Søk


Viser treff 101–120 av 576 for «endokrinologi»

Forelesninger - MED3300 - Vår 2019 - Termin 1 - Universitetet i Oslo

- Anestesiologi, Farmakologi - KBF, Mikrobiologi, Patologi, - Radioologi, Atferdsfag, Allmennmed Infeksjon/endo-blokk ( 5-uker) - Blodsykdommer - Endokrinologi...

Medisinsk mikrobiologi - Det medisinske fakultet

utredning av pasienter med infeksjonssykdom. Læringsutbytte i medisinsk mikrobiologi i infeksjon/endokrinologi-blokken Læringsutbytte i medisinsk mikrobiologi...

Immunologi - Det medisinske fakultet

forlikelighetsprøver forut for transfusjon. Læringsutbytte i immunologi i introblokken i modul 3 Ved fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studentene ha tilegnet...

Type 2-diabetes: reell samhandling? - Institutt for helse og samfunn

nøkkelrolle i samhandlingen og har vanligvis hovedansvaret for behandlingen. I følge prioriteringsveilederen for endokrinologi bør likevel personer med type 2...

Klinisk biokjemi - Det medisinske fakultet

laboratorieundersøkelser. Læringsutbytte i hjerte/lunge/thorax-blokken Ved fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om...

Radiologi - Det medisinske fakultet

sykdomstilstandene. Læringsutbytte i hjerte/lunge/thorax-blokka Etter fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studentene ha tilegnet seg elementær kunnskap om...

uke-42.pdf - Universitetet i Oslo

Offentlig journal Journaldato: 14.10.2019 - 20.10.2019, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,ASeleksjon: 23.10.2019Rapport generert: Saksansvarlig: Innhol

Læringsmål for humanbiologi, blokk 1: fra og med moduluke 1 til og med moduluke 13 - ERN2200R - Universitetet i Oslo

endokrinologi forklare negativ og positiv tilbakekoblingskontroll av hormonsekresjon forklare begrepene endokrin, parakrin og autokrin, og forskjell mellom ulike...

endelig-trekning-med-fordeling.pdf - MED6800 - Autumn 2019 - Term 1 - Universitetet i Oslo

Ullevål Lungemedisinsk avdeling 1 9 29 OUS Medisinsk klinikk Aker Lipidklinikken 1 30 OUS Medisinsk klinikk Aker Avdeling for endokrinologi, sykelig...

oversikt_pdf_15.10.19_endelig.pdf - MED6800 - Autumn 2019 - Term 1 - Universitetet i Oslo

Lipidklinikken 1 30 OUS Medisinsk klinikk Aker Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin,1 31 OUS Medisinsk klinikk Rikshospitalet...

Trine Elisabeth Finnes - Institutt for helse og samfunn

Medisinsk embedtseksamen, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Tyskland, 1998 Spesialist i indremedisin og endokrinologi Seksjonsoverlege, Endokrinologisk...

Thomas Bøhmer - Institutt for klinisk medisin

Thomas Bøhmer Professor emeritus - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post

Eksamen: Tid og sted for FARM1110 - Høst 2018 - Universitetet i Oslo

" Prosjektoppgave 8: "Endokrinologi" Avsluttende skriftlig eksamen Tid: 12. desember kl. 09:00 (4 timer). Sted: Sal 3B Silurveien 2 Eksamenssystem: Inspera...

pensum_farm1110_temaoversikt_2019.pdf - FARM1110 - Høst 2019 - Universitetet i Oslo

-46 Endokrinologi og legemidler 236 293 58 432 446 15 T3.3 (Thyroideasyksommer) 448 454 7 L3.6 (Thyroidea-LM) 58 58 22 22 Sum 80 47 Skjelett (bein) og...

Virginia-Nordic Precision Neuroscience II - Institutt for medisinske basalfag

, genetikk, cellebiologi (herunder autofagi/mitofagi), DNA-skade, energimetabolisme, diabetes, endokrinologi, hjerte-kar-sykdommer, onkologi. Avanserte in vivo...

oversikt_pdf_101019_ikke-endelig.pdf - MED6800 - Autumn 2019 - Term 1 - Universitetet i Oslo

Lipidklinikken 1 30 OUS Medisinsk klinikk Aker Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin,1 31 OUS Medisinsk klinikk Rikshospitalet...

Virginia-Nordic Precision Neuroscience II, 2018. From discovery to translation and innovation - Det odontologiske fakultet

, bakteriologi/virologi, genetikk, cellebiologi (herunder autofagi/mitofagi), DNA-skade, energimetabolisme, diabetes, endokrinologi, hjerte-kar-sykdommer, onkologi...

uke-27.pdf - Universitetet i Oslo

Offentlig journal Journaldato: 01.07.2019 - 07.07.2019, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,ASeleksjon: 09.07.2019Rapport generert: Saksansvarlig: Innhol

Høring: Behov for ny funksjonalitet ved obligatorisk oppmøte på undervisning? - For ansatte - Universitetet i Oslo

fag (hjerte/lunge/blodsykdommer/infeksjon/endokrinologi) har 12 kliniske smågrupper og kirurgiske fag(kar/thorax/onkologi) har 4 kliniske smågrupper...

Terje Rolf Pedersen - Institutt for klinisk medisin

Terje Rolf Pedersen Professor emeritus - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post...