Søk


Viser treff 1–20 av 51 for «blogg»

Semesterside for AST2000 - Høst 2020 - Universitetet i Oslo

forelesningsnotater (digital forelesning) Eksempelinnleveringer og template Sjekklister for innleveringer og blogg SSView og MCAst Numerisk Kompendium Hvordan bruke...

Bloggen til Marie og Semya - AST2000 - Høst 2020 - Universitetet i Oslo

HIS4050 – Historieformidling - Universitetet i Oslo

undervisning når det er ledig kapasitet. Eksamen Eksamensformen i emnet er mappeevaluering. Mappen består av to (2) gruppearbeider (arrangement og blogg) og en...

SPA1300 – Spanskspråklig litteratur, innføring - Universitetet i Oslo

skal du levere en skriftlig kommentar på 300–350 ord til faglærers innlegg på emnets blogg i Canvas. I tillegg må du skrive minst tre kommentarer (100...

MedNat-bloggen - For ansatte - Universitetsbiblioteket

Her gir MedNats ledergruppe Shelly, Therese, Live, Heidi, Vibeke og Jessica oppdatering om organisasjonsutvikling på "Bibliotek for medisin og realfag...

2020 blogger - AST2000 - Høst 2020 - Universitetet i Oslo

Reale nyheter - For ansatte - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

sjølv fylgjer med. Les heile saka på Titan Se flere forskningssaker MN-dekanatet blogger Aktuelle saker Error: Failed to load feed: /for-ansatte...

NORINT2115 – Dialektar, nynorsk og språkhistorie i eit framandspråksperspektiv - Universitetet i Oslo

språkhistorie og ha kunnskap om nynorsken sin plass i Noreg i dag. Dei skal kunna lesa og forstå nynorske tekstar i ulike sjangrar frå bloggar og aviser til...

Studieopphold i utlandet - utveksling og utenlandspraksis - Tannpleie (bachelor) - Universitetet i Oslo

studieprogram - blogge på fakultetets nettsider underveis - holde en presentasjon om erfaringene fra oppholdet for eget studiekull - levere en skriftlig rapport...

Studieopphold i utlandet - Geofysikk og klima (bachelor) - Universitetet i Oslo

University, Canada Les reisebrev fra andre realfagstudenter på Ut i verden-bloggen ... Slik gjør du det Alle utvekslingsavtaler Søknadsfrister og hvordan du...

Studieopphold i utlandet - Geofag (master - to år) - Universitetet i Oslo

Brasil Reisebrev fra Carleton University, Canada Les reisebrev fra andre realfagstudenter på Ut i verden-bloggen ... Slik gjør du det Alle

BIOS3050 – Arbeidspraksis i biovitenskap - Universitetet i Oslo

etterrettelighet i arbeidslivet. Du kan lese om erfaringene til tidligere studenter på biopraksis-bloggen. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du praktisk...

SPA4000 – Prosjektutviklingsseminar for masteroppgave i spansk - Universitetet i Oslo

det planlagte prosjektet til et allment publikum. Dette materialet blir også publisert på bloggen Tesinas en proceso. Planlagte masteroppgaver i spansk...

Studieopphold i utlandet - Geologi (studieretning) - Universitetet i Oslo

på Ut i verden-bloggen ... NB Interessert i UNIS? Det er to til kortfilmer fra utveksling til Svalbard (Norge): Geofysikk og fysikk | Sikkerhetskurs...

Studieopphold i utlandet - Geografi (studieretning) - Universitetet i Oslo

reisebrev fra andre realfagstudenter på Ut i verden-bloggen ... NB Interessert i UNIS? Det er to til kortfilmer fra utveksling til Svalbard (Norge): Geofysikk...

Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner - Universitetet i Oslo

nettressurser du har utviklet eller medvirket til utviklingen av: for eksempel blogg, diagnostiske tester, MOOCs osv. Deltakelse / medvirkning på konferanser mv...

Slik redigerer du personpresentasjonen din - For ansatte - Universitetet i Oslo

være registrert i Cristin. Vise strøm (RSS) fra blogg og sosiale medier Om du har en fagblogg eller bruker sosiale medier i arbeidet ditt, kan du vise en...

Wikimedia Norge: Likestilling og mangfold på Wikipedia - Universitetet i Oslo

veiledning i hvilke muligheter som ligger for å hente ut relevant data på en strukturert måte. Wikipedia Norge på sosiale medier: Hjemmeside Blogg Twitter...

Ungdom og klima - relevante UiO-forskere - Universitetet i Oslo

, kriser og utviklingspolitikk Klimastreik og utdanning (Khrono, 21.03.19) Universities need to prepare for the next generation (SUM-bloggen) Ole Jacob...

Fakultetsnytt 24. august 2020 - For ansatte - Det juridiske fakultet

i arbeidshverdagen. Påmelding innen 12. oktober Disputaser Pr. i dag er det ingen annonserte disputaser Rektors blogg Ny mobilitetsplan skal gi et...