Søk


Viser treff 1–20 av 31 for «blogg»

Blogg - Institutt for offentlig rett

Velkommen til Jon Christian Fløysvik Nordrums blogg. På bloggen vil jeg legge ut og kommentere foredrag, forelesninger og annen informasjon fra mitt...

Blogg - Institutt for offentlig rett

Bloggen har som formål å være en publiseringskanal for informasjon om temaer og aktuelle problemsstillinger. Formålet er å skape debatt og å

Blogg - Institutt for offentlig rett

Bloggen har som formål å være en publiseringskanal for informasjon om temaer og aktuelle problemsstillinger. Formålet er å skape debatt og å

Geir Ulfstein - Institutt for offentlig rett

:42 - Sist endret 7. nov. 2019 08:34 Blogg Utfordre menneskerettighetene for å forbedre dem, eller for å rive dem ned? Hvordan bringe debatten videre? 9...

Hanna Christina Ahlström - Institutt for privatrett

). Hanna har arbeidet med administrasjon i Skärgårdsstiftelsen og hos forsikring og finansselskapet Söderberg & Partners, som blogger og forsker for...

JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett: Forelesninger høsten 2019 - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett: Forelesninger høsten 2019 Jeg holder forelesninger i JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett. I denne

Jon Christian F. Nordrum - Institutt for offentlig rett

2019. Utvalget har etablert en nettside . På nettsiden er det en blogg der man kan følge utvalgets arbeid og lese innlegg fra ulike forfattere som er...

Lab, lovlab - Institutt for offentlig rett

Lab, lovlab Fra og med høsten 2019 er undervisningen i faget JUS 5502 Lovgivningslære organisert i en lovlab. Her forklarer jeg hvorfor vi legger om u

Den lille snødragen snuser på norsk statskunst - Institutt for offentlig rett

Den lille snødragen snuser på norsk statskunst 26. og 27. september besøkte en delegasjon fra Det koreanske lovgivningsforskningsinstitutt Oslo. Bakgr

Stian Øby Johansen - Nordisk institutt for sjørett

principle of subsidiarity. Sjå alle arbeida i Cristin Publisert 31. juli 2017 12:54 - Sist endra 15. mai 2019 10:38 Blogg New publication: “Suing the European...

Livsvitenskap - Institutt for offentlig rett

/omrader/livsvitenskap/blogg/?vrtx=feed: Invalid XML: Error on line 19: The content of elements must consist of well-formed character data or markup...

Ny menneskerettighetsblogg - Norsk senter for menneskerettigheter

, Cheryl Lorens og Kjersti Skarstad - En blogg gir en unik mulighet til å formidle kunnskap og refleksjoner omkring menneskerettigheter til et bredt publikum...

Hvorfor studere JUS 5502 lovgivningslære? - Institutt for offentlig rett

Hvorfor studere JUS 5502 lovgivningslære? I disse dager er det mange studenter som vurderer hvilke valgemner de skal studere denne høsten. Mange av de

Manuduksjoner JUS 2211 våren 2018 - Institutt for offentlig rett

Manuduksjoner JUS 2211 våren 2018 Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 2. til 4. mai (12:15-14:00 alle da

Juristkongress 2014: Næringsliv og tilsyn - Institutt for offentlig rett

Juristkongress 2014: Næringsliv og tilsyn Den 20. og 21. november avholdes Juristkongress 2014 . Jeg er fagansvarlig for et fagspor: "Næringsliv og ti...

Nye doktorander - Nordisk institutt for sjørett

vegne av stipendiatene under UiOs doktorgradskreering torsdag 6. juni Les den på Rektors blogg Emneord: Doktorkreering , Tale Av Camilla Arnøy Publisert 9...

Menneskerettigheter i Kina - en pressebriefing - Norsk senter for menneskerettigheter

mangfoldig enn før, nå spiller også sosiale medier som blogger og twitring en viktig rolle i offentlig diskusjon. Sæthers innlegg tar for seg sentrale trekk...

Utfordringar ved å vera ein kritisk migrasjonsforskar - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Useful and Critical Migration Scholar" for det anerkjende nettverket Border Criminologies sin blogg. Nettverket tilhøyrer Universitetet i Oxford. Skilbrei...

Fagmiljø på IKRS topp-rangert - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Del på Twitter Se også: Rektors blogg

Hvordan forstå politiets rolle i migrasjonskontroll - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Role in Migration Control" på Oxford University sin anerkjente blogg Border Criminologies . Border Criminologies er et nettverk av kjente forskere...