Søk


Viser treff 1–20 av 31 for «blogg»

Blogg - Institutt for offentlig rett

Blogg - Institutt for offentlig rett

Bloggen har som formål å være en publiseringskanal for informasjon om temaer og aktuelle problemsstillinger. Formålet er å skape debatt og å

Livsvitenskap - Institutt for offentlig rett

: Failed to load feed: /ior/forskning/omrader/livsvitenskap/blogg/?vrtx=feed: Invalid XML: Error on line 1: DOCTYPE is disallowed when the feature "http...

Trygdeskandalen - Institutt for offentlig rett

de mange trådene i saken, og nøste videre i dem. Blogg Error: Failed to load feed: /om/aktuelt/retten-i-trygdeskandalen/?vrtx=feed: Invalid XML: Error...

Bærekraftsbloggen - Det juridiske fakultet

Bærekraftsbloggen Les vår blogg for oppdatert informasjon om forskning og siste aktiviteter fra vår forskergruppe, fra forskningsprosjekter og

Instituttlunsj (utvidet): NAV-saken - Institutt for offentlig rett

og Christoffers nye blogg om saken leses. Den planlaget uformelle samlingen etter seminaret med lett servering er avlyst pga smittevernhensyn

Debatt om innarbeidelsen av FNs kvinnekonvensejon - Institutt for offentlig rett

kvinnekonvensjon” - Kronikk av Anne Hellum i Dagbladet, 6. mai 2009 Tone Wærstad blogger om inkorporering av kvinnekonvensjonen i mennskerettsloven - blogg på...

På flukt: Fra kontroll av svensker til kontroll av syrere - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

, Ole Petter Ottersen, i sin blogg at det er et akutt behov for kunnskap om flyktningkrisen, og tok initiativ til en forelesningsrekke som heter På flukt...

Open Access: Når forskningsresultatene blir livsviktig kilde - Institutt for offentlig rett

sosiale medier og blogger. Forskningsresultatene når fortere ut, og kommer langt flere til gode, avslutter Randi Halveg Iversby. Se også Forskningsmelding...

UiO-forskere blogger om immigrasjonskontroll - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

UiO-forskere blogger om immigrasjonskontroll Forskere i tilknytning til prosjektet Kriminalitetskontroll ved Europas grenser har denne uken blogget...

Utfordringar ved å vera ein kritisk migrasjonsforskar - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Useful and Critical Migration Scholar" for det anerkjende nettverket Border Criminologies sin blogg. Nettverket tilhøyrer Universitetet i Oxford. Skilbrei...

selskapsrettsnytt-01-2020.pdf - Det juridiske fakultet

Forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft Abonnement på SelskapsrettsNytt kan tegnes ved å sende e-post til Mona Østvang Ådum: m.o.adum@jus.uio.

Nyttige lenker - Det juridiske fakultet

(svensk rättshistorisk blogg) Rettshistorisk samling Publisert 18. des. 2013 08:15 - Sist endret 16. jan. 2017 09:18 Del på e-post Del på Facebook Del på...

complex-2020-2-web.pdf - Institutt for privatrett

Vurdering av Helseetatens etterlevelse av Normens krav til konfidensialitet og tilgangsstyring Henrik Ulseth og Petter Teie Hellum Vurdering av Helsee

Svak kjønnsidentitet kan vere årsak til hatefulle ytringar på nett - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Independence – eit manifest på 1583 sider. Manuset var delvis kopiert frå bloggaren Fjordman og «Gates of Vienna» - ein høgreradikal blogg hvis hovedfokus er å...

publiseringsoversikt.pdf - Institutt for offentlig rett

-bloggen, publisert 08.03.2014. http://mrbloggen.com/2014/03/08/fra-kvinners-rettigheter-til-erfaringsbaserte-rettigheter/ Andre formidlingstiltak Sørlie...

emd-bulletin-022019.pdf - Norsk senter for menneskerettigheter

populær blogger. Mellom 2012 og 2014 ble han arrestert syv ganger i forbindelse med ulike offentlige demonstrasjoner og samlinger som ifølge politiet hadde...

På flukt: Fra kontroll av svensker til kontroll av syrere - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

, Ole Petter Ottersen, i sin blogg at det er et akutt behov for kunnskap om flyktningkrisen, og tok initiativ til en forelesningsrekke som heter På flukt...

kronikk-110319-klassekampen.pdf - Nordisk institutt for sjørett

. Kristin Storrusten med ti bud for unge kvinner, på egen blogg «Du» vil ikke begå synd, da må «jeg» skjule håret mitt. Du vil være stolt og beskytte deg fra...

complex-2005-06.pdf - Institutt for privatrett

6_2005_3.indd Complex nr. 6/2005 Jan Frode Haugseth DRM OG DEMOKRATI: ARGUMENTASJONER, RETTFERDIGGJØRINGER OG STRATEGIER BAK ENDRINGEN AV ÅNDSVERKSLOV...