Søk


Viser treff 101–120 av 593 for «endokrinologi»

Forelesninger - MED3300 - Vår 2020 - Termin 1 - Universitetet i Oslo

- Anestesiologi, Farmakologi - KBF, Mikrobiologi, Patologi, - Radioologi, Atferdsfag, Allmennmed Infeksjon/endo-blokk ( 5-uker) - Blodsykdommer - Endokrinologi...

Jøran Hjelmesæth - Institutt for klinisk medisin

Jøran Hjelmesæth Professor II - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post

Britt Ingjerd Nesheim - Institutt for klinisk medisin

-30399-1. Kapittel 36. s 395 - 401 Nesheim, Britt-Ingjerd & Bergsjø, Per (2004). Svangerskapets fysiologi og endokrinologi, I: P Bergsjø; Jan Martin Maltau...

Elective PhD courses - Faculty of Dentistry

Medicine (4 credits) MF9380 - Population-based association analysis (5 credits) MF9420 - Diabetes/Endokrinologi/Metabolisme (2 credits) MF9460 - Introduction...

Medisinske fagområder - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

. Gynekologien består av betydelig kirurgisk aktivitet, men den sentrale delen av faget baseres på reproduksjonsfysiologi og endokrinologi. I dag får også...

FRM5940V – Videregående farmakoterapi II - Universitetet i Oslo

sentrale terapiområder, herunder endokrinologi, hjerte-kar, psykiatri, revmatisme, astam/KOLS og infeksjoner. Hva lærer du? Etter gjennomføringen av emnet...

Vi utdanner morgendagens leger - For ansatte - Det medisinske fakultet

som UL og endokrinologi. I januar 2020 arrangeres det i modul 8 for første gang fordypningspraksis . Studentene skal være utplassert i fire uker i et...

Tomme mapper - For ansatte - Universitetet i Oslo

Tomme mapper Sist oppdatert 2019-07-25 13:31 ymse (9809) /studier/emner/alle /studier/emner/annet/energi/fysikk /studier/emner/annet/energi/fysikk2 /s...

Thomas Bøhmer - Institutt for klinisk medisin

Thomas Bøhmer Professor emeritus - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post

uke-36.pdf - Universitetet i Oslo

Offentlig journal Journaldato: 31.08.2020 - 06.09.2020, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Arkivdel: <>E-BILAG - Saksarkiv ved Universitetet i Oslo S...

Jens Petter Berg - Det medisinske fakultet

-15 Styremedlem NCMM fra 2014; styreleder siden 2018 Forskningsområder: Diabetes, endokrinologi og metabolisme. Utdanningserfaring: Undervisningsleder i...

Trine Finnes - Institutt for helse og samfunn

embedtseksamen, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Tyskland, 1998 Spesialist i indremedisin og endokrinologi Seksjonsoverlege, Endokrinologisk seksjon...

Fagbetegnelser og fagkoder i FS - For ansatte - Universitetet i Oslo

Medisinske atferdsfag 805B Bryst- og og endokrinkirurgi * 788A Nevrokirurgi * 786 Endokrinologi ** 774 Nevrologi 752 Ernæringslære 811 Nyresykdommer ** 772A...

Immunologi - Det medisinske fakultet

forlikelighetsprøver forut for transfusjon. Læringsutbytte i immunologi i introblokken i modul 3 Ved fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studentene ha tilegnet...

uke-35.pdf - Universitetet i Oslo

(endokrinologi)- oppnevnt av klinikkleder Sakstittel: Tilsetting i stilling som prof II/førsteamanuensis ved Medisinsk klinikk, Avdeling for endokrinologi...

Eksamen: Tid og sted for FARM1110 - Høst 2018 - Universitetet i Oslo

" Prosjektoppgave 5: "Autonome nervesystem" Prosjektoppgave 6: "Endokrinologi" Prosjektoppgave 7: "Bein" Prosjektoppgave 8: "Muskel" Avsluttende skriftlig eksamen Tid...

Sydney, Australia - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

kan man havne på ICU (barneintensiven), hematologi og kreft, gastro, endokrinologi eller hjerte. Man har mulighet til å søke seg til en avdeling, men...

ROSA 4: Primary versus specialist health care: Do the patients with type 2 diabetes get treatment at the right level of care - For ansatte - Universitetet i Oslo

primær- og spesialisthelsetjenesten er i samsvar med Prioriteringsveileder i Endokrinologi. Metode: Delprosjekt av et stort forskningsprosjekt som...

Retningslinjer for skriftlig deleksamen i indremedisinske fag, kirurgiske fag, farmakologi, radiologi, klinisk biokjemi, anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, KLoK og medisinsk etikk i Modul 3 - For ansatte - Universitetet i Oslo

fag: 7 ukeekvivalenter (UE) kardiologi 1,15 UE lunge 0,85 UE hematologi 0,50 UE endokrinologi 0,50 UE geriatri 0,70 UE gastromedisin 0,75 UE nyre 1,00...

Læringsmål for humanbiologi, blokk 1: fra og med moduluke 1 til og med moduluke 13 - ERN2200R - Universitetet i Oslo

endokrinologi forklare negativ og positiv tilbakekoblingskontroll av hormonsekresjon forklare begrepene endokrin, parakrin og autokrin, og forskjell mellom ulike...