Søk


Viser treff 181–200 av 313 for «blogg»

Demokrati som problem - Arena Senter for europaforskning

Demokrati som problem Finanskrisen setter ikke bare euroen i fare. Den setter også demokratiet i fare. Foto: colourbox.com Dagens krise i eurosonen, e

Kunnskapsløst om EU - Arena Senter for europaforskning

Kunnskapsløst om EU I EU-debatten er det mye synsing og stor mangel på tunge forskningsbidrag. (Photo: colourbox.com) "Keine Experimente" var Konrad A...

Europeisk demokratisvikt - Arena Senter for europaforskning

Europeisk demokratisvikt I et innlegg i Dagens Næringsliv 5. november om krisa i eurosonen nevnte jeg EUs ønske om oljefondsinvesteringer i krisefonde

Mellomstatlig herredømme - Arena Senter for europaforskning

Mellomstatlig herredømme Eurosonen krever mer politisk integrasjon, men den viser også hvor langt integrasjonen mellom landene i Europa allerede er ko

Demokrati – et løfte om likeverdighet - Arena Senter for europaforskning

Demokrati – et løfte om likeverdighet I lys av de arabiske revolusjonene må en igjen stille spørsmålet om hva det er som gjør demokratiet så attraktiv

Sannhetens øyeblikk for Europa - Arena Senter for europaforskning

Sannhetens øyeblikk for Europa Eurokrisa har blitt et sannhetens øyeblikk for mange. (Foto: colourbox.com) Gjensidig avhengighet For seint har det gåt

Demokrati på billigsalg - Arena Senter for europaforskning

Demokrati på billigsalg Krisa i eurosonen er igjen en smertelig påminnelse av hvor vanskelig det er å forene demokrati og kapitalisme når de politiske

Eurosonen og mangel på politisk integrasjon - Arena Senter for europaforskning

Eurosonen og mangel på politisk integrasjon Finanskrisen setter ikke bare euroen i fare. Den setter også demokratiet i fare, fordi beslutninger blir f

Euro eller ikke? - Arena Senter for europaforskning

Euro eller ikke? Det nærmer seg en skjebnetime for eurosonen. Foto: colourbox.com Situasjonen i eurosonen utvikler seg fra dårlig til verre. Nå er ogs

Hva betyr grunnlov i dag? - Arena Senter for europaforskning

Hva betyr grunnlov i dag? Den har gjennomgått noen endringer de siste årene, men det trengs mer debatt om vår snart 200 år gamle grunnlov. Førsteutgav

Euroens forbannelse - Institutt for statsvitenskap

Euroens forbannelse "I Hellas er ytterfløyene styrket. I Frankrike har den nyvalgte presidenten krevd en reforhandling av finanspakten, til tysk prote...

Sluntrer unna kontroversielle EU-direktiver - Institutt for statsvitenskap

Sluntrer unna kontroversielle EU-direktiver Norge er som kjent veldig flinke til å gjøre det EU ber om. Medlemsland derimot sniker seg ofte unna uten

Har tussmørket har senket seg? - Arena Senter for europaforskning

Har tussmørket har senket seg? Ottar Brox lurer i en kronikk i Aftenposten 10. februar på hvorfor det er så liten samfunnsfaglig eller politisk intere

Et tragisk kompromiss - Arena Senter for europaforskning

Et tragisk kompromiss For mange fortoner debatten om vikarbyrådirektivet seg merkelig. De forstår ikke motstanden. Motstanden mot vikarbyrådirektivet

Verdighet ikke ære - Arena Senter for europaforskning

Verdighet ikke ære I oppslaget "På æren løs" (A-magasinet nr. 8 2012) blir det påstått at Laila og Terje Aarli mistet æren da de feilaktig ble mistenk...

Nasjonsbygging i Skottland - Institutt for statsvitenskap

Nasjonsbygging i Skottland Skottlands selvstendighetstrang næres av romantiske ideer om nasjonen og av strategiske blundere fra eliten i London, skriv

Democracy bashing: on corruption and peace in Aceh - Institutt for statsvitenskap

Democracy bashing: on corruption and peace in Aceh Indonesia changes. In 1998, suddenly, democracy stood for everything good. Even Soeharto’s cronies

Snik-europeiseringen av Norge - Arena Senter for europaforskning

Snik-europeiseringen av Norge Norge er blitt lobbynasjon, og EØS-avtalen er karakterisert som en konstitusjonell katastrofe. (Foto: colourbox.com) Så

Sivilisering eller brutalisering i Europa? - Arena Senter for europaforskning

Sivilisering eller brutalisering i Europa? I en lang etterkrigstid har Europa vært gjennom en storstilt siviliseringsprosess. Med eurokrisa kan vi fry

Et sosialt Europa? - Arena Senter for europaforskning

Et sosialt Europa? Å demontere EU ville føre til endringer i Europa av nesten revolusjonære proporsjoner. (Foto: Carrar, sxc.hu) Det er noe underlig m