Søk


Viser treff 181–200 av 591 for «endokrinologi»

Disputas: Jørn Petter Hanto Lindahl - Transplantasjonsmedisin - Institutt for klinisk medisin

for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 3. medlem av...

Disputas: Mette Seland - Onkologi - Institutt for klinisk medisin

, Endokrinologi, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus HF, Lørenskog 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Terje Osnes, Øre-, nese-, halsavdelingen...

Forelesninger - MED3300 - Vår 2017 - Termin 1 - Universitetet i Oslo

- Anestesiologi, Farmakologi - KBF, Mikrobiologi, Patologi, - Radioologi, Atferdsfag, Allmennmed Infeksjon/endo-blokk ( 5-uker) - Blodsykdommer - Endokrinologi...

Kontakt - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

subspesialiteter, som f.eks. nyre-, hjerte-, lunge- og gastromedisin, samt geriatri, akuttmedisin, infeksjonssykdommer og endokrinologi. Lise Wilhelmine Benningstad...

rapport_nasjonal-delprove-2018_med-vedlegg.pdf - Det medisinske fakultet

-medisin/ 4  Fagkomité i lunge, endokrinologi og infeksjonsmedisin v/Katrine Wennevold (UIT)  Fagkomité i muskel-skjelett/ortopedi og nevrologi v/Trond...

lerere-m8-var18.pdf - MED6800 - Autumn 2019 - Term 2 - Universitetet i Oslo

Avdeling for transplantasjonsmedisin OUS HF, Rikshospitalet lars.aabakken@medisin.uio.no 47014918 23072387 Førsteamanuensis Aas Anne-Marie Endokrinologi...

barum-sykehus-gen-utd-plan-geriatri-v18.pdf - MED6800 - Autumn 2019 - Term 2 - Universitetet i Oslo

, hematologi, endokrinologi, nevrologi, nefrologi med dialyseavdeling, infeksjonsmedisin, onkologi, i tillegg til geriatri (ca 50 overlege hjemler, 27 LIS). Alle...

Disputas: Liv Jorunn Mundal - Aterosklerose, lipidologi, hjerte-kar sykdommer - Institutt for medisinske basalfag

Hospital, Hellerup, Danmark 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jøran Hjelmesæth, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende...

Forelesninger - MED3300 - Høst 2016 - Universitetet i Oslo

- Anestesiologi, Farmakologi - KBF, Mikrobiologi, Patologi, - Radioologi, Atferdsfag, Allmennmed Infeksjon/endo-blokk ( 5-uker) - Blodsykdommer - Endokrinologi...

Disputas: Anne Bjørhovde Rossebø - Kardiologi - Institutt for klinisk medisin

for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i...

Kliniske smågrupper - MEDSEM6 - Høst 2016 - Universitetet i Oslo

gastro/hemato/endokrinologi 6 x 2 timer (1 fravær aksepteres) Indremedisin gastroentereologi 1 x 2 timer (intet fravær aksepteres) Indremedisin hematologi...

aarsrapport-2016-mdk.pdf - Institutt for klinisk medisin

rasjonell antibiotikabehandling  Trope‐, importsykdommer og reproduktiv helse 10. Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin  Type...

Klinisk smågruppeundervisning - MEDSEM11-12 - Høst 2016 - Termin 1 - Universitetet i Oslo

. etasje, S4. Avdeling for nyresykdommer, endokrinologi og generell medisin, Ahus Kontaktperson nefrologi: Universitetslektor Liliana Monica Bivol...

Disputas: Thea Anine Strøm Halden - Klinisk farmakologi (diabetes) - Institutt for klinisk medisin

Biomedical Research of the Canary Islands, University of La Laguna, Tenerife, Spania 2. opponent: Forsker Hanne Løvdal Gulseth, Avdeling for endokrinologi...

rapport-fra-arbeidsgruppen-Oslo-96-pluss - Det medisinske fakultet

. semester: Tema er infeksjons- og gastromedisin, endokrinologi og hematologi. Det undervises bredt i hud. I generell kirurgi er fokus lagt på gastrokirurgi...

Kliniske smågrupper - MEDSEM6 - Vår 2016 - Universitetet i Oslo

gastro/hemato/endokrinologi 6 x 2 timer (1 fravær aksepteres) Indremedisin gastroentereologi 1 x 2 timer (intet fravær aksepteres) Indremedisin hematologi...

Oversikt over undervisningen i 11/12-semester - MEDSEM11-12 - Høst 2016 - Termin 2 - Universitetet i Oslo

) Endokrinologis patologi (Pat) Behandling av kroniske smerter (Ane) Bivirkninger av dopingmidler (KBF) Klinikker Nefrologi (IM) Geriatriske undersøkelsesmetoder...

Oversikt over undervisningen i 11/12-semester - MEDSEM11-12 - Høst 2016 - Termin 1 - Universitetet i Oslo

) Endokrinologis patologi (Pat) Behandling av kroniske smerter (Ane) Bivirkninger av dopingmidler (KBF) Klinikker Nefrologi (IM) Geriatriske undersøkelsesmetoder...

Klinisk smågruppeundervisning - MEDSEM11-12 - Vår 2016 - Termin 1 - Universitetet i Oslo

, endokrinologi og generell medisin, Ahus Kontaktperson nefrologi: Universitetslektor Liliana Monica Bivol. Kontaktperson endokrinologi: Stipendiat Ingrid Nermoen...

Klinisk smågruppeundervisning - MEDSEM11-12 - Høst 2016 - Termin 2 - Universitetet i Oslo

, endokrinologi og generell medisin, Ahus Kontaktperson nefrologi: Universitetslektor Liliana Monica Bivol. Kontaktperson endokrinologi: Stipendiat Ingrid Nermoen...