Søk


Viser treff 61–66 av 66 for «endokrinologi»

1972-innhold.pdf - Institutt for helse og samfunn

... - c/IÆedisinsk vitenskapelig del Redaktør: Ole K . Harlem Assisterende redaktører: E i n a r J o h an n ess e n og K a a r e S o l h e i m ... 197...

1984-innhold.pdf - Institutt for helse og samfunn

Register 1984 104. argang ISSN 0029-2001 © Tidsskrift for Den norske lregeforening Medisinsk vitenskapelig del: redakter Ole K. Harlem Assisterende re

1983-innhold.pdf - Institutt for helse og samfunn

- tive stavbakterieinfeksjoner (s) (0) Fr0land A: Endokrinologi (B) Fr0land G et al: Servicetilbud for angina pectoris-pasienter (0) Fr0land SS: Parasitt...

8Breivega-Vitskaplege-argumentasjonsstrategiar.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Microsoft Word - samlet dok i mal.doc Kjersti Rongen Breivega Vitskaplege argumentasjonsstrategiar � Kjersti Rongen Breivega 2003 Trykk: Lobo Media AS

INTORG_Rapport_2004_190304.pdf - Institutt for helse og samfunn

INTORG - De somatiske sykehusenes interne organisering – En kartlegging av 50 somatiske sykehus i Norge i 2003 STF78 A045005 − Åpen RAPPORT INTORG - D

HERO2005_1.pdf - Institutt for helse og samfunn

Wage Policies for Health Personnel - Essays on the Wage Impact on Hours of Work and Practice Choice UNIVERSITY OF OSLO HEALTH ECONOMICS RESEARCH PROGR