Søk


Viser treff 1–20 av 252 for «blogg»

SERAF blogg - Institutt for klinisk medisin

Vaksineforskere starter blogg - Institutt for klinisk medisin

Vaksineforskere starter blogg Syv vaksineforskere bytter ut pipett med penn, og lanserer «Vaksinebloggen». Målet er å imøtegå vaksineskeptikere med...

Medisinbloggen - Det medisinske fakultet

En fagblogg fra Det medisinske fakultet, UiO. En blogg fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

2019 - Det medisinske fakultet

bilete - Det medisinske fakultet

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning - Institutt for klinisk medisin

consist of well-formed character data or markup. Flere publikasjoner SERAF-bloggen Error: Failed to load feed: /klinmed/forskning/sentre/seraf/blogg/?vrtx...

2019 - Institutt for helse og samfunn

Pasientens digitale helsevesen - Det medisinske fakultet

Pasientens digitale helsevesen Aktiv bruk av egen helseinformasjon er en forutsetning for en personalisert behandling, oversikt og gode helsevalg. Vi

Ensomhet: Den glemte faktor i psykisk helsearbeid? - Det medisinske fakultet

Ensomhet: Den glemte faktor i psykisk helsearbeid? Tiltak mot ensomhet hos personer med psykiske lidelser kan gi bedre fysisk helse og lavere dødeligh

Klinikk for laboratoriemedisin - Institutt for klinisk medisin

Stedkode: 531800 Blogg Tønjum og Müller om overforbruk av antibiotika Klinikkens nettsider ved OUS Vi samarbeider med:

Brems aldringen – lev lenger og bedre - Det medisinske fakultet

Brems aldringen – lev lenger og bedre Er du som oss og tenker at det å leve i 120 år høres tiltalende ut? Forskning viser at vi kan bremse aldring – v

Tarmbakteriene holder oss friske - Det medisinske fakultet

Tarmbakteriene holder oss friske Fra Askøy vet vi at tarmbakterier i drikkevannet kan være farlig. Men våre egne tarmbakterier holder oss ikke bare fr

NAFALM-nytt - Institutt for helse og samfunn

Norge trenger en nasjonal stamcellebank - Det medisinske fakultet

Norge trenger en nasjonal stamcellebank Med en stamcellebank vil Norge stå bedre rustet til å behandle de tusenvis av nordmenn som rammes av blindhet,

Målstyrt malariavaksine - Det medisinske fakultet

Målstyrt malariavaksine Hvert år dør en halv million mennesker av malaria. I Norge forsker vi nå på en vaksine. Hvert år får 200 millioner mennesker m

Epigenetikk: Er livet vårt bestemt av våre besteforeldres levesett? - Det medisinske fakultet

Epigenetikk: Er livet vårt bestemt av våre besteforeldres levesett? Epigenetikk: Er livet vårt bestemt av våre besteforeldres levesett? Korleis me lev

Antibiotikaresistens – er det du eller bakterien som blir resistent? - Det medisinske fakultet

Antibiotikaresistens – er det du eller bakterien som blir resistent? Taper vi kampen mot bakteriene uten nye og effektive antibiotika? Ikke nødvendigv

Shuo-Wang Qiao - Institutt for klinisk medisin

. juni 2019 11:56 Forskergrupper K.G.Jebsen-senter for cøliakiforskning Molekylær immunologi ved reseptor- og transkriptomisk analyse Blogg

Skreddersydd kreftbehandling skåner pasienten - Det medisinske fakultet

Skreddersydd kreftbehandling skåner pasienten Funksjonell persontilpasset medisin handler om å dyrke pasientens kreftceller utenfor kroppen, tilsette

Hanne Bjerknes - Det medisinske fakultet

, design, sosiale medier, blogg Medisin i livsvitenskap og innovasjon Redaksjoner og nettverk Medlem av fakultetets kommunikasjonsnettverk Bakgrunn...