Søk


Viser treff 161–180 av 583 for «endokrinologi»

lerere-m8-var18.pdf - MED6800 - Autumn 2019 - Term 2 - Universitetet i Oslo

Avdeling for transplantasjonsmedisin OUS HF, Rikshospitalet lars.aabakken@medisin.uio.no 47014918 23072387 Førsteamanuensis Aas Anne-Marie Endokrinologi...

barum-sykehus-gen-utd-plan-geriatri-v18.pdf - MED6800 - Autumn 2019 - Term 2 - Universitetet i Oslo

, hematologi, endokrinologi, nevrologi, nefrologi med dialyseavdeling, infeksjonsmedisin, onkologi, i tillegg til geriatri (ca 50 overlege hjemler, 27 LIS). Alle...

Undervisningsplan - HMED1101 - Høst 2006 - Universitetet i Oslo

-12.00 Seminarrom 1, Harald Schjelderups hus Endokrinologi / reproduksjon B: 4, 13 N: 15, 13, 14 07.11.2006 Olaf Aasland 9.15-12.00 Seminarrom 1, Harald...

Klinikker - MED6800 - Høst 2017 - Termin 1 - Universitetet i Oslo

- ankelfraktur. Endokrinologi. Oversikt over klinikker - og ansvarlige grupper (journalopptak) høst 2017 Publisert 8. sep. 2017 18:02 - Sist endret 8. sep. 2017 18...

Disputas: Espen Svendsen Gjevestad - Sykelig overvekt - Institutt for klinisk medisin

helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Leder av disputas Professor Terje Rolf Pedersen, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt...

Undervisningsplan - HMED1101 - Høst 2005 - Universitetet i Oslo

et.al.- Kap. 9 Næss- Kap. 10 og 20 27.09.2005 Maren Skaset og Dag Undlien 12.15-16.00, Lille aud. Domus Medica Endokrinologi, forplanting, svangerskap...

Undervisningsplan - HMED1101 - Høst 2004 - Universitetet i Oslo

, Lille Auditorium, Domus Medica Endokrinologi, forplanting, svangerskap Pensum: Bjålie et.al. - Kapittel 4 og 13, Næss - Kapittel 13, 14 og 15 07.12.2004 9...

Pensum/læringskrav - MEDSEM6 - Høst 2004 - Universitetet i Oslo

, infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk biokjemi og fysiologi (KBF), immunologi, indremedisin, kirurgi, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi...

Undervisningsplan - HMED1101 - Høst 2003 - Universitetet i Oslo

Skaset 09:15-14:00 Auditorium 1 grønt, Rikshospitalet Endokrinologi, forplanting, svangerskap Pensum: Bjålie et.al. - Kapittel 4 og 13, Næss - Kapittel 13...

Pensum/læringskrav - MEDSEM6 - Vår 2004 - Universitetet i Oslo

, infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk biokjemi og fysiologi (KBF), immunologi, indremedisin, kirurgi, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi...

Pensum/læringskrav - MEDSEM6 - Høst 2003 - Universitetet i Oslo

, infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk biokjemi og fysiologi (KBF), immunologi, indremedisin, kirurgi, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi...

Forskerskandalen ved Karolinska: "Elitisme forblindet KIs ledelse" - Uniforum

ble en katastrofe for det svenske Karin Dahlman-Wright: Født 1961, gift, fem barn. Professor i molekylær endokrinologi. Fungerende rektor ved KI fra 18...

presentasjon-m8-birkeland-v19.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

tilbakemelding til Modulutvalget for at modulen kan bli bedre Modulutvalg MED 6800 • Kåre I. Birkeland – Indremed.,endokrinologi, RH • Kjetil Steine – Indremed...

diabetes-birkeland-v19.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

: Endokrinologi i Modul 3 – 0,5 ukeekvivalenter = 10t • Forelesninger: Diagnostikk, epidemiolog, paofysiologi • Diabetes • Tyreoideasykdommer • Osteoporose og...

Forelesninger - MED3300 - Høst 2017 - Termin 1 - Universitetet i Oslo

- Anestesiologi, Farmakologi - KBF, Mikrobiologi, Patologi, - Radioologi, Atferdsfag, Allmennmed Infeksjon/endo-blokk ( 5-uker) - Blodsykdommer - Endokrinologi...

University of New South Wales, Sydney, Australia - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

kreft, gastro, endokrinologi eller hjerte. Man har mulighet til å søke seg til en avdeling, men dette bør gjøres tidlig (før avreise). Man kan da sende...

Kjersti Nøkleby - Institutt for helse og samfunn

prioriteringsveilederen for endokrinologi bør likevel personer med type 2-diabetes og høy risiko for komplikasjoner tilbys vurdering av spesialist. Etter innføring av...

Disputas: Jørn Petter Hanto Lindahl - Transplantasjonsmedisin - Institutt for klinisk medisin

for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 3. medlem av...

presentasjon-allmote-2018.pptx - Det medisinske fakultet

fra 2014; styreleder siden 2018 Forskningsområder: Diabetes, endokrinologi og metabolisme. Utdanningserfaring: Undervisningsleder i klinisk biokjemi...

Disputas: Mette Seland - Onkologi - Institutt for klinisk medisin

, Endokrinologi, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus HF, Lørenskog 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Terje Osnes, Øre-, nese-, halsavdelingen...