Søk


Viser treff 301–320 av 356 for «blogg»

ia-for-ansatte-uv.xlsx - For ansatte - Universitetet i Oslo

profilering Nei AF 2.2.2.6.1 Nyhetsbrev Nei AF 2.2.2.6.2 Sosiale medier og blogg Nei AF 2.2.2.6.3 Film og strømming Nei AF 2.2.2.6.4 Arrangementer Nei AF...

presentasjon_ola_mars2018.pdf - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

inkluderer jus/rettsvitenskap og utdanningsvitenskap. Kilde: Rektors blogg: Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Studieløp 4...

virksomhetsrapport-t2-2017.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

kommunikasjonskanaler som filmer om toppmiljøene, «roadshow» til UH-sektoren og egen blogg for å løfte frem toppforskere. Det har også vært jobbet med kvalitetsheving av...

pilotemner-hf-v18.xlsx - For ansatte - Universitetet i Oslo

språkhistorie i eit framandspråksperspektiv Toril Sjo Karianne Risvik Johnsen Toril Sjo, Victor Hansen 15 Blogg NOAS2101 Norsk språkstruktur i et...

Pedagogisk buffet: Å veilede sammen - For ansatte - Det humanistiske fakultet

: Forskergruppen i klinisk lingvistikk og språktilegnelse: Å veilede sammen 12. april: Toril Sjo: Bruk av Facebook og blogg i undervisningen. Vi ønsker velkommen til...

Pedagogisk buffet: Podkasting av forelesninger - For ansatte - Det humanistiske fakultet

av Facebook og blogg i undervisningen. Vi ønsker velkommen til korte presentasjoner fra innlederne, og håper på mange spørsmål og friske diskusjoner! I...

zabbix-webapp-monitoring.pdf - For ansatte - Universitetets senter for informasjonsteknologi

/notifications/action http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/iti/gd/gid/gid-blogg/ny-versjon-av-zabbix-cli-v-1-6-1.html http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/iti...

Ønsker for program- og studieretningssidene: - For ansatte - Universitetet i Oslo

studenter som har vært i utlandet, eller studenter som blogger ifra utlandet. [Vurder en annen tittel på siden (studieopphold i utlandet)] Jobb og videre...

applikasjoner-undervisning-170620.xlsx - For ansatte - Universitetet i Oslo

X Blogg Nettsider UiO X Tjeneste for opprettelse av blogg med kommentarfelt på UiOs nettsider X X folk.uio.no Nettsider UiO X Personlige hjemmesider...

info_it_host_2017.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

eksamensmeldinger) • Mine studier • Andre interne tjenester hos UiO, ved behov (f.eks. Wiki, Blogg) Utskrift for studenter • Betalingsløsning for kjøp av kvoter via...

uio-oa-sluttrapport-2017-03-10-ferdig.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo UiO: Open Access Kartlegging og analyse If Gold OA is to take place in the next few years it can only come about via the major pu

kick-off-instituttforvaltning-digital-eksamen-solveig-10.02.2017.pdf - For ansatte - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Blogg / Facebook Pilotering Oppskalering til drift Forvaltningsstruktur Utvikling av Inspera Rutineplaner fak./inst. Kommunikasjonsplan ROS Beredskapsplan...

12.01.17-innspill-til-strategi.pptx - For ansatte - Naturhistorisk museum

universitetenes viktigste åpning mot samfunnet – ikke minst mot barn og ungdom som på muséene søker og finner identitet og sammenheng. Rektors blogg 15.juni 2015...

mappingeksempler_20170407_publisert.pdf - For ansatte - Universitetsbiblioteket

uansett ikke NM. Realfagstermen «Sosiale medier» har (pr aug. 2016) synonymet Blogger. Blogger kan forstås som en type av Sosiale medier. Blogger har WD...

w.s_formidling.pdf - For ansatte - Kulturhistorisk museum

kommunikasjon Info.rådgiver på ledermøtet og på epostlista til ledergruppa Informere alle på khm.uio.no – Rektors blogg – Museumsdirektørens blogg Nyhetsbrev...

om-internkommunikasjon-for-uio.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

kommunikasjonsstrategien ut i livet 22 03.10.2016 22 Målgruppematrisen H O L D N IN G E R KUNNSKAP - - + + Nyhetsbrev Blogg Brev/e-post/SMS Intranettartikkel Dialog...

vedlegg-samlet.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

læringsressurser, håndtere innleveringer, flervalgsprøver, faglige disuksjoner med mer. Blogg Personlig nettside for kortere artikler og deling av digitalt innhold...

info_it_host_2016.pptx - For ansatte - Universitetet i Oslo

undervisningsmeldinger og studierett) Fronter (avhengig av undervisnings- og eksamensmeldinger) Mine studier Andre interne tjenester hos UiO, ved behov (f.eks. Wiki, Blogg...

info_it_host_2015.pptx - For ansatte - Universitetet i Oslo

eksamensmeldinger) Nasjonale tjenester med FEIDE-innlogging (f.eks. Oria) Andre interne tjenester hos UiO, ved behov (f.eks. Wiki, Blogg) 8 Øvrig tilgang Eksisterende...

referat-fra-stua-mote-903.docx - For ansatte - Universitetet i Oslo

debatt om obliger på facebook, via blogg etc. Fokus på at det er et så høyt trykk nå at det blir stress og liten tid til selvstudier. De ansatte skal ha...