Søk


Viser treff 21–40 av 184 for «blogg»

Menneskerettigheter i Kina - en pressebriefing - Norsk senter for menneskerettigheter

mangfoldig enn før, nå spiller også sosiale medier som blogger og twitring en viktig rolle i offentlig diskusjon. Sæthers innlegg tar for seg sentrale trekk...

Utfordringar ved å vera ein kritisk migrasjonsforskar - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Useful and Critical Migration Scholar" for det anerkjende nettverket Border Criminologies sin blogg. Nettverket tilhøyrer Universitetet i Oxford. Skilbrei...

Filmer - Institutt for offentlig rett

Fagmiljø på IKRS topp-rangert - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Del på Twitter Se også: Rektors blogg

Manuduksjoner JUS 2211 høsten 2017 - Institutt for offentlig rett

Manuduksjoner JUS 2211 høsten 2017 Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 23. november (09:15-11:00, 12:15-

Manuduksjoner JUS 2211 våren 2017 - Institutt for offentlig rett

Manuduksjoner JUS 2211 våren 2017 Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 8. til 10. mai mellom 10:15 og 12:

Adgangen til å si opp barnehageplass som følge av betalingsmislighold - Institutt for offentlig rett

Adgangen til å si opp barnehageplass som følge av betalingsmislighold Den siste tiden har det oppstått debatt etter at NRK satte søkelys på praksisen

Hvordan forstå politiets rolle i migrasjonskontroll - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Role in Migration Control" på Oxford University sin anerkjente blogg Border Criminologies . Border Criminologies er et nettverk av kjente forskere...

Oversiktsforelesninger JUS2211 2. til 4. desember - Institutt for offentlig rett

Oversiktsforelesninger JUS2211 2. til 4. desember Jeg holder oversiktsforelesninger 2. til 4. desember i Edderkoppen. Alle dagene fra 12:15 til 14:00.

Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett vår 2014 - Institutt for offentlig rett

Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett vår 2014 Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 12., 13., og 15

JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett: Forelesninger høst 2016 - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett: Forelesninger høst 2016 Jeg holder forelesninger i JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett. I denne b

JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett: Forelesninger høst 2017 - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett: Forelesninger høst 2017 Jeg holder forelesninger i JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett. I denne b

JUS 2211 Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett, forelesninger høst 2015 - Institutt for offentlig rett

JUS 2211 Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett, forelesninger høst 2015 Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velf

Manuduksjoner JUS 2211 høsten 2016 - Institutt for offentlig rett

Manuduksjoner JUS 2211 høsten 2016 Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 29., 30. november og 1. desember

Oppdaterte lysark fra forelesninger 13. til 15. mai. Lydopptak. - Institutt for offentlig rett

Oppdaterte lysark fra forelesninger 13. til 15. mai. Lydopptak. Oppdaterte lysark fra forelesninger 13. til 15. mai. Lydopptak. Takk for forelesninger

Frederik Zimmer - Institutt for offentlig rett

kapitler. Zimmer, Frederik (2009). Blogg: Arveavgift og familiebedrifter. Skattebetaleren . ISSN 0333-3868. Zimmer, Frederik (2009). Instituttlunsj...

JUS 2211: Forelesninger i forvaltningsrett januar 2018 - Institutt for offentlig rett

JUS 2211: Forelesninger i forvaltningsrett januar 2018 Jeg holder 8 forelesningstimer i forvaltningsrett (JUS 2211) dette semesteret. I denne bloggpos

Frederik Zimmer - Department of Public and International Law

, selskaper og eiere . Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01757-0. flere kapitler. Zimmer, Frederik (2009). Blogg: Arveavgift og familiebedrifter...

JUROFF 1201 Forelesning 11. oktober - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Forelesning 11. oktober Forelesningen onsdag 11. oktober finner ikke sted auditorium 14 i DB, men auditorium 13 i Domus Media. Inngangen f

JUROFF 1201 Om veien videre - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Om veien videre JUROFF 1201 Om veien videre I denne bloggposten gir jeg en oversikt over gjenstående forelesninger i JUROFF 1201 høsten 20