Søk


Viser treff 81–100 av 136 for «blogg»

uio-formidlingsnotat-220818-endelig.pdf - Universitetet i Oslo

blogger. Det er en del av kunnskapens infrastruktur, der det mer enn noen gang er viktig, med godt etablert, «signert» kunnskap. Nettstedet

v-sak-4-virksomhetsrapport-per-1.-tertial-2018.pdf - Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 4 Møtenr.: 5/201...

erland-skogli-menon-offentlig-forvaltning-i-2030-partnerforum-29-mai-2018.pdf - Universitetet i Oslo

enda ikke har tatt over all norsk offentlig forvaltning! 13 år fremover? Roboter i offentlig forvaltning har vi allerede i dag Chaffeys blogg, desember...

status-for-uio-og-h2020.pdf - Universitetet i Oslo

krevende søknadsfase). – Få faglig ledelse til å sette EU på dagsorden og aktivt se og anerkjenne innsats – også av søkere som ikke lykkes. Blogge om EU...

program_15032018.pdf - Universitetet i Oslo

Roskilde School of Governance og forsker, publiserer og blogger innenfor 'netværksstyring', 'samarbejdsdrevet innovation', 'offentlig ledelser' og...

referat--forum-for-forskningsdekaner-7.6.2017.pdf - Universitetet i Oslo

grunnlag for revidering av Langtidsplanen: http://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/2017/oecd-anbefaler-tydeligere-satsing-pa-kvalitet-i- no.html Fremlagt...

innkalling-forum-for-forskningsdekaner-7.11.2017-_hele.pdf - Universitetet i Oslo

på WWW, både de som publiseres i regulære nettmedier som en del av nyhetsbildet, og de som publiseres på private blogger. Denne behandlingen innebærer...

sak-4_-vedlegg_helsedatautvalget_horing_hele.pdf - Universitetet i Oslo

del av nyhetsbildet, og de som publiseres på private blogger. Denne behandlingen innebærer at en stor mengde personopplysninger om straffedommer og...

innkalling-forum-for-forskningsdekaner-7.11.2017_1_3_4.pdf - Universitetet i Oslo

del av nyhetsbildet, og de som publiseres på private blogger. Denne behandlingen innebærer at en stor mengde personopplysninger om straffedommer og...

v-sak-3-virksomhetsrapport-per-2.-tertial-2017.pdf - Universitetet i Oslo

om toppmiljøene, «roadshow» til UH-sektoren og egen blogg for å løfte frem toppforskere. Det har også vært jobbet med kvalitetsheving av nettsider...

ingjerd-sv.pdf - Universitetet i Oslo

) – krav til formidling underveis i studiet. Eks blogg, erfaringsutveksling i felt (Overheating) (jfr. Slide 7) Forum – forholdet forskning og undervisning...

indikatorrapporten2017komplettliten.pdf - Universitetet i Oslo

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2017 Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikator

innovasjon-norsk-mn.pdf - Universitetet i Oslo

DÆHLEN: Dekan, MN-fakultetet. SVEIN STØLEN: Prodekan for forskning, MN-fakultetet. Følg Svein Stølen på bloggen hans «Sveins innkast». SOLVEIG KRISTENSEN...

studiebarometeret-kommunikasjonsplan2017.pdf - Universitetet i Oslo

/institusjonsrapporter ca. 10. desember NOKUT Vi må følge opp Resultatene lanseres Tidlig i februar 2018 Alle Beredskap i forhold til mulige medieoppslag. Rektors blogg...

Kan bedre styring av IKT bidra til innovasjon i forvaltningen? - Universitetet i Oslo

Diskusjonsinnlegg og diskusjon Korte innlegg ved: - Arne Krokan , professor, NTNU Blogg: presentasjon og diskusjonsforum - Bo Hjort Christensen , studierektor...

o-sak-4-implementering-av-lov-om-forskningsetisk-arbeid-(forskningsetikkloven)-ved-universitetet-i-oslo.pdf - Universitetet i Oslo

Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 4 Møtenr.: 4/2017 Møtedato: 20. juni 2017 Notatdato: 23...

o-sak-5-uios-samarbeid-med-oslo-kommune---status-malsetninger-og-prioriteringer.pdf - Universitetet i Oslo

-incubator-is-now-officially-opened/ 20 http://www.oslotech.no/oslo-lifetech/ 21 http://www.oiw.no/ 22 Blogg om Rektors utfordring 2013: http://www.uio.no/om...

innkalling-forum-for-forskningsdekaner-23.11.2016.pdf - Universitetet i Oslo

’ – se program o HFs nettside – Humaniora er relevant for nesten alt. o Rektors blogg - Big Challenges- Human solutions - Indikatorrapporten 2016 ble...

o-sak-4-sluttprosess-for-sab-prosessen.-oppsummering-av-viktige-utviklingstrekk---tiltak.pdf - Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 4 Møtenr.:

solveig-kristensen---slik-jobber-mn.pptx - Universitetet i Oslo

Hvordan forankrer vi prosessen? Instituttledermøtet, Studieutvalget og MNSU Møter med instituttledelsen Seminar for alle ansatte Nyhetsbrev Titan Blogg...