Søk


Viser treff 1–6 av 6 for «endokrinologi»

Endokrinologi - Institutt for biovitenskap

Endokrinologi Alle dyr styres av kjemiske signalsystemer som opprettholder likevekt ( homeostase ) ved hjelp av hormoner. Væskebalanse, vekt

Morfologi - Institutt for biovitenskap

genotype , hormoner ( endokrinologi hos dyr) og adapsjon til leveområder. Læren om organismenes form, arkitektur og struktur. Hos plantene observert som...

Mat og metabolisme - Institutt for biovitenskap

adrenalin fra binyrebarken deltar i regulering av metabolismen ( endokrinologi ). Hypertyriodisme, stress, sykdom, muskeltermogenese og menopause er eksempler...

Zoofysiologi - Institutt for biovitenskap

, respirasjon og gassutveksling , endokrinologi og kjemiske signalsystemer, hjerte og karsystem , blod og lymfe , nyrer og ekskresjon , immunsystemet , sex og...

Grete Sørnes - Institutt for biovitenskap

fullført dr. scient. grad i endokrinologi. Publisert 28. aug. 2014 20:14 - Sist endret 6. feb. 2016 19:16

immun.pdf - Institutt for biovitenskap

.......................................... 104 Endokrinologi og kjemiske signalsystemer .................................. 106 Hormoner hos invertebrater...