Søk


Viser treff 41–60 av 184 for «blogg»

Nettstedet kriminalpolitikk - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

formet som en kriminalpolitisk blogg. Foreløpig er det bare folk med tilknytning til universitet og høyskole som har anledning til å delta, men det...

Er klart lovspråk det samme som godt lovspråk? - Institutt for offentlig rett

Er klart lovspråk det samme som godt lovspråk? 5. desember avholdt Juridisk fakultet oppstart-seminar for klarspråksatsingen ved det juridiske fakulte

JUROFF 1201: Oppsummering fra time 1 til 4 - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201: Oppsummering fra time 1 til 4 Vi har tilbakelagt 4 av 25 forelesningstimer. Jeg syns det var en takknemlig forsamling å forelese for. Jeg

Open Access: Når forskningsresultatene blir livsviktig kilde - Institutt for offentlig rett

sosiale medier og blogger. Forskningsresultatene når fortere ut, og kommer langt flere til gode, avslutter Randi Halveg Iversby. Se også Forskningsmelding...

Debatt om innarbeidelsen av FNs kvinnekonvensejon - Institutt for offentlig rett

kvinnekonvensjon” - Kronikk av Anne Hellum i Dagbladet, 6. mai 2009 Tone Wærstad blogger om inkorporering av kvinnekonvensjonen i mennskerettsloven - blogg på...

application-cell-sfu-2019.pdf - Institutt for offentlig rett

Microsoft Word - Proposal-CELL-SFU-2019-Version6.docx SFU/10037 Page 1 (3) Submitted - 29-Apr-2019 SFU - Centres for Excellence in Education - Call 20...

UiO-forskere blogger om immigrasjonskontroll - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

UiO-forskere blogger om immigrasjonskontroll Forskere i tilknytning til prosjektet Kriminalitetskontroll ved Europas grenser har denne uken blogget...

Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett vår 2015 - Institutt for offentlig rett

Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett vår 2015 Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 4., 5., og 6. m

Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett høst 2014 - Institutt for offentlig rett

Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett høst 2014 Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 1., 2., og 3.

JUROFF 1201 Litt om veien videre - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Litt om veien videre Vi har vært igjennom 19 timer og i disse timene har vi dekket de fleste læringsmålene i JUROFF 1201. Det gjenstår noe

Prøveforelesning for lektorstilling - Institutt for offentlig rett

Prøveforelesning for lektorstilling Jeg holdt prøveforelesning over temaet "Legalitetsprinsippet i forvaltningsretten" fredag 28. oktober kl. 14:15. P...

JUROFF 1201 Oppsummering fra forelesningstime 4 til 9 og litt om veien videre - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Oppsummering fra forelesningstime 4 til 9 og litt om veien videre I denne bloggposten oppsummerer jeg forelesningstimene 4 til 9, gir en o

JUROFF 1201 Oppsummering fra forelesningstime 1 til 3 - Institutt for offentlig rett

JUROFF 1201 Oppsummering fra forelesningstime 1 til 3 I denne bloggposten oppsummer jeg forelesningstimene 1 til 3, gir en "hjemmelekse" og informasjo...

Nyttige lenker - Det juridiske fakultet

(svensk rättshistorisk blogg) Rettshistorisk samling Publisert 18. des. 2013 08:15 - Sist endret 16. jan. 2017 09:18 Del på e-post Del på Facebook Del på...

191023-styrepapirer.pdf - Det juridiske fakultet

Sakskart til møte 3/2019 i fakultetsstyret Tid og stad: 25. okt. 2019 12:00–15:00, Kollegieværelset V-sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17...

o-sak-8.pdf - Det juridiske fakultet

faglig baserte nettsteder og blogger. Det er en del av kunnskapens infrastruktur, der det mer enn noen gang er viktig, med godt etablert, «signert...

Foredrag om administrative sanksjoner og reaksjoner 23. september - Institutt for offentlig rett

lovproposisjon . Jeg vil fra tid til annen presentere nytt om administrative sanksjoner og reaksjoner her på bloggen. Emneord: sanksjoner , forvaltning...

Høring om klimalov - Institutt for offentlig rett

Høring om klimalov Mandag 12. januar holdt jeg innlegg på Klima- og miljøverndepartementets høringsmøte om klimalov. Jeg tok der til orde for å utrede

Videosnutter med forskning og undervisning - Institutt for offentlig rett

Videosnutter med forskning og undervisning Rektor Ole Petter Ottersen oppfordret i sin forelesning "God formidling - hvordan og hvorfor?" til å legge ...

Oppdaterte lyssark fra manuduksjoner - Institutt for offentlig rett

Oppdaterte lyssark fra manuduksjoner Her har jeg lagt ut oppdaterte lysark fra manuduksjonene i JUS 2211 . I lysarkene er det blant annet tatt med en