Søk

Mente du: endokrinologis

Viser treff 1–2 av 2 for «endokrinologi»

nr-90-anniken-sorlie.pdf - Institutt for offentlig rett

Retten til kjønnsidentitet som menneskerettighet Kan norsk forvaltningspraksis’ krav om irreversibel sterilisering ved endring av fødselsnummer forsva

tfe2014-2_syse.pdf - Institutt for offentlig rett

to sakkyndige; professor Jan O. Aaseth (spesialist i yrkesmedisin/arbeidsmedisin, indremedisin/endokrinologi og medisinsk 13. Se «Eksponeringsvurdering...