Søk


Viser treff 81–100 av 582 for «endokrinologi»

Nye bøker ved Medisinsk bibliotek - Universitetsbiblioteket

, Terje Rootwelt og Hanne Flinstad Harbo (red.)) Human metabolism a regulatory perspective Frayn, Keith N (Fourth edition, 2019) Endokrinologi Løvås...

Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

, endokrinologi og fysiologi. Denne var ganske basic, men mye av det som ble testet var ikke forelest i. Se på tidligere dugga på Pinpong (nettplattformen) for å...

Allmennmedisin - Det medisinske fakultet

hjerte/lunge/thorax-blokka Læringsutbytte i infeksjon/endokrinologi-blokka Læringsutbytte i abdomen/nyre/hud-blokka Læringsutbytte i bevegelsesapparat/hud...

Trine Bjøro - Institutt for klinisk medisin

Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Pressebilde Last ned visittkort Forskningfelt Tumormarkører og immunoassay Endokrinologi med fokus på thyreoidea...

stedkodeliste.xlsx - For ansatte - Universitetet i Oslo

Sheet2 Stedkode Org.enhet Navn navn (akronym) navn (kort) navn navn (langt) navn (akronym) navn (kort) navn navn (langt) c/o-adresse (post) gateadress...

Farmakologi - Det medisinske fakultet

hjerte/lunge/thorax-blokka Etter fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studenten ha tilegnet seg forståelse for generelle farmakologiske prinsipper...

Patologi - Det medisinske fakultet

/thorax-blokken Ved fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studentene kjenne til hvordan infeksjoner arter seg i kroppen og hvilke histologiske...

Type 2-diabetes: reell samhandling? - Institutt for helse og samfunn

nøkkelrolle i samhandlingen og har vanligvis hovedansvaret for behandlingen. I følge prioriteringsveilederen for endokrinologi bør likevel personer med type 2...

Læringsmål og læringsutbytte i modul 8 - MED6800 - Universitetet i Oslo

ivareta pasientperspektivet i en krevende klinisk konsultasjon Ved fullført abdomen/nyre/urologi/endokrinologi-blokk skal studentene kunne: gjøre rede for...

Stockholm, Sverige - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

(barne- og ungdomsmottagning, et slags fastlegekontor for barn og ungdom), akutten, barnkirurgi, endokrinologi, lunge og BB (nyfødtavdeling der man...

Modul 3 er i gang som nytt emne i medisinstudiet - For ansatte - Det medisinske fakultet

parakliniske fag og fire blokker med undervisning i indremedisinske fag, kirurgiske fag og parakliniske fag: hjerte/kar/lunge, infeksjon/endokrinologi, abdomen...

MF9420 Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme 17.4.-18.4.2013 - MF9420 - Vår 2013 - Universitetet i Oslo

MF9420 Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme 17.4.-18.4.2013 MF9420 Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme 17.4.-18.4.2013 Kursleder: Knut Dahl-Jørgensen...

Kristian Folkvord Hanssen - Institutt for klinisk medisin

Kristian Folkvord Hanssen Professor emeritus - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E...

Type 2-diabetes: Reell samhandling? - Institutt for helse og samfunn

prioriteringsveilederen for endokrinologi bør likevel personer med type 2-diabetes og høy risiko for komplikasjoner tilbys vurdering av spesialist. Etter innføring av...

Zoofysiologi - Institutt for biovitenskap

, respirasjon og gassutveksling , endokrinologi og kjemiske signalsystemer, hjerte og karsystem , blod og lymfe , nyrer og ekskresjon , immunsystemet , sex og...

New books at The Medical Library - University of Oslo Library

, Terje Rootwelt og Hanne Flinstad Harbo (red.)) Human metabolism a regulatory perspective Frayn, Keith N (Fourth edition, 2019) Endokrinologi Løvås...

timekontrakt-2018-05.xlsm - For ansatte - Universitetet i Oslo

Startark Retningslinjer for utstedelse og oppfølging av timekontrakter 1. Timekontrakter skal fylles ut elektronisk. 2. For hver gang det fylles ut en

Britt Ingjerd Nesheim - Institutt for klinisk medisin

-30399-1. Kapittel 36. s 395 - 401 Nesheim, Britt-Ingjerd & Bergsjø, Per (2004). Svangerskapets fysiologi og endokrinologi, I: P Bergsjø; Jan Martin Maltau...

Elective PhD courses - Faculty of Dentistry

Medicine (4 credits) MF9380 - Population-based association analysis (5 credits) MF9420 - Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme (2 credits) MF9460 - Introduction...

Jens Bollerslev - Institutt for klinisk medisin

Jens Bollerslev Professor II - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post