Søk


Viser treff 1–8 av 8 for «endokrinologi»

MED3300 – Medisinstudiet, modul 3 - Universitetet i Oslo

parakliniske fag: Hjerte/kar/lunge, infeksjon/endokrinologi, abdomen/nyre, bevegelsesapparatet. Studentene skal etter endt modul beherske anamnesopptak og...

MED6800 – Medisinstudiet, modul 8 - Universitetet i Oslo

/geriatri/endokrinologi/fordøyelse/nyre/revmatologi). Studenten må være til stede på til sammen minst 10 av disse. Ved mindre enn 10 fremmøter mistes retten...

FRM3020 – Bruk av legemidler del II - Universitetet i Oslo

(farmakologi, samfunnsfarmasi, farmakognosi). Struktur: Hovedtyngden i undervisningen vil omfatte hjerte og kretsløp men inkluderer også endokrinologi...

MEDSEM6 – Medisin grunnutdanning, 6. semester - Universitetet i Oslo

, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi, farmakologi, patologi, atferdsfag og allmennmedisin. Hva lærer du? Lærings- og kompetansemål: Semesteret bygger direkte...

Tidligere vinnere av Anders Jahres medisinske priser - Universitetet i Oslo

Thue W. Schwartz, København - for hans arbeider innen molekylær endokrinologi, og prosektor Ole Petter Ottersen, Oslo - for hans arbeider med kartlegging...

Anita Suntharalingam - Institutt for klinisk medisin

Anita Suntharalingam Forsker - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post

stedkodeliste.xlsx - For ansatte - Universitetet i Oslo

Sheet2 Stedkode Peik Paul Fjeldstad: Stedkode Org.enhet Peik Paul Fjeldstad: Org.enhet Navn Peik Paul Fjeldstad: Navn navn (akronym) Peik Paul Fjeldst

2020-attestanter-og-bdm-_-klinmed.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

Endokrinologi, sykelig overvekt og foreb med Signe Nøsterud Signe Nøsterud Signe Nøsterud Maria Foss 531118 Generell indremedisinsk avdeling Signe Nøsterud Signe...