Søk


Viser treff 21–32 av 32 for «blogg»

evaluering-av-apent-internett-til-eksamen_presentasjon-ramboll.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

) • Besvart henvendelse (eg. epost) • Skrevet i samme dokument som andre • Kommunisert over andre nettsider (blogg e.l.) • Snakket med medelever under eksamen...

annual_report_2011-12_proted.pdf - ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning

på E-campus-bloggen.  Jonas Bakken (deltaker i arbeidspakke tre) var på NU-konferansen i Gøteborg (eptember 2012) og presenterte wiki-prosjektet i...

ILS i media: Aftenposten 14.01.2014 - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

timen med å åpne Word for å notere fra klasseundervisningen. Men de noterte lite. Derimot spilte de spill, satt på sosiale medier, leste blogger og surfet...

a-planlegge-for-framtiden-uio-sept-2018.pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

: • Pollineringsekspert • Økoarkitekt • Blogger • Vindkraftingeniør • Organbygger • Genetiker • Dronepilot • Nanolege • Mm • mm Å oppnå det riktige tankesettet Effektive...

samlet_sak3a_.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

perioden. • Fakultetets forskere har også i år vært aktive formidlere av egne forskningsresultater gjennom deltagelse i debatterer eller gjennom blogger, for...

Forskerskolen Humaniorastudier i pedagogikk - tilbakeblikk på et vellykket prosjekt - Institutt for pedagogikk

. Det ble også opprettet en blogg (http://uv-blog.uio.no/mt/humanped/); den drives fortsatt og er høyst levende. Bokutgivelse I 2011 publiserte vi også en...

sak1_d_uv_-ledelsesvurderingt2.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

i debatterer eller gjennom blogger, for eksempel «Læringsbloggen» v/professor Monica Melby- Lervåg (i snitt 200 lesere per dag). Gjennom kontakten med...

lesesenteret-til-fakultetsstyre-uv.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

våre nettsteder  redaktører for nettsidene  redaktører for bloggen (http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=17610) (som også deles på...

sak-1-b.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo ___________________________________________________________________________________________

sak-2.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

høsten dersom forslaget bifalles. 1 Rektor om Horisont2020: http://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/tid-for-helhjertet-satsing-pa- horisont-2020.html 2...

Strategi-utvalg-Formidling-101109.pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

invitert til enkelte seminarer. Forskergruppen har etablert en egen blogg. En liten gruppe på 3-4 ansatte ved instituttet skiller seg ut når det gjelder...

hp-2007-end.doc - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

ansatte og partnerskolene. Ansvar: IKT-gruppen O8 Legge til rette for at alle ansatte som ønsker det kan ha egen blogg, samt tilrette legge noe opplæring og...