Søk


Viser treff 101–120 av 583 for «endokrinologi»

MEDSEM6 – Medisin grunnutdanning, 6. semester - Universitetet i Oslo

, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi, farmakologi, patologi, atferdsfag og allmennmedisin. Hva lærer du? Lærings- og kompetansemål: Semesteret bygger direkte...

Medisinske fagområder - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

. Gynekologien består av betydelig kirurgisk aktivitet, men den sentrale delen av faget baseres på reproduksjonsfysiologi og endokrinologi. I dag får også...

Jøran Hjelmesæth - Institutt for klinisk medisin

Jøran Hjelmesæth Professor II - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post

timekontrakt-2018-05.xlsm - For ansatte - Universitetet i Oslo

Startark Retningslinjer for utstedelse og oppfølging av timekontrakter 1. Timekontrakter skal fylles ut elektronisk. 2. For hver gang det fylles ut en

Per Strømholm - Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas

, Svennik; Berget, M.; Strømholm, Per & Aarsland, D. (1996). Kvartalets syndrom: Septo-optisk sysplasi. Pediatrisk Endokrinologi . ISSN 0801-5732. 9 , s 47...

Eksamen: Tid og sted for FARM1110 - Høst 2018 - Universitetet i Oslo

cytostatika 1" Prosjektoppgave 4: "Kreft og cytostatika 2" Prosjektoppgave 5: "Autonome nervesystem" Prosjektoppgave 6: "Endokrinologi" Prosjektoppgave 7: "Bein...

Medisinsk mikrobiologi - Det medisinske fakultet

utredning av pasienter med infeksjonssykdom. Læringsutbytte i medisinsk mikrobiologi i infeksjon/endokrinologi-blokken Læringsutbytte i medisinsk mikrobiologi...

Indremedisinske fag - Det medisinske fakultet

Indremedisinske fag I undervisningssammenheng omfatter indremedisinske fag endokrinologi, fordøyelsessykdommer, blodsykdommer, infeksjonssykdommer...

Immunologi - Det medisinske fakultet

forlikelighetsprøver forut for transfusjon. Læringsutbytte i immunologi i introblokken i modul 3 Ved fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studentene ha tilegnet...

ROSA 4: Primary versus specialist health care: Do the patients with type 2 diabetes get treatment at the right level of care - For ansatte - Universitetet i Oslo

primær- og spesialisthelsetjenesten er i samsvar med Prioriteringsveileder i Endokrinologi. Metode: Delprosjekt av et stort forskningsprosjekt som...

Klinisk biokjemi - Det medisinske fakultet

laboratorieundersøkelser. Læringsutbytte i hjerte/lunge/thorax-blokken Ved fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om...

Radiologi - Det medisinske fakultet

sykdomstilstandene. Læringsutbytte i hjerte/lunge/thorax-blokka Etter fullført infeksjon/endokrinologi-blokk skal studentene ha tilegnet seg elementær kunnskap om...

med3062_detaljert_timeplan.pdf - MED3062 - Vår 2020 - Universitetet i Oslo

 Praktisk: Omvisning i laboratoriet (serologen og Gentek) Onsdag, 29.1 Ansvarlig: Ingrid Nermoen - Endokrinologi 09.00 – 10.00 Diagnostisering av diabetes...

Thomas Bøhmer - Institutt for klinisk medisin

Thomas Bøhmer Professor emeritus - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post

Læringsmål for humanbiologi, blokk 1: fra og med moduluke 1 til og med moduluke 13 - ERN2200R - Universitetet i Oslo

endokrinologi forklare negativ og positiv tilbakekoblingskontroll av hormonsekresjon forklare begrepene endokrin, parakrin og autokrin, og forskjell mellom ulike...

Trine Elisabeth Finnes - Institutt for helse og samfunn

Medisinsk embedtseksamen, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Tyskland, 1998 Spesialist i indremedisin og endokrinologi Seksjonsoverlege, Endokrinologisk...

Terje Rolf Pedersen - Institutt for klinisk medisin

Terje Rolf Pedersen Professor emeritus - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post...

abstraktbok-2020.pdf - ERN4900 - Universitetet i Oslo

MASTEROPPGAVESEMINAR AVDELING FOR ERNÆRINGSVITENSKAP ONSDAG 8. JANUAR TORSDAG 9. JANUAR 2020 Rom 2180 og 2183 Oppdatert pr 10/12-19 https://www.google...

Type 2-diabetes: Reell samhandling? - Institutt for helse og samfunn

prioriteringsveilederen for endokrinologi bør likevel personer med type 2-diabetes og høy risiko for komplikasjoner tilbys vurdering av spesialist. Etter innføring av...

Forelesninger - MED3300 - Vår 2019 - Termin 1 - Universitetet i Oslo

- Anestesiologi, Farmakologi - KBF, Mikrobiologi, Patologi, - Radioologi, Atferdsfag, Allmennmed Infeksjon/endo-blokk ( 5-uker) - Blodsykdommer - Endokrinologi...