Søk


Viser treff 281–300 av 324 for «blogg»

revisjon-av-mn-fakultetets-strategi.docx - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

med en ny strategi for fakultetet. Dekanen har gitt et oppspill til denne strategi-prosessen i sin blogg Med blikket mot 2030 (se under). Sakene 3 og 4...

got_foredrag.pdf - Department of Mathematics

, Faglig-pedagogisk dag 1/28 Bakgrunn 2/28 En populær TV-serie: for grusom? 3/28 Game of Thrones vs Afghanistan Fra Jordan Schermerhorns blogg...

pressemelding_kjernsmo.pdf - Institutt for informatikk

også bloggen min for mer om disse temaene: http://kjetil.kjernsmo.net/ http://kjetil.kjernsmo.net/

tidsplan-interact-h16-11.10.2016.pdf - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

. Koordinering av mulige digitale løsninger (innleveringssystem, blogg/diskusjonsforum, …) – felles for program/institutt/fakultet? Ansvarlig: Knut Mørken i...

kommunikasjonsstrategi-mn-uio-2014-2020.pdf - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

, med aktiv lenking til og fra instituttenes FB-sider og koblet opp til dekanens blogg (etterspørselsdrevet løsning: de som vil ha, melder seg på) 6...

arsplan-2015.pdf - Farmasøytisk institutt

: Doktorgradsstudent/veileder/adm/Forskerskolen Frist: kontinuerlig ÅRSPLAN 2015 Revidert 17.10.2014 4 • profilere farmasistudiet via Facebook og blogg som et ledd i...

focustat_hoest2015evalueringa.pdf - Department of Mathematics

/eller klassifiseringsalgoritme. Eva: 4 • Ekstra: blogg, Biostatistics, Dream-Team-Challenge. Nils: Jeg prøver meg med F-, A-, B-lister, der F er konkrete...

sluttrapport-kjm3900-v2015.pdf - Kjemisk institutt

http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/kjernekjemi/kjernekjemi‐blogg/ På den måten bidrar de til UiO's utadrettede formidling. Det er også...

HEPP-Media2012-2015-142-30.01.2016.pdf - Department of Physics

Universitetet i Oslo Uttak 30.01.2016 142 artikler Nyhetsklipp Å finne partikkelnåla i høystakken  Forskning.no 25.12.2015 05:04 5 Fant gammel pi-for

kommunikasjonsstrategi-mn-uio-2014-–-2020.pdf - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

, med aktiv lenking til og fra instituttenes FB-sider og koblet opp til dekanens blogg (etterspørselsdrevet løsning: de som vil ha, melder seg på) 6...

fagpedagogisk_dag-2015_flom_toerke.pdf - Department of Geosciences

varme i havet El http://www.ospo.noaa.gov/data/sst/anomaly/2015/anomp.10.26.2015.gif, se også bloggen til Terje Wahl på forskning.no. El Niño-år er...

fagpedagogisk_dag-2015_flom_toerke.pdf - Institutt for geofag

varme i havet El http://www.ospo.noaa.gov/data/sst/anomaly/2015/anomp.10.26.2015.gif, se også bloggen til Terje Wahl på forskning.no. El Niño-år er...

soknadstudiekvalitetsmidler2013endelig2.docx.dot - Fysisk institutt

metodene. Det ville formodentlig kunne være til hjelp for mange dersom det ble etablert en aktiv webside, blogg, wiki e.l. der de ansatte kunne stille...

tidsplaninteractmai2015.docx - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

studieadministrasjon. 1.12.2016 Bachelor og master: Valg av digitale løsninger (innleveringssystem, blogg/diskusjonsforum, …) foretatt – felles for program/institutt...

uio_innovasjon_norsk_klikkbar_100dpi_oppslag.pdf - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

DÆHLEN: Dekan, MN-fakultetet. SVEIN STØLEN: Prodekan for forskning, MN-fakultetet. Følg Svein Stølen på bloggen hans «Sveins innkast». SOLVEIG KRISTENSEN...

uio_innovasjon_norsk_klikkbar_100dpi_enkel.pdf - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Svein Stølen på bloggen hans «Sveins innkast». SOLVEIG KRISTENSEN: Prodekan for utdanning, MN-fakultetet. Følg Morten Dæhlen på bloggen hans «Dærnt’s...

2013(1).pdf - Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis

Stickleback. © Halvor Knutsen Cover picture: Fishing boat in rough seas © Arnulf Husmo The Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) com

2013.pdf - Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis

Stickleback. © Halvor Knutsen Cover picture: Fishing boat in rough seas © Arnulf Husmo The Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) com

arsrapport-2013-etter-styrebehnadling-9-april-2014.pdf - Farmasøytisk institutt

ikke gjennomført av ressursmessige årsaker.  Begynne å blogge som et ledd i rekrutteringsarbeidet samt oppmuntre studentene til å opprette en

rapport-arbeidsgruppen-internasjonalisering.docx - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

inn reisebrev som skal brukes på nettsidene. Dette er tekst og bilder fra studenter som har vært ute, men som er mindre omfattende enn bloggen. · Sidene...