12-is-sak-3-studiekvalitetsrapport.pdf - Institutt for arkeologi, konservering og historie

egen blogg.12 På masternivå i konservering er det også obligatorisk med praksis, og studentene blir utplassert ved en profesjonelt drevet

vedlegg-d-sak-1.pdf - Det humanistiske fakultet

://twitter.com/barkvoll MNs dekan har egen blogg: http://morten.ifi.uio.no/ https://twitter.com/unioslo https://www.facebook.com/blikjentmeduio https...

sak29_14tiltaksplanstatus.pdf - Institutt for medier og kommunikasjon

. - Gjennomført våren 2014, https://www.hf.uio.no/imk/studier/studentskygger/index.html Se for øvrig også rektors blogg om IMK og arbeidslivssatsning: http...

d-sak-1.pdf - Det humanistiske fakultet

NTNU har derimot en egen Twitter-kanal som ble opprettet i 2011. Variert grad av dialog med følgerne. I tillegg har dekanatet ved HF en blogg. Fakultet...

studiekvalitetsrapport_for_2013_ifikk.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

). Kunsthistorie har tatt i bruk blogg som del av undervisningen: bloggen "Designkultur: Ti ting" supplerer emnet KUN2201/4201. Eksamen og sensur Exphil har, i tråd...

v3-bestilling-av-kortrapporter.pdf - Det humanistiske fakultet

masteroppgaver? c) Hvordan trenes studentene i formidlingskompetanse muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer som f.eks. blogg/nettsider, rapport...

samtlige-sakspapirer.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

). Kunsthistorie har tatt i bruk blogg som del av undervisningen: bloggen "Designkultur: Ti ting" supplerer emnet KUN2201/4201. Eksamen og sensur Exphil har, i tråd...

v3-kortrapport-midtosten-og-afrika.pdf - Det humanistiske fakultet

. blogg/nettsider, rapport, bokanmeldelse? På mange emner på bachelor- og masternivå må studentene fremføre muntlige presentasjoner og bruke wiki som...

v3-kortrapport-slavisk-ost-europa-.pdf - Det humanistiske fakultet

facebooksider med mer. c) Hvordan trenes studentene i formidlingskompetanse muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer som f.eks. blogg/nettsider, rapport...

v3-kortrapport-medievitenskap.pdf - Det humanistiske fakultet

emne i bachelorgraden, og emnet er obligatorisk. Studentene på MEVIT3811 får trening i å produsere innhold for nettsider, blogg og sosiale medier gjennom...

v3-kortrapport-kulturhistorie-og-museologi.pdf - Det humanistiske fakultet

formidlingskompetanse muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer som f.eks. blogg/nettsider, rapport, bokanmeldelse? I emneporteføljen på master trenes studentene...

v3-kortrapport-ibsen-studies.pdf - Det humanistiske fakultet

kilde til masteroppgaver? Nei. c) Hvordan trenes studentene i formidlingskompetanse muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer som f.eks. blogg...

v3-kortrapport-lingvistikk.pdf - Det humanistiske fakultet

uttrykksformer som f.eks. blogg/nettsider, rapport, bokanmeldelse? På lingvistikk er det både emner på bachelor og masternivå som bruker muntlig formidling som del...

v2-tertialrapport-hf2.pdf - Det humanistiske fakultet

undervisningsmetoder (podcasting, bruk av klikkere, bruk av blogg og bruk av film). Fakultetet ønsker også å satse på digital eksamen, og jobber for å få dette til for...

v7-imk-soknader.pdf - Det humanistiske fakultet

blogger og Facebook. Medienes betydning for dekning og formidling av politikk til velgere og borgere, også ofte knyttet til valgkamp, har også vært tema...

o-sak-3-faglige-prioriteringer-brev.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

masteroppgaver? c) Hvordan trenes studentene i formidlingskompetanse muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer som f.eks. blogg/nettsider, rapport...

060913-malinstfpkvalitativanalyse.doc - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

formidlingskompetanse muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer som f.eks. blogg/nettsider, rapport, bokanmeldelse? d) Hvordan trenes studentene i samarbeid i...

samtlige_sakspapirer_050913.pdf - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

masteroppgaver? c) Hvordan trenes studentene i formidlingskompetanse muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer som f.eks. blogg/nettsider, rapport...

sak28_13_tiltak_vedlegg.pdf - Institutt for medier og kommunikasjon

Åpenhet, tilgjengelighet og skjønnhet. Derfor har de tre mest leste bloggene på blogg.no så høye lesertall Hage Mari Gunn Enli Sosiale medier som arena for...