Søk


Viser treff 1–20 av 57 for «endokrinologi»

Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin - Institutt for klinisk medisin

Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin (ENDO) English version of this page Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt...

Tidligere vinnere av Anders Jahres medisinske priser - Universitetet i Oslo

Thue W. Schwartz, København - for hans arbeider innen molekylær endokrinologi, og prosektor Ole Petter Ottersen, Oslo - for hans arbeider med kartlegging...

Medisinsk klinikk - Institutt for klinisk medisin

endokrinologi. Forskningsvirksomheten spenner tematisk fra blant annet demens- og deliriumsforskning, diabetesforskning og kardiovaskulær forskning, til...

Livsviktige data: Kunstig intelligens i medisin - Det medisinske fakultet

pasienter. Fagområdene som har flest godkjenninger til klinisk bruk er radiologi, kardiologi og endokrinologi. Her er noen eksempler på slike algoritmebaserte...

Avdeling for medisinsk biokjemi - Institutt for klinisk medisin

har risiko for å få, hvilken behandling pasienten bør få og hvordan pasienten responderer på behandlingen. Vi forsker på tumormarkører, endokrinologi og...

Fagkomitéene - Det medisinske fakultet

Beisland, UIB Carl-Jørgen Arum, NTNU Arnfinn Seim, NTNU Fagkomité i lunge, endokrinologi og infeksjonsmedisin Katrine Wennevold, UIT (leder) Eystein Husebye...

Forskergrupper ved Medisinsk klinikk (MDK) - Institutt for klinisk medisin

forskergruppe Spesiell endokrinologi Gastromedisinsk avdeling Endoskopi IBSEN Geriatrisk avdeling Delirium Demens Hjertemedisinsk avdeling Iskemisk hjertesykdom...

Forskergrupper ved Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) - Institutt for klinisk medisin

transkriptomisk analyse Transfusjon, immunmodulering og allergi Avdeling for medisinsk biokjemi Biokjemisk endokrinologi og metabolisme Blodcellegruppen Mitogruppa...

Psykometrinotat Nasjonal delprøve 2019 - Det medisinske fakultet

postoperativ behandling godkjennes som riktige. Oppgave 22, Endokrinologi Flertallet at studentene hadde svart alternativ C – Det er nødvendig å måle thyroidea...

Jens Petter Berg - Det medisinske fakultet

-15 Styremedlem NCMM fra 2014; styreleder siden 2018 Forskningsområder: Diabetes, endokrinologi og metabolisme. Utdanningserfaring: Undervisningsleder i...

113408-arsrapport2018_barneklinikk_ok.pdf - Institutt for klinisk medisin

i endokrinologi (Ahus/OUS) Per Kristian Knudsen, PhD, overlege og post doc (OUS) Torstein Øverland, PhD kandidat, overlege og forsker (OUS/HSØ) Astrid...

Forslag til endret prosedyre for oppnevning av fagkomitemedlemmer - Det medisinske fakultet

venerol - Gastro og hepatol - Geriatri - Hematologi - Infeksjoner - Nefrologi - Onkologi - Psykiatri - Revmatologi - Endokrinologi - Generelle tidsskrifter...

rapport_nasjonal-delprove-2018_med-vedlegg.pdf - Det medisinske fakultet

-medisin/ 4  Fagkomité i lunge, endokrinologi og infeksjonsmedisin v/Katrine Wennevold (UIT)  Fagkomité i muskel-skjelett/ortopedi og nevrologi v/Trond...

presentasjon-allmote-2018.pptx - Det medisinske fakultet

fra 2014; styreleder siden 2018 Forskningsområder: Diabetes, endokrinologi og metabolisme. Utdanningserfaring: Undervisningsleder i klinisk biokjemi...

arsrapport2017_barneklinikk_nett.pdf - Institutt for klinisk medisin

(OUS) Kari Lima, Ph.d., overlege i endokrinologi (Ahus/OUS) Per Kristian Knudsen, Ph.d. kandidat, overlege (HSØ/OUS) Torstein Øverland, Ph.d. kandidat...

aarsrapport-2016-mdk.pdf - Institutt for klinisk medisin

rasjonell antibiotikabehandling  Trope‐, importsykdommer og reproduktiv helse 10. Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin  Type...

rapport-fra-arbeidsgruppen-Oslo-96-pluss - Det medisinske fakultet

. semester: Tema er infeksjons- og gastromedisin, endokrinologi og hematologi. Det undervises bredt i hud. I generell kirurgi er fokus lagt på gastrokirurgi...

hostkull-210617.pdf - Det medisinske fakultet

VÅR Intro Introblokk. Hjerte/lunge/thorax Infeksjon/endokrinologi Valgfrie emner Abdomen/Nyre Bevegelsesapparatet Hud og veneriske sykdommer 1 2 3 4 5 6...

varkull-210617.pdf - Det medisinske fakultet

HØST Valgfrie emner Intro Introblokk. Hjerte/lunge/thorax Infeksjon/endokrinologi Abdomen/Nyre Bevegelsesapparatet Hud og veneriske sykdommer 4 uker 1 2...

rapport_nasjonal-delprove-2018.pdf - Det medisinske fakultet

-medisin/ 4  Fagkomité i lunge, endokrinologi og infeksjonsmedisin v/Katrine Wennevold (UIT)  Fagkomité i muskel-skjelett/ortopedi og nevrologi v/Trond...