Søk


Viser treff 61–80 av 574 for «endokrinologi»

FRM5940V – Videregående farmakoterapi II - Universitetet i Oslo

sentrale terapiområder, herunder endokrinologi, hjerte-kar, psykiatri, revmatisme, astam/KOLS og infeksjoner. Hva lærer du? Etter gjennomføringen av emnet...

Disputas: Nicoleta Cristina Olărescu - Endokrinologi - Institutt for klinisk medisin

Disputas: Nicoleta Cristina Olărescu - Endokrinologi MD Nicoleta Cristina Olărescu ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for...

Jens Petter Berg - Det medisinske fakultet

-15 Styremedlem NCMM fra 2014; styreleder siden 2018 Forskningsområder: Diabetes, endokrinologi og metabolisme. Utdanningserfaring: Undervisningsleder i...

Disputas: Kari Anne Sveen - Endokrinologi, kardiologi - Institutt for klinisk medisin

Disputas: Kari Anne Sveen - Endokrinologi, kardiologi Disputas: Kari Anne Sveen - Endokrinologi, kardiologi Cand.med. Kari Anne Sveen ved Institutt...

Disputas: Tove Lekva - Endokrinologi/Molekylærbiologi - Institutt for klinisk medisin

Disputas: Tove Lekva - Endokrinologi/Molekylærbiologi M.Sc. Tove Lekva ved Insitutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d...

Disputas: Per Medbøe Thorsby - Endokrinologi / Genetikk - Institutt for klinisk medisin

Disputas: Per Medbøe Thorsby - Endokrinologi / Genetikk Cand.med. Per Medbøe Thorsby ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling...

Disputas: Johan Arild Evang - Endokrinologi - Institutt for klinisk medisin

Disputas: Johan Arild Evang - Endokrinologi Cand.med. Johan Arild Evang ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d...

Sydney, Australia - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

kan man havne på ICU (barneintensiven), hematologi og kreft, gastro, endokrinologi eller hjerte. Man har mulighet til å søke seg til en avdeling, men...

Retningslinjer for skriftlig deleksamen i indremedisinske fag, kirurgiske fag, farmakologi, radiologi, klinisk biokjemi, anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, KLoK og medisinsk etikk i Modul 3 - For ansatte - Universitetet i Oslo

fag: 7 ukeekvivalenter (UE) kardiologi 1,15 UE lunge 0,85 UE hematologi 0,50 UE endokrinologi 0,50 UE geriatri 0,70 UE gastromedisin 0,75 UE nyre 1,00...

Forelesninger - MED3300 - Autumn 2019 - Term 1 - Universitetet i Oslo

- Anestesiologi, Farmakologi - KBF, Mikrobiologi, Patologi, - Radioologi, Atferdsfag, Allmennmed Infeksjon/endo-blokk ( 5-uker) - Blodsykdommer - Endokrinologi...

Psykometrinotat Nasjonal delprøve 2019 - Det medisinske fakultet

postoperativ behandling godkjennes som riktige. Oppgave 22, Endokrinologi Flertallet at studentene hadde svart alternativ C – Det er nødvendig å måle thyroidea...

Forskergrupper ved Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) - Institutt for klinisk medisin

transkriptomisk analyse NK-cellegruppen Transfusjon, immunmodulering og allergi Avdeling for medisinsk biokjemi Biokjemisk endokrinologi og metabolisme...

Tore Julsrud Berg - Institutt for klinisk medisin

Tore Julsrud Berg Førsteamanuensis - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post

Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

, endokrinologi og fysiologi. Denne var ganske basic, men mye av det som ble testet var ikke forelest i. Se på tidligere dugga på Pinpong (nettplattformen) for å...

Stockholm, Sverige - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

(barne- og ungdomsmottagning, et slags fastlegekontor for barn og ungdom), akutten, barnkirurgi, endokrinologi, lunge og BB (nyfødtavdeling der man...

ROSA 4: Primary versus specialist health care: Do the patients with type 2 diabetes get treatment at the right level of care - For ansatte - Universitetet i Oslo

primær- og spesialisthelsetjenesten er i samsvar med Prioriteringsveileder i Endokrinologi. Metode: Delprosjekt av et stort forskningsprosjekt som...

Modul 3 er i gang som nytt emne i medisinstudiet - For ansatte - Det medisinske fakultet

parakliniske fag og fire blokker med undervisning i indremedisinske fag, kirurgiske fag og parakliniske fag: hjerte/kar/lunge, infeksjon/endokrinologi, abdomen...

FRM3020 – Bruk av legemidler del II - Universitetet i Oslo

(farmakologi, samfunnsfarmasi, farmakognosi). Struktur: Hovedtyngden i undervisningen vil omfatte hjerte og kretsløp men inkluderer også endokrinologi...

Kåre I. Birkeland - Institutt for klinisk medisin

klinikker i diabetes og endokrinologi i medisinstudiets Modul 2, Modul 3, Modul 8 Forelesning i diabetes for studenter i ernæringsfysiologi og farmasi...

Indremedisinske fag - Det medisinske fakultet

Indremedisinske fag I undervisningssammenheng omfatter indremedisinske fag endokrinologi, fordøyelsessykdommer, blodsykdommer, infeksjonssykdommer...