Søk


Viser treff 1–12 av 12 for «endokrinologi»

Spesiell endokrinologi - Institutt for klinisk medisin

Spesiell endokrinologi Forskningsaktiviteten i gruppen konsentrerer seg om et pasientgrunnlag som i hovedsak består av pasienter med sjeldne

Valgfrie emner i medisinstudiet - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

Endokrinologi, diabetes og metabolisme. Metoder i klinikk og forskning Kåre I. Birkeland og Elisabeth Qvigstad MED3064 Nyere medisinsk historie - kjønn, rus og...

Stedkodeoversikter for MED - For ansatte - Universitetet i Oslo

531115 Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin 531116 Generell indremedisinsk avdeling 531118 Akuttmedisinsk avdeling 531119...

Senter for øyeforskning - Institutt for klinisk medisin

, Universitetet i Oslo Kjernefasilitet for flow cytometri og Kjernefasilitet for mikromatrise, Oslo universitetssykehus Avdeling for Endokrinologi, sykelig overvekt...

Gunn-Helen Moen - Institutt for klinisk medisin

Gunn-Helen Moen Postdoktor - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post g.h.moen

Type 2-diabetes: reell samhandling? - Institutt for helse og samfunn

nøkkelrolle i samhandlingen og har vanligvis hovedansvaret for behandlingen. I følge prioriteringsveilederen for endokrinologi bør likevel personer med type 2...

Læringsmål - OD2100 - Universitetet i Oslo

(kjemo-, baro-, osmoreseptorer) Generell endokrinologi forklare negativ og positiv tilbakekoblingskontroll av hormonsekresjon forklare begrepene endokrin...

Journalopptak spesielt for Modul 3, termin 1 - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

indremedisin (indremedisinske fag: hjerte, lunge, nyre, hematologi, infeksjon, endokrinologi, geriatri, gastromedisin) og 1 kirurgisk journal - i kar...

MN tilsetter fire nye instituttledere: På ett institutt er flertallet av søkerne hemmelige - Uniforum

: Institutt for biovitenskap: Gry Fluge Vindedal (38) Medical Manager for genterapi, endokrinologi og hemofili, Oslo Finn-Eirik Johansen (54) professor, Oslo...

stedkodeliste.xlsx - For ansatte - Universitetet i Oslo

Sheet2 Stedkode Org.enhet Navn navn (akronym) navn (kort) navn navn (langt) navn (akronym) navn (kort) navn navn (langt) c/o-adresse (post) gateadress...

uke-36.pdf - Universitetet i Oslo

Offentlig journal Journaldato: 31.08.2020 - 06.09.2020, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Arkivdel: <>E-BILAG - Saksarkiv ved Universitetet i Oslo S...

uke-35.pdf - Universitetet i Oslo

(endokrinologi)- oppnevnt av klinikkleder Sakstittel: Tilsetting i stilling som prof II/førsteamanuensis ved Medisinsk klinikk, Avdeling for endokrinologi...