Søk


Viser treff 1–20 av 62 for «endokrinologi»

Forskergrupper ved Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) - Institutt for klinisk medisin

, immunmodulering og allergi Avdeling for medisinsk biokjemi Biokjemisk endokrinologi og metabolisme Blodcellegruppen Mitogruppa Strukturbiologi og DNA-reparasjon...

Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin - Institutt for klinisk medisin

Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin (ENDO) English version of this page Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt...

Tidligere vinnere av Anders Jahres medisinske priser - Universitetet i Oslo

Thue W. Schwartz, København - for hans arbeider innen molekylær endokrinologi, og prosektor Ole Petter Ottersen, Oslo - for hans arbeider med kartlegging...

Medisinsk klinikk - Institutt for klinisk medisin

endokrinologi. Forskningsvirksomheten spenner tematisk fra blant annet demens- og deliriumsforskning, diabetesforskning og kardiovaskulær forskning, til...

Avdeling for medisinsk biokjemi - Institutt for klinisk medisin

har risiko for å få, hvilken behandling pasienten bør få og hvordan pasienten responderer på behandlingen. Vi forsker på tumormarkører, endokrinologi og...

Livsviktige data: Kunstig intelligens i medisin - Det medisinske fakultet

pasienter. Fagområdene som har flest godkjenninger til klinisk bruk er radiologi, kardiologi og endokrinologi. Her er noen eksempler på slike algoritmebaserte...

Forskergrupper ved Medisinsk klinikk (MDK) - Institutt for klinisk medisin

forskergruppe Spesiell endokrinologi Gastromedisinsk avdeling Gastromedisinsk forskning IBSEN Geriatrisk avdeling Delirium Demens Hjertemedisinsk avdeling...

Psykometrinotat Nasjonal delprøve 2019 - Det medisinske fakultet

postoperativ behandling godkjennes som riktige. Oppgave 22, Endokrinologi Flertallet at studentene hadde svart alternativ C – Det er nødvendig å måle thyroidea...

uke-36.pdf - Universitetet i Oslo

Offentlig journal Journaldato: 31.08.2020 - 06.09.2020, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Arkivdel: <>E-BILAG - Saksarkiv ved Universitetet i Oslo S...

Jens Petter Berg - Det medisinske fakultet

-15 Styremedlem NCMM fra 2014; styreleder siden 2018 Forskningsområder: Diabetes, endokrinologi og metabolisme. Utdanningserfaring: Undervisningsleder i...

uke-35.pdf - Universitetet i Oslo

(endokrinologi)- oppnevnt av klinikkleder Sakstittel: Tilsetting i stilling som prof II/førsteamanuensis ved Medisinsk klinikk, Avdeling for endokrinologi...

aarsrapport-klinmed-2019.pdf - Institutt for klinisk medisin

3 og 8 (begge har 2 terminer) • Indremedisinske fag: akutt, hjerte, lunge, blod, endokrinologi, geri atri, fordøyelse, nyre, revmato logi, infeksjon...

aarsrapport-klinmed-2019-trykkversjon.pdf - Institutt for klinisk medisin

, lunge, blod, endokrinologi, geri atri, fordøyelse, nyre, revmato logi, infeksjon • Kirurgiske fag: plastikkirurgi, kar, onko- logi, thorax, gastro...

115794-arsrapport2019_barneklinikk_4.pdf - Institutt for klinisk medisin

and Brain Study group 16 Forskningsgruppen for barnediabetes og endokrinologi 19 Forskningsgruppen for infeksjon og immunologi 22 Sjeldne diagnoser og...

forskning-og-innovasjon-til-pasientens-beste-2019.pdf - Universitetet i Oslo

Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2019 FORSKNING OG INNOVASJON TIL PASIENTENS BESTE - 3 - - 2 - Levertrans- plantasjon gir bedre overlevel

113408-arsrapport2018_barneklinikk_ok.pdf - Institutt for klinisk medisin

i endokrinologi (Ahus/OUS) Per Kristian Knudsen, PhD, overlege og post doc (OUS) Torstein Øverland, PhD kandidat, overlege og forsker (OUS/HSØ) Astrid...

Forslag til endret prosedyre for oppnevning av fagkomitemedlemmer - Det medisinske fakultet

venerol - Gastro og hepatol - Geriatri - Hematologi - Infeksjoner - Nefrologi - Onkologi - Psykiatri - Revmatologi - Endokrinologi - Generelle tidsskrifter...

rapport_nasjonal-delprove-2018_med-vedlegg.pdf - Det medisinske fakultet

-medisin/ 4  Fagkomité i lunge, endokrinologi og infeksjonsmedisin v/Katrine Wennevold (UIT)  Fagkomité i muskel-skjelett/ortopedi og nevrologi v/Trond...

aarsrapport-2016-mdk.pdf - Institutt for klinisk medisin

rasjonell antibiotikabehandling  Trope‐, importsykdommer og reproduktiv helse 10. Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin  Type...

rapport-fra-arbeidsgruppen-Oslo-96-pluss - Det medisinske fakultet

. semester: Tema er infeksjons- og gastromedisin, endokrinologi og hematologi. Det undervises bredt i hud. I generell kirurgi er fokus lagt på gastrokirurgi...