Søk


Viser treff 1–9 av 9 for «endokrinologi»

Fagbetegnelser og fagkoder i FS - For ansatte - Universitetet i Oslo

Medisinske atferdsfag 805B Bryst- og og endokrinkirurgi * 788A Nevrokirurgi * 786 Endokrinologi ** 774 Nevrologi 752 Ernæringslære 811 Nyresykdommer ** 772A...

Vi utdanner morgendagens leger - For ansatte - Det medisinske fakultet

som UL og endokrinologi. I januar 2020 arrangeres det i modul 8 for første gang fordypningspraksis . Studentene skal være utplassert i fire uker i et...

Tomme mapper - For ansatte - Universitetet i Oslo

Tomme mapper Sist oppdatert 2019-07-25 13:31 ymse (9809) /studier/emner/alle /studier/emner/annet/energi/fysikk /studier/emner/annet/energi/fysikk2 /s...

stedkodeliste.xlsx - For ansatte - Universitetet i Oslo

Sheet2 Stedkode Org.enhet Navn navn (akronym) navn (kort) navn navn (langt) navn (akronym) navn (kort) navn navn (langt) c/o-adresse (post) gateadress...

Retningslinjer for skriftlig deleksamen i indremedisinske fag, kirurgiske fag, farmakologi, radiologi, klinisk biokjemi, anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, KLoK og medisinsk etikk i Modul 3 - For ansatte - Universitetet i Oslo

fag: 7 ukeekvivalenter (UE) kardiologi 1,15 UE lunge 0,85 UE hematologi 0,50 UE endokrinologi 0,50 UE geriatri 0,70 UE gastromedisin 0,75 UE nyre 1,00...

2020-attestanter-og-bdm-_-klinmed.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

Endokrinologi, sykelig overvekt og foreb med Signe Nøsterud Signe Nøsterud Signe Nøsterud Maria Foss 531118 Generell indremedisinsk avdeling Signe Nøsterud Signe...

organisering-kvalitet.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

Endokrinologi Ernæring Farmakologi Fordøyelsessykdommer Fysikalsk medisin Gastroenterologisk kirurgi Geriatri Hjertesykdommer ....... Læringsutbyttebeskrivelse...

timekontrakt-2018-05.xlsm - For ansatte - Universitetet i Oslo

Startark Retningslinjer for utstedelse og oppfølging av timekontrakter 1. Timekontrakter skal fylles ut elektronisk. 2. For hver gang det fylles ut en

birkeland-om-med-6800-host-2019-til-utsending.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

Fordeling fag Onkologi/infeksjon/blod Ortopedi/Nevrokir/ Abdomen/nyre/ Revmatologi urologi/endokrinologi Intro Blodsykdommer FO Geriatri FO Revmatologi FO...