Søk


Viser treff 101–120 av 586 for «endokrinologi»

Britt Ingjerd Nesheim - Institutt for klinisk medisin

-30399-1. Kapittel 36. s 395 - 401 Nesheim, Britt-Ingjerd & Bergsjø, Per (2004). Svangerskapets fysiologi og endokrinologi, I: P Bergsjø; Jan Martin Maltau...

Retningslinjer for skriftlig deleksamen i indremedisinske fag, kirurgiske fag, farmakologi, radiologi, klinisk biokjemi, anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, KLoK og medisinsk etikk i Modul 3 - For ansatte - Universitetet i Oslo

fag: 7 ukeekvivalenter (UE) kardiologi 1,15 UE lunge 0,85 UE hematologi 0,50 UE endokrinologi 0,50 UE geriatri 0,70 UE gastromedisin 0,75 UE nyre 1,00...

Jens Bollerslev - Institutt for klinisk medisin

Jens Bollerslev Professor II - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post

Elective PhD courses - Faculty of Dentistry

Medicine (4 credits) MF9380 - Population-based association analysis (5 credits) MF9420 - Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme (2 credits) MF9460 - Introduction...

Medisinske fagområder - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

. Gynekologien består av betydelig kirurgisk aktivitet, men den sentrale delen av faget baseres på reproduksjonsfysiologi og endokrinologi. I dag får også...

Forelesninger - MED3300 - Autumn 2019 - Term 1 - Universitetet i Oslo

- Anestesiologi, Farmakologi - KBF, Mikrobiologi, Patologi, - Radioologi, Atferdsfag, Allmennmed Infeksjon/endo-blokk ( 5-uker) - Blodsykdommer - Endokrinologi...

Stockholm, Sverige - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

(barne- og ungdomsmottagning, et slags fastlegekontor for barn og ungdom), akutten, barnkirurgi, endokrinologi, lunge og BB (nyfødtavdeling der man...

Modul 3 er i gang som nytt emne i medisinstudiet - For ansatte - Det medisinske fakultet

parakliniske fag og fire blokker med undervisning i indremedisinske fag, kirurgiske fag og parakliniske fag: hjerte/kar/lunge, infeksjon/endokrinologi, abdomen...

Jøran Hjelmesæth - Institutt for klinisk medisin

Jøran Hjelmesæth Professor II - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post

uke-11.pdf - Universitetet i Oslo

Offentlig journal Journaldato: 09.03.2020 - 15.03.2020, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,ASeleksjon: 17.03.2020Rapport generert: Saksansvarlig: Innhol

Eksamen: Tid og sted for FARM1110 - Høst 2018 - Universitetet i Oslo

cytostatika 1" Prosjektoppgave 4: "Kreft og cytostatika 2" Prosjektoppgave 5: "Autonome nervesystem" Prosjektoppgave 6: "Endokrinologi" Prosjektoppgave 7: "Bein...

Medisinsk mikrobiologi - Det medisinske fakultet

utredning av pasienter med infeksjonssykdom. Læringsutbytte i medisinsk mikrobiologi i infeksjon/endokrinologi-blokken Læringsutbytte i medisinsk mikrobiologi...

Indremedisinske fag - Det medisinske fakultet

Indremedisinske fag I undervisningssammenheng omfatter indremedisinske fag endokrinologi, fordøyelsessykdommer, blodsykdommer, infeksjonssykdommer...

Immunologi - Det medisinske fakultet

forlikelighetsprøver forut for transfusjon. Læringsutbytte i immunologi i introblokken i modul 3 Ved fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studentene ha tilegnet...

Radiologi - Det medisinske fakultet

sykdomstilstandene. Læringsutbytte i hjerte/lunge/thorax-blokka Etter fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studentene ha tilegnet seg elementær kunnskap om...

Thomas Bøhmer - Institutt for klinisk medisin

Thomas Bøhmer Professor emeritus - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post

ROSA 4: Primary versus specialist health care: Do the patients with type 2 diabetes get treatment at the right level of care - For ansatte - Universitetet i Oslo

primær- og spesialisthelsetjenesten er i samsvar med Prioriteringsveileder i Endokrinologi. Metode: Delprosjekt av et stort forskningsprosjekt som...

Trine Elisabeth Finnes - Institutt for helse og samfunn

Medisinsk embedtseksamen, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Tyskland, 1998 Spesialist i indremedisin og endokrinologi Seksjonsoverlege, Endokrinologisk...

abstraktbok-2020.pdf - ERN4900 - Universitetet i Oslo

MASTEROPPGAVESEMINAR AVDELING FOR ERNÆRINGSVITENSKAP ONSDAG 8. JANUAR TORSDAG 9. JANUAR 2020 Rom 2180 og 2183 Oppdatert pr 10/12-19 https://www.google...

Terje Rolf Pedersen - Institutt for klinisk medisin

Terje Rolf Pedersen Professor emeritus - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post...