Søk


Viser treff 81–100 av 593 for «endokrinologi»

MF9420 Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme 17.4.-18.4.2013 - MF9420 - Vår 2013 - Universitetet i Oslo

MF9420 Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme 17.4.-18.4.2013 MF9420 Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme 17.4.-18.4.2013 Kursleder: Knut Dahl-Jørgensen...

Eksamen: Tid og sted for FARM1110 - Høst 2019 - Universitetet i Oslo

cytostatika 1" Prosjektoppgave 4: "Kreft og cytostatika 2" Prosjektoppgave 5: "Autonome nervesystem" Prosjektoppgave 6: "Endokrinologi" Prosjektoppgave 7: "Bein...

Kåre I. Birkeland - Institutt for klinisk medisin

Forelesninger og klinikker i diabetes og endokrinologi i medisinstudiets Modul 2, Modul 3, Modul 8 Forelesning i diabetes for studenter i ernæringsfysiologi og...

stedkodeliste.xlsx - For ansatte - Universitetet i Oslo

Sheet2 Stedkode Org.enhet Navn navn (akronym) navn (kort) navn navn (langt) navn (akronym) navn (kort) navn navn (langt) c/o-adresse (post) gateadress...

Buenos Aires, Argentina - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

. Sekretæren fordelte oss på ulike gynekologiske avdelinger; feks infertilitet, gynekologisk kreft, cervixpatologi, endokrinologi, eller mer generell poliklinikk...

Zoofysiologi - Institutt for biovitenskap

, nervesystem , hjerne og sanseapparat, mage tarm og fordøyelse , respirasjon og gassutveksling , endokrinologi og kjemiske signalsystemer, hjerte og karsystem...

Celle- og molekylærbiologi - Institutt for medisinske basalfag

endokrinologi. Forskergrupper Autofagi cAMP og PKA Cellesyklus og apoptose Hjertefysiologi Kromatinregulering i stamceller Signalering og membrantransport...

Psykometrinotat Nasjonal delprøve 2019 - Det medisinske fakultet

postoperativ behandling godkjennes som riktige. Oppgave 22, Endokrinologi Flertallet at studentene hadde svart alternativ C – Det er nødvendig å måle thyroidea...

Medisinsk mikrobiologi - Det medisinske fakultet

utredning av pasienter med infeksjonssykdom. Læringsutbytte i medisinsk mikrobiologi i infeksjon/endokrinologi-blokken Læringsutbytte i medisinsk mikrobiologi...

Indremedisinske fag - Det medisinske fakultet

Indremedisinske fag I undervisningssammenheng omfatter indremedisinske fag endokrinologi, fordøyelsessykdommer, blodsykdommer, infeksjonssykdommer...

Patologi - Det medisinske fakultet

/thorax-blokken Ved fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studentene kjenne til hvordan infeksjoner arter seg i kroppen og hvilke histologiske...

Trine Bjøro - Institutt for klinisk medisin

HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo Pressebilde Last ned visittkort Forskningfelt Tumormarkører og immunoassay Endokrinologi med fokus på...

Cellebiologi - Institutt for biovitenskap

. Plantene inneholder plantehormoner og dyr har hormoner som deltar i endokrinologien . Pluss tusenvis av andre organiske molekyler I tillegg til de få nevnte...

Klinisk biokjemi - Det medisinske fakultet

laboratorieundersøkelser. Læringsutbytte i hjerte/lunge/thorax-blokken Ved fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om...

Farmakologi - Det medisinske fakultet

hjerte/lunge/thorax-blokka Etter fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studenten ha tilegnet seg forståelse for generelle farmakologiske prinsipper...

Allmennmedisin - Det medisinske fakultet

hjerte/lunge/thorax-blokka Læringsutbytte i infeksjon/endokrinologi-blokka Læringsutbytte i abdomen/nyre/hud-blokka Læringsutbytte i bevegelsesapparat/hud...

Kristian Folkvord Hanssen - Institutt for klinisk medisin

Kristian Folkvord Hanssen Professor emeritus - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E...

Radiologi - Det medisinske fakultet

sykdomstilstandene. Læringsutbytte i hjerte/lunge/thorax-blokka Etter fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studentene ha tilegnet seg elementær kunnskap om...

Type 2-diabetes: Reell samhandling? - Institutt for helse og samfunn

prioriteringsveilederen for endokrinologi bør likevel personer med type 2-diabetes og høy risiko for komplikasjoner tilbys vurdering av spesialist. Etter innføring av...

Jens Bollerslev - Institutt for klinisk medisin

Jens Bollerslev Professor II - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post