Søk


Viser treff 81–100 av 574 for «endokrinologi»

Allmennmedisin - Det medisinske fakultet

hjerte/lunge/thorax-blokka Læringsutbytte i infeksjon/endokrinologi-blokka Læringsutbytte i abdomen/nyre/hud-blokka Læringsutbytte i bevegelsesapparat/hud...

Patologi - Det medisinske fakultet

/thorax-blokken Ved fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studentene kjenne til hvordan infeksjoner arter seg i kroppen og hvilke histologiske...

Trine Bjøro - Institutt for klinisk medisin

Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Pressebilde Last ned visittkort Forskningfelt Tumormarkører og immunoassay Endokrinologi med fokus på thyreoidea...

Farmakologi - Det medisinske fakultet

hjerte/lunge/thorax-blokka Etter fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studenten ha tilegnet seg forståelse for generelle farmakologiske prinsipper...

Zoofysiologi - Institutt for biovitenskap

, respirasjon og gassutveksling , endokrinologi og kjemiske signalsystemer, hjerte og karsystem , blod og lymfe , nyrer og ekskresjon , immunsystemet , sex og...

Kristian Folkvord Hanssen - Institutt for klinisk medisin

Kristian Folkvord Hanssen Professor emeritus - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E...

Læringsmål og læringsutbytte i modul 8 - MED6800 - Universitetet i Oslo

ivareta pasientperspektivet i en krevende klinisk konsultasjon Ved fullført abdomen/nyre/urologi/endokrinologi-blokk skal studentene kunne: gjøre rede for...

stedkodeliste.xlsx - For ansatte - Universitetet i Oslo

Sheet2 Stedkode Andre Nikolai Hansen: Stedkode Org.enhet Andre Nikolai Hansen: Org.enhet Navn Andre Nikolai Hansen: Navn navn (akronym) Andre Nikolai

MF9420 Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme 17.4.-18.4.2013 - MF9420 - Vår 2013 - Universitetet i Oslo

MF9420 Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme 17.4.-18.4.2013 MF9420 Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme 17.4.-18.4.2013 Kursleder: Knut Dahl-Jørgensen...

Type 2-diabetes: Reell samhandling? - Institutt for helse og samfunn

prioriteringsveilederen for endokrinologi bør likevel personer med type 2-diabetes og høy risiko for komplikasjoner tilbys vurdering av spesialist. Etter innføring av...

Elective PhD courses - Faculty of Dentistry

Medicine (4 credits) MF9380 - Population-based association analysis (5 credits) MF9420 - Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme (2 credits) MF9460 - Introduction...

Disputas: Gunn Signe Jakobsen - Behandling av alvorlig fedme - Institutt for klinisk medisin

, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Hovedveileder Professor Jøran Hjelmesæth, Avdeling for endokrinologi...

Britt Ingjerd Nesheim - Institutt for klinisk medisin

-30399-1. Kapittel 36. s 395 - 401 Nesheim, Britt-Ingjerd & Bergsjø, Per (2004). Svangerskapets fysiologi og endokrinologi, I: P Bergsjø; Jan Martin Maltau...

Per Strømholm - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

, Svennik; Berget, M.; Strømholm, Per & Aarsland, D. (1996). Kvartalets syndrom: Septo-optisk sysplasi. Pediatrisk Endokrinologi . ISSN 0801-5732. 9 , s 47...

Jens Bollerslev - Institutt for klinisk medisin

Jens Bollerslev Professor II - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post

Jøran Hjelmesæth - Institutt for klinisk medisin

Jøran Hjelmesæth Professor II - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post

MEDSEM6 – Medisin grunnutdanning, 6. semester - Universitetet i Oslo

, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi, farmakologi, patologi, atferdsfag og allmennmedisin. Hva lærer du? Lærings- og kompetansemål: Semesteret bygger direkte...

Medisinske fagområder - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

. Gynekologien består av betydelig kirurgisk aktivitet, men den sentrale delen av faget baseres på reproduksjonsfysiologi og endokrinologi. I dag får også...

Britt Ingjerd Nesheim - Institute of Clinical Medicine

-30399-1. Kapittel 36. s 395 - 401 Nesheim, Britt-Ingjerd & Bergsjø, Per (2004). Svangerskapets fysiologi og endokrinologi, I: P Bergsjø; Jan Martin Maltau...

Per Strømholm - Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas

, Svennik; Berget, M.; Strømholm, Per & Aarsland, D. (1996). Kvartalets syndrom: Septo-optisk sysplasi. Pediatrisk Endokrinologi . ISSN 0801-5732. 9 , s 47...