Søk


Viser treff 21–40 av 164 for «blogg»

Ny menneskerettighetsblogg - Norsk senter for menneskerettigheter

, Cheryl Lorens og Kjersti Skarstad - En blogg gir en unik mulighet til å formidle kunnskap og refleksjoner omkring menneskerettigheter til et bredt publikum...

På flukt: Fra kontroll av svensker til kontroll av syrere - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

, Ole Petter Ottersen, i sin blogg at det er et akutt behov for kunnskap om flyktningkrisen, og tok initiativ til en forelesningsrekke som heter På flukt...

Utdeling av UiOs menneskerettighetspris 2014 - Norsk senter for menneskerettigheter

Del på e-post Del på Facebook Del på Twitter Om prisen UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond Rektors blogg UiOs

Filmer - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett: Forelesninger høsten 2018 - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett: Forelesninger høsten 2018 Jeg holder forelesninger i JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett. I denne

Fagmiljø på IKRS topp-rangert - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Del på Twitter Se også: Rektors blogg

Er klart lovspråk det samme som godt lovspråk? - Institutt for offentlig rett

Er klart lovspråk det samme som godt lovspråk? 5. desember avholdt Juridisk fakultet oppstart-seminar for klarspråksatsingen ved det juridiske fakulte

Hvordan forstå politiets rolle i migrasjonskontroll - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Role in Migration Control" på Oxford University sin anerkjente blogg Border Criminologies . Border Criminologies er et nettverk av kjente forskere...

Adgangen til å si opp barnehageplass som følge av betalingsmislighold - Institutt for offentlig rett

Adgangen til å si opp barnehageplass som følge av betalingsmislighold Den siste tiden har det oppstått debatt etter at NRK satte søkelys på praksisen

Menneskerettigheter i Kina - en pressebriefing - Norsk senter for menneskerettigheter

mangfoldig enn før, nå spiller også sosiale medier som blogger og twitring en viktig rolle i offentlig diskusjon. Sæthers innlegg tar for seg sentrale trekk...

Utfordringar ved å vera ein kritisk migrasjonsforskar - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Useful and Critical Migration Scholar" for det anerkjende nettverket Border Criminologies sin blogg. Nettverket tilhøyrer Universitetet i Oxford. Skilbrei...

Nye doktorander - Nordisk institutt for sjørett

vegne av stipendiatene under UiOs doktorgradskreering torsdag 6. juni Les den på Rektors blogg Emneord: Doktorkreering , Tale Av Camilla Arnøy Publisert 9...

Foredrag om administrative sanksjoner og reaksjoner 23. september - Institutt for offentlig rett

lovproposisjon . Jeg vil fra tid til annen presentere nytt om administrative sanksjoner og reaksjoner her på bloggen. Emneord: sanksjoner , forvaltning...

Oversiktsforelesninger JUS2211 2. til 4. desember - Institutt for offentlig rett

Oversiktsforelesninger JUS2211 2. til 4. desember Jeg holder oversiktsforelesninger 2. til 4. desember i Edderkoppen. Alle dagene fra 12:15 til 14:00.

Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett vår 2014 - Institutt for offentlig rett

Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett vår 2014 Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 12., 13., og 15

JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett: Forelesninger høst 2016 - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett: Forelesninger høst 2016 Jeg holder forelesninger i JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett. I denne b

JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett: Forelesninger høst 2017 - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett: Forelesninger høst 2017 Jeg holder forelesninger i JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett. I denne b

Oppdaterte lysark fra forelesninger 13. til 15. mai. Lydopptak. - Institutt for offentlig rett

Oppdaterte lysark fra forelesninger 13. til 15. mai. Lydopptak. Oppdaterte lysark fra forelesninger 13. til 15. mai. Lydopptak. Takk for forelesninger

Frederik Zimmer - Institutt for offentlig rett

av næringsdrivende, selskaper og eiere . Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01757-0. flere kapitler. Zimmer, Frederik (2009). Blogg: Arveavgift og...

JUS 2211: Forelesninger i forvaltningsrett januar 2018 - Institutt for offentlig rett

JUS 2211: Forelesninger i forvaltningsrett januar 2018 Jeg holder 8 forelesningstimer i forvaltningsrett (JUS 2211) dette semesteret. I denne bloggpos