Søk


Viser treff 41–60 av 167 for «blogg»

Manuduksjoner JUS 2211 høsten 2017 - Institutt for offentlig rett

Manuduksjoner JUS 2211 høsten 2017 Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 23. november (09:15-11:00, 12:15-

Utfordringar ved å vera ein kritisk migrasjonsforskar - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Useful and Critical Migration Scholar" for det anerkjende nettverket Border Criminologies sin blogg. Nettverket tilhøyrer Universitetet i Oxford. Skilbrei...

JUROFF 1201 Forelesning 11. oktober - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Forelesning 11. oktober Forelesningen onsdag 11. oktober finner ikke sted auditorium 14 i DB, men auditorium 13 i Domus Media. Inngangen f

JUROFF 1201 Om veien videre - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Om veien videre JUROFF 1201 Om veien videre I denne bloggposten gir jeg en oversikt over gjenstående forelesninger i JUROFF 1201 høsten 20

JUROFF 1201: Oppsummering fra time 1 til 4 - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201: Oppsummering fra time 1 til 4 Vi har tilbakelagt 4 av 25 forelesningstimer. Jeg syns det var en takknemlig forsamling å forelese for. Jeg

Nye doktorander - Nordisk institutt for sjørett

vegne av stipendiatene under UiOs doktorgradskreering torsdag 6. juni Les den på Rektors blogg Emneord: Doktorkreering , Tale Av Camilla Arnøy Publisert 9...

UiO-forskere blogger om immigrasjonskontroll - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

UiO-forskere blogger om immigrasjonskontroll Forskere i tilknytning til prosjektet Kriminalitetskontroll ved Europas grenser har denne uken blogget...

Manuduksjoner JUS 2211 våren 2017 - Institutt for offentlig rett

Manuduksjoner JUS 2211 våren 2017 Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 8. til 10. mai mellom 10:15 og 12:

Nettstedet kriminalpolitikk - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

formet som en kriminalpolitisk blogg. Foreløpig er det bare folk med tilknytning til universitet og høyskole som har anledning til å delta, men det...

Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett vår 2015 - Institutt for offentlig rett

Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett vår 2015 Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 4., 5., og 6. m

Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett høst 2014 - Institutt for offentlig rett

Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett høst 2014 Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 1., 2., og 3.

JUROFF 1201 Litt om veien videre - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Litt om veien videre Vi har vært igjennom 19 timer og i disse timene har vi dekket de fleste læringsmålene i JUROFF 1201. Det gjenstår noe

Prøveforelesning for lektorstilling - Institutt for offentlig rett

Prøveforelesning for lektorstilling Jeg holdt prøveforelesning over temaet "Legalitetsprinsippet i forvaltningsretten" fredag 28. oktober kl. 14:15. P...

JUROFF 1201 Oppsummering fra forelesningstime 4 til 9 og litt om veien videre - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Oppsummering fra forelesningstime 4 til 9 og litt om veien videre I denne bloggposten oppsummerer jeg forelesningstimene 4 til 9, gir en o

JUROFF 1201 Oppsummering fra forelesningstime 1 til 3 - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Oppsummering fra forelesningstime 1 til 3 I denne bloggposten oppsummer jeg forelesningstimene 1 til 3, gir en "hjemmelekse" og informasjo...

Hvordan forstå politiets rolle i migrasjonskontroll - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Role in Migration Control" på Oxford University sin anerkjente blogg Border Criminologies . Border Criminologies er et nettverk av kjente forskere...

Høring om klimalov - Institutt for offentlig rett

Høring om klimalov Mandag 12. januar holdt jeg innlegg på Klima- og miljøverndepartementets høringsmøte om klimalov. Jeg tok der til orde for å utrede

Videosnutter med forskning og undervisning - Institutt for offentlig rett

Videosnutter med forskning og undervisning Rektor Ole Petter Ottersen oppfordret i sin forelesning "God formidling - hvordan og hvorfor?" til å legge ...

Nyttige lenker - Det juridiske fakultet

(svensk rättshistorisk blogg) Rettshistorisk samling Publisert 18. des. 2013 08:15 - Sist endret 16. jan. 2017 09:18 Del på e-post Del på Facebook Del på...

Oppdaterte lyssark fra manuduksjoner - Institutt for offentlig rett

Oppdaterte lyssark fra manuduksjoner Her har jeg lagt ut oppdaterte lysark fra manuduksjonene i JUS 2211 . I lysarkene er det blant annet tatt med en