Søk


Viser treff 161–180 av 575 for «endokrinologi»

Pensum/læringskrav - MEDSEM6 - Vår 2004 - Universitetet i Oslo

, infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk biokjemi og fysiologi (KBF), immunologi, indremedisin, kirurgi, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi...

Pensum/læringskrav - MEDSEM6 - Høst 2003 - Universitetet i Oslo

, infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk biokjemi og fysiologi (KBF), immunologi, indremedisin, kirurgi, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi...

od2100-humanbiologi-blokk-1-host-2017-konte.pdf - Det odontologiske fakultet

plateepitel _________________________________________________________________ ENDOKRINOLOGI 13. En økt nivå av insulin (for eksempel etter injeksjon) kan føre...

od2100-humanbiologi-blokk-1-host-2017.pdf - Det odontologiske fakultet

interatriale Ved innmunningen av vena cava inferior Ved innmunningen av vena cava superior Svar: I septum interatriale ENDOKRINOLOGI 14. Binyren produser flere...

presentasjon-allmote-2018.pptx - Det medisinske fakultet

fra 2014; styreleder siden 2018 Forskningsområder: Diabetes, endokrinologi og metabolisme. Utdanningserfaring: Undervisningsleder i klinisk biokjemi...

arsrapport2017_barneklinikk_nett.pdf - Institutt for klinisk medisin

(OUS) Kari Lima, Ph.d., overlege i endokrinologi (Ahus/OUS) Per Kristian Knudsen, Ph.d. kandidat, overlege (HSØ/OUS) Torstein Øverland, Ph.d. kandidat...

lerere-m8-var18.pdf - MED6800 - Vår 2019 - Termin 2 - Universitetet i Oslo

Avdeling for transplantasjonsmedisin OUS HF, Rikshospitalet lars.aabakken@medisin.uio.no 47014918 23072387 Førsteamanuensis Aas Anne-Marie Endokrinologi...

barum-sykehus-gen-utd-plan-geriatri-v18.pdf - MED6800 - Vår 2019 - Termin 2 - Universitetet i Oslo

, hematologi, endokrinologi, nevrologi, nefrologi med dialyseavdeling, infeksjonsmedisin, onkologi, i tillegg til geriatri (ca 50 overlege hjemler, 27 LIS). Alle...

Disputas: Jørn Petter Hanto Lindahl - Transplantasjonsmedisin - Institutt for klinisk medisin

for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 3. medlem av...

evalueringavmodul8varen2018(kullh-12).pdf - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

% Blodsykdommer Karkirurgi Hjertesykdommer Onkologi Lungesykdommer Endokrinologi Thoraxkirurgi Gastrokirurgi Geriatri Urologi Infeksjonssykdommer Ortopedi...

Disputas: Mette Seland - Onkologi - Institutt for klinisk medisin

, Endokrinologi, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus HF, Lørenskog 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Terje Osnes, Øre-, nese-, halsavdelingen...

evalueringavmodul8varen2018(kullh-12).pdf - MED6800 - Vår 2018 - Termin 2 - Universitetet i Oslo

% 5.0% 4.8% 28.6% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 19.0% 0.0% 0.0% Blodsykdommer Karkirurgi Hjertesykdommer Onkologi Lungesykdommer Endokrinologi Thoraxkirurgi...

rapport_nasjonal-delprove-2018.pdf - Det medisinske fakultet

-medisin/ 4  Fagkomité i lunge, endokrinologi og infeksjonsmedisin v/Katrine Wennevold (UIT)  Fagkomité i muskel-skjelett/ortopedi og nevrologi v/Trond...

Forelesninger - MED3300 - Vår 2017 - Termin 1 - Universitetet i Oslo

- Anestesiologi, Farmakologi - KBF, Mikrobiologi, Patologi, - Radioologi, Atferdsfag, Allmennmed Infeksjon/endo-blokk ( 5-uker) - Blodsykdommer - Endokrinologi...

Pensjonistene redder Internasjonal samfunnshelse - Uniforum

Institute i Addis Abeba. Ny oppblomstring Jak Jervell er professor i endokrinologi, læren om hormonsykdommer, og har arbeidet med diabetes siden 60-tallet...

Kontakt - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

subspesialiteter, som f.eks. nyre-, hjerte-, lunge- og gastromedisin, samt geriatri, akuttmedisin, infeksjonssykdommer og endokrinologi. Lise Wilhelmine Benningstad...

Disputas: Heidi Borgeraas - Ernæring - Institutt for klinisk medisin

. opponent: Førsteamanuensis Emily Sonestedt, Diabetes och kardiovaskulär sjukdom - genetisk epidemiologi, Endokrinologi, Institutionen för kliniska...

Disputas: Liv Jorunn Mundal - Aterosklerose, lipidologi, hjerte-kar sykdommer - Institutt for medisinske basalfag

Hospital, Hellerup, Danmark 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jøran Hjelmesæth, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende...

Disputas: Anne Bjørhovde Rossebø - Kardiologi - Institutt for klinisk medisin

for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i...

Forelesninger - MED3300 - Høst 2016 - Universitetet i Oslo

- Anestesiologi, Farmakologi - KBF, Mikrobiologi, Patologi, - Radioologi, Atferdsfag, Allmennmed Infeksjon/endo-blokk ( 5-uker) - Blodsykdommer - Endokrinologi...