Søk


Viser treff 181–200 av 575 for «endokrinologi»

aarsrapport-2016-mdk.pdf - Institutt for klinisk medisin

rasjonell antibiotikabehandling  Trope‐, importsykdommer og reproduktiv helse 10. Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin  Type...

varkull-210617.pdf - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

HØST Valgfrie emner Intro Introblokk. Hjerte/lunge/thorax Infeksjon/endokrinologi Abdomen/Nyre Bevegelsesapparatet Hud og veneriske sykdommer 4 uker 1 2...

Kliniske smågrupper - MEDSEM6 - Høst 2016 - Universitetet i Oslo

gastro/hemato/endokrinologi 6 x 2 timer (1 fravær aksepteres) Indremedisin gastroentereologi 1 x 2 timer (intet fravær aksepteres) Indremedisin hematologi...

Klinisk smågruppeundervisning - MEDSEM11-12 - Høst 2016 - Termin 1 - Universitetet i Oslo

. etasje, S4. Avdeling for nyresykdommer, endokrinologi og generell medisin, Ahus Kontaktperson nefrologi: Universitetslektor Liliana Monica Bivol...

psykometrinotat-nasjonal-delprove_2018.pdf - Det medisinske fakultet

ikke er så gode distraktorer bør det få bli. Spørsmålet blir stående. Spørsmål 98 (endokrinologi): Dette spørsmålet er kommentert av studentene fordi...

pensum_farm2190.xlsx - FARM2190 - Høst 2018 - Universitetet i Oslo

296 304 9 439 447 9 309 322 14 Muskler 324 341 18 262 263 2 351 359 9 167 176 10 50 50 21 21 Sum 71 Endokrinologi 238 293 56 418 423 6 154 165 12 T3.3...

Disputas: Thea Anine Strøm Halden - Klinisk farmakologi (diabetes) - Institutt for klinisk medisin

Biomedical Research of the Canary Islands, University of La Laguna, Tenerife, Spania 2. opponent: Forsker Hanne Løvdal Gulseth, Avdeling for endokrinologi...

pensum_farm1110_temaoversikt_2018.xlsx - FARM1110 - Høst 2018 - Universitetet i Oslo

341 18 351 359 9 167 176 10 27 27 10 Sum 37 46-48 Endokrinologi og legemidler 236 293 58 418 423 6 T3.3 (Thyroideasyksommer) 402 415 14 L3.6 (Thyroidea...

Oversikt over undervisningen i 11/12-semester - MEDSEM11-12 - Høst 2016 - Termin 2 - Universitetet i Oslo

) Endokrinologis patologi (Pat) Behandling av kroniske smerter (Ane) Bivirkninger av dopingmidler (KBF) Klinikker Nefrologi (IM) Geriatriske undersøkelsesmetoder...

Oversikt over undervisningen i 11/12-semester - MEDSEM11-12 - Høst 2016 - Termin 1 - Universitetet i Oslo

) Endokrinologis patologi (Pat) Behandling av kroniske smerter (Ane) Bivirkninger av dopingmidler (KBF) Klinikker Nefrologi (IM) Geriatriske undersøkelsesmetoder...

Klinisk smågruppeundervisning - MEDSEM11-12 - Vår 2016 - Termin 1 - Universitetet i Oslo

, endokrinologi og generell medisin, Ahus Kontaktperson nefrologi: Universitetslektor Liliana Monica Bivol. Kontaktperson endokrinologi: Stipendiat Ingrid Nermoen...

Klinisk smågruppeundervisning - MEDSEM11-12 - Høst 2016 - Termin 2 - Universitetet i Oslo

, endokrinologi og generell medisin, Ahus Kontaktperson nefrologi: Universitetslektor Liliana Monica Bivol. Kontaktperson endokrinologi: Stipendiat Ingrid Nermoen...

rapport-fra-arbeidsgruppen-Oslo-96-pluss - Det medisinske fakultet

. semester: Tema er infeksjons- og gastromedisin, endokrinologi og hematologi. Det undervises bredt i hud. I generell kirurgi er fokus lagt på gastrokirurgi...

Kliniske smågrupper - MEDSEM6 - Vår 2016 - Universitetet i Oslo

gastro/hemato/endokrinologi 6 x 2 timer (1 fravær aksepteres) Indremedisin gastroentereologi 1 x 2 timer (intet fravær aksepteres) Indremedisin hematologi...

Disputas: Inger Jorid Berg - Revmatologi - Institutt for klinisk medisin

transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Disputasleder Professor emeritus Terje R. Pedersen, Avdeling for endokrinologi, sykelig...

Norske universiteter møtes i St. Petersburg for samarbeid mot øst - Universitetet i Oslo

forskningssenter med institutter for kardiologi, molekylærbiologi og genetikk, eksperimentell medisin, endokrinologi, hematologi, samt nyfødtmedisin og barnemedisin...

modul 1 blokk 2 2017 vår konte - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

at det er mest sannsynlig at cellen skiller ut adrenalin, men det er ikke spørsmålet her, og siden studentene ikke har hatt endokrinologi ennå kan vi...

hostkull-210617.pdf - Det medisinske fakultet

VÅR Intro Introblokk. Hjerte/lunge/thorax Infeksjon/endokrinologi Valgfrie emner Abdomen/Nyre Bevegelsesapparatet Hud og veneriske sykdommer 1 2 3 4 5 6...

lerere-m8-var18.pdf - MED6800 - Høst 2018 - Termin 2 - Universitetet i Oslo

Avdeling for transplantasjonsmedisin OUS HF, Rikshospitalet lars.aabakken@medisin.uio.no 47014918 23072387 Førsteamanuensis Aas Anne-Marie Endokrinologi...

barum-sykehus-gen-utd-plan-geriatri-v18.pdf - MED6800 - Høst 2018 - Termin 2 - Universitetet i Oslo

, hematologi, endokrinologi, nevrologi, nefrologi med dialyseavdeling, infeksjonsmedisin, onkologi, i tillegg til geriatri (ca 50 overlege hjemler, 27 LIS). Alle...