Søk


Viser treff 1–19 av 19 for «endokrinologi»

Stedkodeoversikter for MED - For ansatte - Universitetet i Oslo

531115 Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin 531116 Generell indremedisinsk avdeling 531118 Akuttmedisinsk avdeling 531119...

stedkodeliste.xlsx - For ansatte - Universitetet i Oslo

Sheet2 Stedkode Org.enhet Navn navn (akronym) navn (kort) navn navn (langt) navn (akronym) navn (kort) navn navn (langt) c/o-adresse (post) gateadress...

Vi utdanner morgendagens leger - For ansatte - Det medisinske fakultet

som UL og endokrinologi. I januar 2020 arrangeres det i modul 8 for første gang fordypningspraksis . Studentene skal være utplassert i fire uker i et...

Tomme mapper - For ansatte - Universitetet i Oslo

Tomme mapper Sist oppdatert 2019-07-25 13:31 ymse (9809) /studier/emner/alle /studier/emner/annet/energi/fysikk /studier/emner/annet/energi/fysikk2 /s...

Fagbetegnelser og fagkoder i FS - For ansatte - Universitetet i Oslo

Medisinske atferdsfag 805B Bryst- og og endokrinkirurgi * 788A Nevrokirurgi * 786 Endokrinologi ** 774 Nevrologi 752 Ernæringslære 811 Nyresykdommer ** 772A...

ROSA 4: Primary versus specialist health care: Do the patients with type 2 diabetes get treatment at the right level of care - For ansatte - Universitetet i Oslo

primær- og spesialisthelsetjenesten er i samsvar med Prioriteringsveileder i Endokrinologi. Metode: Delprosjekt av et stort forskningsprosjekt som...

timekontrakt-2018-05.xlsm - For ansatte - Universitetet i Oslo

Startark Retningslinjer for utstedelse og oppfølging av timekontrakter 1. Timekontrakter skal fylles ut elektronisk. 2. For hver gang det fylles ut en

Retningslinjer for skriftlig deleksamen i indremedisinske fag, kirurgiske fag, farmakologi, radiologi, klinisk biokjemi, anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, KLoK og medisinsk etikk i Modul 3 - For ansatte - Universitetet i Oslo

fag: 7 ukeekvivalenter (UE) kardiologi 1,15 UE lunge 0,85 UE hematologi 0,50 UE endokrinologi 0,50 UE geriatri 0,70 UE gastromedisin 0,75 UE nyre 1,00...

Modul 3 er i gang som nytt emne i medisinstudiet - For ansatte - Det medisinske fakultet

parakliniske fag og fire blokker med undervisning i indremedisinske fag, kirurgiske fag og parakliniske fag: hjerte/kar/lunge, infeksjon/endokrinologi, abdomen...

2020-attestanter-og-bdm-_-klinmed.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

Endokrinologi, sykelig overvekt og foreb med Signe Nøsterud Signe Nøsterud Signe Nøsterud Maria Foss 531118 Generell indremedisinsk avdeling Signe Nøsterud Signe...

Høring: Behov for ny funksjonalitet ved obligatorisk oppmøte på undervisning? - For ansatte - Universitetet i Oslo

fag (hjerte/lunge/blodsykdommer/infeksjon/endokrinologi) har 12 kliniske smågrupper og kirurgiske fag(kar/thorax/onkologi) har 4 kliniske smågrupper...

organisering-kvalitet.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

Endokrinologi Ernæring Farmakologi Fordøyelsessykdommer Fysikalsk medisin Gastroenterologisk kirurgi Geriatri Hjertesykdommer ....... Læringsutbyttebeskrivelse...

birkeland-om-med-6800-host-2019-til-utsending.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

Fordeling fag Onkologi/infeksjon/blod Ortopedi/Nevrokir/ Abdomen/nyre/ Revmatologi urologi/endokrinologi Intro Blodsykdommer FO Geriatri FO Revmatologi FO...

presentasjon-m8-birkeland-v19.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

tilbakemelding til Modulutvalget for at modulen kan bli bedre Modulutvalg MED 6800 • Kåre I. Birkeland – Indremed.,endokrinologi, RH • Kjetil Steine – Indremed...

diabetes-birkeland-v19.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

: Endokrinologi i Modul 3 – 0,5 ukeekvivalenter = 10t • Forelesninger: Diagnostikk, epidemiolog, paofysiologi • Diabetes • Tyreoideasykdommer • Osteoporose og...

2018-attestanter-og-bdm-_-klinmed.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

Signe Nøsterud Anne-Lise Eriksen Maria Foss 531116 Avd for Endokrinologi, sykelig overvekt og foreb med Signe Nøsterud Signe Nøsterud Signe Nøsterud Maria...

biologisk-psykologi-og-genetikk1.pdf - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

endokrinologi. Innen genetikk foregår en rask utvikling og endring av forskningsfronten, og studentene skal tilegne seg både klassisk kunnskap om gener og...

tidsskrifter-1-des2011.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

1 0940-5429 Med - Endokrinologi Acta Diabetologica 1 1504-9922 Pedagogikk og utdanning Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings...

tidsskrifter-2-des2011.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

Science 2 0924-5332 Rettsvitenskap Developments in International Law 2 0012-1797 Med - Endokrinologi Diabetes 2 0176-4225 Lingvistikk Diachronica 2 0300...