Søk


Viser treff 1–20 av 26 for «blogg»

Blogg - Institutt for offentlig rett

Bloggen har som formål å være en publiseringskanal for informasjon om temaer og aktuelle problemsstillinger. Formålet er å skape debatt og å

Livsvitenskap - Institutt for offentlig rett

: Failed to load feed: /ior/forskning/omrader/livsvitenskap/blogg/?vrtx=feed: Invalid XML: Error on line 1: DOCTYPE is disallowed when the feature "http...

Bærekraftsbloggen - Det juridiske fakultet

Bærekraftsbloggen Les vår blogg for oppdatert informasjon om forskning og siste aktiviteter fra vår forskergruppe, fra forskningsprosjekter og

Debatt om innarbeidelsen av FNs kvinnekonvensejon - Institutt for offentlig rett

kvinnekonvensjon” - Kronikk av Anne Hellum i Dagbladet, 6. mai 2009 Tone Wærstad blogger om inkorporering av kvinnekonvensjonen i mennskerettsloven - blogg på...

Open Access: Når forskningsresultatene blir livsviktig kilde - Institutt for offentlig rett

sosiale medier og blogger. Forskningsresultatene når fortere ut, og kommer langt flere til gode, avslutter Randi Halveg Iversby. Se også Forskningsmelding...

På flukt: Fra kontroll av svensker til kontroll av syrere - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

, Ole Petter Ottersen, i sin blogg at det er et akutt behov for kunnskap om flyktningkrisen, og tok initiativ til en forelesningsrekke som heter På flukt...

Utfordringar ved å vera ein kritisk migrasjonsforskar - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Useful and Critical Migration Scholar" for det anerkjende nettverket Border Criminologies sin blogg. Nettverket tilhøyrer Universitetet i Oxford. Skilbrei...

UiO-forskere blogger om immigrasjonskontroll - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

UiO-forskere blogger om immigrasjonskontroll Forskere i tilknytning til prosjektet Kriminalitetskontroll ved Europas grenser har denne uken blogget...

Nyttige lenker - Det juridiske fakultet

(svensk rättshistorisk blogg) Rettshistorisk samling Publisert 18. des. 2013 08:15 - Sist endret 16. jan. 2017 09:18 Del på e-post Del på Facebook Del på...

Svak kjønnsidentitet kan vere årsak til hatefulle ytringar på nett - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Independence – eit manifest på 1583 sider. Manuset var delvis kopiert frå bloggaren Fjordman og «Gates of Vienna» - ein høgreradikal blogg hvis hovedfokus er å...

publiseringsoversikt.pdf - Institutt for offentlig rett

-bloggen, publisert 08.03.2014. http://mrbloggen.com/2014/03/08/fra-kvinners-rettigheter-til-erfaringsbaserte-rettigheter/ Andre formidlingstiltak Sørlie...

emd-bulletin-022019.pdf - Norsk senter for menneskerettigheter

populær blogger. Mellom 2012 og 2014 ble han arrestert syv ganger i forbindelse med ulike offentlige demonstrasjoner og samlinger som ifølge politiet hadde...

kronikk-110319-klassekampen.pdf - Nordisk institutt for sjørett

. Kristin Storrusten med ti bud for unge kvinner, på egen blogg «Du» vil ikke begå synd, da må «jeg» skjule håret mitt. Du vil være stolt og beskytte deg fra...

complex-2005-06.pdf - Institutt for privatrett

6_2005_3.indd Complex nr. 6/2005 Jan Frode Haugseth DRM OG DEMOKRATI: ARGUMENTASJONER, RETTFERDIGGJØRINGER OG STRATEGIER BAK ENDRINGEN AV ÅNDSVERKSLOV...

complex-2015-02.pdf - Institutt for privatrett

Kontraktsregulering av smidig programvareutvikling personvern sa nk sj on er identitetsforvaltning forvaltning federated identity management single si

complex-2009-03.pdf - Institutt for privatrett

Complex nr. 3/2009 Peter Blume Vurdering af PersonVernnemndas Praksis 2001–2008 Senter for rettsinformatikk/Avdeling for forvaltningsinformatikk Postb...

På flukt: Fra kontroll av svensker til kontroll av syrere - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

, Ole Petter Ottersen, i sin blogg at det er et akutt behov for kunnskap om flyktningkrisen, og tok initiativ til en forelesningsrekke som heter På flukt...

kvinnerettslig_skriftserie_gustavsson.pdf - Institutt for offentlig rett

Fra handling til identitet Troverdighetsvurderingen i seksualitetsbaserte asylsaker Andrea Gustavsson Kvinnerettslig skriftserie nr. 99 Avdeling for k

abstractsamling.pdf - Det juridiske fakultet

nettet i PISAundersøkelsen. Tekstene er hentet fra ulike sfærer, og prøven består både av nettsøk, blogger, hjemmesider, firmasider og sider med offentlig...

Offentlig_rett_2011_07_materie_20110819.pdf - Institutt for offentlig rett

nr. 7 - 01 Welstad KD.pdf Trond Welstad og Simen Warp Realisering av elevenes rett til et godt psykososialt miljø i skolen og et elevombuds rolle Utre