Søk


Viser treff 41–60 av 80 for «blogg»

Det er gledelig å se så mange nye studenter i fakultetets korridorer og klasserom - Det teologiske fakultet

Det er gledelig å se så mange nye studenter i fakultetets korridorer og klasserom Etter mange lange sommeruker fylles fakultetets korridorer og klasse

Velkommen til alle: nye som gamle! - Det teologiske fakultet

Velkommen til alle: nye som gamle! Mandag kom nye studenter til fakultetet. Det er en fest hver gang. Og et stort ansvar. Men først og fremst en stor

100 år med full stemmerett for norske kvinner - Collett-markering 12. juni - Det teologiske fakultet

100 år med full stemmerett for norske kvinner - Collett-markering 12. juni Det var sterke og tradisjonstunge tradisjoner i spill den 12. juni. Da invi

Sommerhilsen fra dekanen - Semesteravslutning sommeren 2013 - Det teologiske fakultet

Sommerhilsen fra dekanen - Semesteravslutning sommeren 2013 I norsk offentlighet er denne uken fint preget av de mange nasjonale og lokale markeringen

UiO blant de beste i verden på teologi og religionsfag - Det teologiske fakultet

høyere, på 37. plass i sin kategori. UiOs rektor Ole Petter Ottersen har blogget om resultatene: http://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/2017/uios...

Det handler om menneskeverd - Det teologiske fakultet

Det handler om menneskeverd Det er mange nyanser og detaljer vi ikke kjenner til når det gjelder Romani-folkene. Amnesty har lenge engasjert seg til f

202 år gamle TF hevdet seg med glans i Holmenkollstafetten! - Det teologiske fakultet

202 år gamle TF hevdet seg med glans i Holmenkollstafetten! Ledet an av kapteinene Petter Skippervold og Daniel Brändle plasserte fakultetets ansatte

En mer nyansert kirke lover godt for kirkelig diskusjon - Det teologiske fakultet

En mer nyansert kirke lover godt for kirkelig diskusjon Et gripende øyeblikk skjedde ved innledningen av Kirkemøtets planlagte seminar mandag formidda

Kirkemøtet 2013 er igang - Det teologiske fakultet

Kirkemøtet 2013 er igang Så er Kirkemøtet 2013, Folkekirke - Kirkefolk , igang i Kristiansand. Delegater og lobbyister av alle slag har samlet seg på

Minnetale for Inge Lønning. Oslo domkirke 5.april 2013 - Det teologiske fakultet

Minnetale for Inge Lønning. Oslo domkirke 5.april 2013 Minnetale for Inge Lønning. Oslo domkirke 5.april 2013 Da Inge Lønning døde på palmesøndag, var

Klart for studentutveksling med Maseno University i Kisumu, Kenya. - Det teologiske fakultet

Klart for studentutveksling med Maseno University i Kisumu, Kenya. Klart for studentutveksling med Maseno University i Kisumu, Kenya. En delegasjon fr

Mellom likebehandling og demokratiske tradisjoner - Det teologiske fakultet

Mellom likebehandling og demokratiske tradisjoner Nå er det gått to uker siden Stålsett-utvalget presenterte sin mer enn 400 sider lange utredning om

Historisk bispevigsel i Kristiansand domkirke - Det teologiske fakultet

Historisk bispevigsel i Kristiansand domkirke Den norske kirke lever i en markant overgangssituasjon. Ved vigslingen av Stein Reinertsen til ny biskop

Vil samlivsutvalget finne frem til en teologi som tar menneskers livserfaringer på alvor? - Det teologiske fakultet

Vil samlivsutvalget finne frem til en teologi som tar menneskers livserfaringer på alvor? Mandag legger bispemøtets samlivsutvalg frem sin innstilling

Syprian Hiliniti: TFs mann i Tanzanias kirkeledelse! - Det teologiske fakultet

Syprian Hiliniti: TFs mann i Tanzanias kirkeledelse! Syprian Hiliniti: TFs mann i Tanzanias kirkeledelse! I sommer ble Syprian Hilinti, masterstudent

22-02-front-ii.pdf - Det teologiske fakultet

prosjektleders blogg. Nasjonalt: Prosjektet vil spres nasjonalt via NFRs Balanse-samlinger og gjennom møter på dekanatnivå ved de ulike institusjonene. I likhet...

Hva kan true Bibelen? - The Faculty of Theology

blogge. Det å gjøre tankene sine kjent for en leserskare eller offentlighet er ikke lenger forbeholdt noen få. I antikken var det et lite mindretall som...

nnk-2018-3.pdf - Det teologiske fakultet

1 Døden berører meg Jeg syns at gravferd og dødsbud er noe av det mest meningsfulle med prestetjenesten. For meg er det mye mening i de mest krevende

nnk-2017-4.pdf - Det teologiske fakultet

1 Da jeg gikk på praktikum fikk jeg en oppfordring: «Eksperimenter med liturgien!» En av mine første gudstjenester utenom vanlig høymesse var en Dosto

nnk-2012-1.pdf - Det teologiske fakultet

nn ASKEONSDAG - 2. PÅSKEDAG ISSN 0800-1642 RETURADRESSE Det praktisk-teologiske seminar Postboks 1075 Blindern 0316 Oslo NYTT NORSK KIRKE BLAD 1 2012