Søk


Viser treff 61–80 av 190 for «blogg»

UiO-forskere blogger om immigrasjonskontroll - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

UiO-forskere blogger om immigrasjonskontroll Forskere i tilknytning til prosjektet Kriminalitetskontroll ved Europas grenser har denne uken blogget...

Nettstedet kriminalpolitikk - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

formet som en kriminalpolitisk blogg. Foreløpig er det bare folk med tilknytning til universitet og høyskole som har anledning til å delta, men det...

Manuduksjoner JUS 2211 våren 2017 - Institutt for offentlig rett

Manuduksjoner JUS 2211 våren 2017 Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 8. til 10. mai mellom 10:15 og 12:

Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett vår 2015 - Institutt for offentlig rett

Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett vår 2015 Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 4., 5., og 6. m

Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett høst 2014 - Institutt for offentlig rett

Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett høst 2014 Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 1., 2., og 3.

JUROFF 1201 Litt om veien videre - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Litt om veien videre Vi har vært igjennom 19 timer og i disse timene har vi dekket de fleste læringsmålene i JUROFF 1201. Det gjenstår noe

Prøveforelesning for lektorstilling - Institutt for offentlig rett

Prøveforelesning for lektorstilling Jeg holdt prøveforelesning over temaet "Legalitetsprinsippet i forvaltningsretten" fredag 28. oktober kl. 14:15. P...

JUROFF 1201 Oppsummering fra forelesningstime 4 til 9 og litt om veien videre - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Oppsummering fra forelesningstime 4 til 9 og litt om veien videre I denne bloggposten oppsummerer jeg forelesningstimene 4 til 9, gir en o

JUROFF 1201 Oppsummering fra forelesningstime 1 til 3 - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Oppsummering fra forelesningstime 1 til 3 I denne bloggposten oppsummer jeg forelesningstimene 1 til 3, gir en "hjemmelekse" og informasjo...

Menneskerettigheter i Kina - en pressebriefing - Norsk senter for menneskerettigheter

mangfoldig enn før, nå spiller også sosiale medier som blogger og twitring en viktig rolle i offentlig diskusjon. Sæthers innlegg tar for seg sentrale trekk...

notat-for-seminaret-pa-senter-for-europarett-.pdf - Det juridiske fakultet

: https://www.norsk-tipping.no/selskapet/blogg/fagblogg-kampen-om-automatene-2003- 2007 Morten Klein om Norsk Tipping og spillavhengighet (se også...

Medieovervåkning - instituttene ved Det juridiske fakultet - Det juridiske fakultet

prisvinnere. Denne bloggen er basert på den manusløse talen under middagen. UiO håvet inn fire av de sju Starting Grant-stipendene som gikk til Norge 3. sep...

Foredrag om administrative sanksjoner og reaksjoner 23. september - Institutt for offentlig rett

lovproposisjon . Jeg vil fra tid til annen presentere nytt om administrative sanksjoner og reaksjoner her på bloggen. Emneord: sanksjoner , forvaltning...

Høring om klimalov - Institutt for offentlig rett

Høring om klimalov Mandag 12. januar holdt jeg innlegg på Klima- og miljøverndepartementets høringsmøte om klimalov. Jeg tok der til orde for å utrede

Videosnutter med forskning og undervisning - Institutt for offentlig rett

Videosnutter med forskning og undervisning Rektor Ole Petter Ottersen oppfordret i sin forelesning "God formidling - hvordan og hvorfor?" til å legge ...

complex-2020-2-web.pdf - Institutt for privatrett

Vurdering av Helseetatens etterlevelse av Normens krav til konfidensialitet og tilgangsstyring Henrik Ulseth og Petter Teie Hellum Vurdering av Helsee

Nyttige lenker - Det juridiske fakultet

(svensk rättshistorisk blogg) Rettshistorisk samling Publisert 18. des. 2013 08:15 - Sist endret 16. jan. 2017 09:18 Del på e-post Del på Facebook Del på...

Oppdaterte lyssark fra manuduksjoner - Institutt for offentlig rett

Oppdaterte lyssark fra manuduksjoner Her har jeg lagt ut oppdaterte lysark fra manuduksjonene i JUS 2211 . I lysarkene er det blant annet tatt med en

selskapsrettsnytt-01-2020.pdf - Det juridiske fakultet

Forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft Abonnement på SelskapsrettsNytt kan tegnes ved å sende e-post til Mona Østvang Ådum: m.o.adum@jus.uio.

Oversiktsforelesninger JUS2211 13. til 15 mai - Institutt for offentlig rett

Oversiktsforelesninger JUS2211 13. til 15 mai Jeg holder oversiktsforelesninger 13. til 15. mai i Misjonssalen. Alle dagene fra 12:15 til 14:00. Forel