Søk

Mente du: endokrinologis

Viser treff 1–2 av 2 for «endokrinologi»

MED3300 – Medisinstudiet, modul 3 - Universitetet i Oslo

indremedisinske fag, kirurgiske fag og parakliniske fag: Hjerte/kar/lunge, infeksjon/endokrinologi, abdomen/nyre, bevegelsesapparatet. Studentene skal etter endt...

MED6800 – Medisinstudiet, modul 8 - Universitetet i Oslo

Kliniske smågrupper i indremedisinske fag: Indremedisinske fag har 15 kliniske smågrupper (infeksjon/blodsykdommer/geriatri/endokrinologi/fordøyelse/nyre...