Søk


Viser treff 181–200 av 583 for «endokrinologi»

Pensjonistene redder Internasjonal samfunnshelse - Uniforum

Institute i Addis Abeba. Ny oppblomstring Jak Jervell er professor i endokrinologi, læren om hormonsykdommer, og har arbeidet med diabetes siden 60-tallet...

Forelesninger - MED3300 - Vår 2017 - Termin 1 - Universitetet i Oslo

- Anestesiologi, Farmakologi - KBF, Mikrobiologi, Patologi, - Radioologi, Atferdsfag, Allmennmed Infeksjon/endo-blokk ( 5-uker) - Blodsykdommer - Endokrinologi...

arsrapport2017_barneklinikk_nett.pdf - Institutt for klinisk medisin

(OUS) Kari Lima, Ph.d., overlege i endokrinologi (Ahus/OUS) Per Kristian Knudsen, Ph.d. kandidat, overlege (HSØ/OUS) Torstein Øverland, Ph.d. kandidat...

Kontakt - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

subspesialiteter, som f.eks. nyre-, hjerte-, lunge- og gastromedisin, samt geriatri, akuttmedisin, infeksjonssykdommer og endokrinologi. Lise Wilhelmine Benningstad...

evalueringavmodul8varen2018(kullh-12).pdf - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

% Blodsykdommer Karkirurgi Hjertesykdommer Onkologi Lungesykdommer Endokrinologi Thoraxkirurgi Gastrokirurgi Geriatri Urologi Infeksjonssykdommer Ortopedi...

rapport_nasjonal-delprove-2018.pdf - Det medisinske fakultet

-medisin/ 4  Fagkomité i lunge, endokrinologi og infeksjonsmedisin v/Katrine Wennevold (UIT)  Fagkomité i muskel-skjelett/ortopedi og nevrologi v/Trond...

evalueringavmodul8varen2018(kullh-12).pdf - MED6800 - Vår 2018 - Termin 2 - Universitetet i Oslo

% 5.0% 4.8% 28.6% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 19.0% 0.0% 0.0% Blodsykdommer Karkirurgi Hjertesykdommer Onkologi Lungesykdommer Endokrinologi Thoraxkirurgi...

pensum_farm2190.xlsx - FARM2190 - Høst 2018 - Universitetet i Oslo

296 304 9 439 447 9 309 322 14 Muskler 324 341 18 262 263 2 351 359 9 167 176 10 50 50 21 21 Sum 71 Endokrinologi 238 293 56 418 423 6 154 165 12 T3.3...

Disputas: Liv Jorunn Mundal - Aterosklerose, lipidologi, hjerte-kar sykdommer - Institutt for medisinske basalfag

Hospital, Hellerup, Danmark 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jøran Hjelmesæth, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende...

lerere-m8-var18.pdf - MED6800 - Vår 2019 - Termin 2 - Universitetet i Oslo

Avdeling for transplantasjonsmedisin OUS HF, Rikshospitalet lars.aabakken@medisin.uio.no 47014918 23072387 Førsteamanuensis Aas Anne-Marie Endokrinologi...

barum-sykehus-gen-utd-plan-geriatri-v18.pdf - MED6800 - Vår 2019 - Termin 2 - Universitetet i Oslo

, hematologi, endokrinologi, nevrologi, nefrologi med dialyseavdeling, infeksjonsmedisin, onkologi, i tillegg til geriatri (ca 50 overlege hjemler, 27 LIS). Alle...

Forelesninger - MED3300 - Høst 2016 - Universitetet i Oslo

- Anestesiologi, Farmakologi - KBF, Mikrobiologi, Patologi, - Radioologi, Atferdsfag, Allmennmed Infeksjon/endo-blokk ( 5-uker) - Blodsykdommer - Endokrinologi...

Disputas: Anne Bjørhovde Rossebø - Kardiologi - Institutt for klinisk medisin

for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i...

pensum_farm1110_temaoversikt_2018.xlsx - FARM1110 - Høst 2018 - Universitetet i Oslo

341 18 351 359 9 167 176 10 27 27 10 Sum 37 46-48 Endokrinologi og legemidler 236 293 58 418 423 6 T3.3 (Thyroideasyksommer) 402 415 14 L3.6 (Thyroidea...

aarsrapport-2016-mdk.pdf - Institutt for klinisk medisin

rasjonell antibiotikabehandling  Trope‐, importsykdommer og reproduktiv helse 10. Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin  Type...

Kliniske smågrupper - MEDSEM6 - Høst 2016 - Universitetet i Oslo

gastro/hemato/endokrinologi 6 x 2 timer (1 fravær aksepteres) Indremedisin gastroentereologi 1 x 2 timer (intet fravær aksepteres) Indremedisin hematologi...

Klinisk smågruppeundervisning - MEDSEM11-12 - Høst 2016 - Termin 1 - Universitetet i Oslo

. etasje, S4. Avdeling for nyresykdommer, endokrinologi og generell medisin, Ahus Kontaktperson nefrologi: Universitetslektor Liliana Monica Bivol...

Disputas: Thea Anine Strøm Halden - Klinisk farmakologi (diabetes) - Institutt for klinisk medisin

Biomedical Research of the Canary Islands, University of La Laguna, Tenerife, Spania 2. opponent: Forsker Hanne Løvdal Gulseth, Avdeling for endokrinologi...

modul 1 blokk 2 2017 vår konte - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

at det er mest sannsynlig at cellen skiller ut adrenalin, men det er ikke spørsmålet her, og siden studentene ikke har hatt endokrinologi ennå kan vi...

MED2200 2016 Vår - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

: Begrepet endokrinologi kan defineres på følgende måte: “Endocrinology: The study of the medical hormonal balance and imbalance, the hormone-producing glands...