Søk


Viser treff 201–220 av 395 for «endokrinologi»

Semesterets struktur - MEDSEM3A - Høst 2006 - Universitetet i Oslo

, Sand og Sjaastad er angitt i timeplanen for noen av semesterukene. Semesteret har følgende blokker : Signalveier/endokrinologi: E Blod/immunologi...

Semesterets struktur - MEDSEM3A - Vår 2006 - Universitetet i Oslo

, Sand og Sjaastad er angitt i timeplanen for noen av semesterukene. Semesteret har følgende blokker : Signalveier/endokrinologi: E Blod/immunologi...

Oversikt over undervisningen i 11/12-semester - MEDSEM11-12 - Høst 2009 - Universitetet i Oslo

) Endokrinologis patologi (Pat) Behandling av kroniske smerter (Ane) Bivirkninger av dopingmidler (KBF) Klinikker Nefrologi (IM) Geriatriske undersøkelsesmetoder...

Semesterets struktur - MEDSEM6 - Høst 2006 - Universitetet i Oslo

, infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk biokjemi og fysiologi (KBF), immunologi, indremedisin, kirurgi, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi...

evaluering_modul2_var2016.pdf - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

. Respirasjonsfysiologi og endokrinologi var alt for detaljfokuserte og perifere i forhold til hva som har blitt vektlagt i undervisningen. For at en multiple choice oppg...

Kliniske smågrupper - MEDSEM6 - Høst 2005 - Universitetet i Oslo

Indremedisin gastro/hemato/endokrinologi 6 x 2 timer (1 fravær aksepteres) Indremedisin gastroentereologi 1 x 2 timer (intet fravær aksepteres) Indremedisin...

Semesterets struktur - MEDSEM3A - Høst 2005 - Universitetet i Oslo

, Sand og Sjaastad er angitt i timeplanen for noen av semesterukene. Semesteret har følgende blokker : Signalveier/endokrinologi: E Blod/immunologi...

Pensum/læringskrav - MEDSEM6 - Vår 2008 - Universitetet i Oslo

, infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk biokjemi og fysiologi (KBF), immunologi, indremedisin, kirurgi, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi...

Hypofyse.pdf - FRM3020 - Høst 2006 - Universitetet i Oslo

Hypofyse.ppt 1 Hypotalamus Hypofyse Anatomi og fysiologi A.Rustan FRM3020 2006 Endokrinologi Endokrine organer Hormoner - klassifisering/struktur...

Semesterets struktur - MEDSEM6 - Høst 2005 - Universitetet i Oslo

, infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk biokjemi og fysiologi (KBF), immunologi, indremedisin, kirurgi, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi...

Overordnet mål - MEDSEM6 - Vår 2009 - Universitetet i Oslo

. FORDØYELSE / ERNÆRING / ENDOKRINOLOGI Studentene skal kjenne til sykdommer i mage/tarmkanalen, lever, galleveier og pankreas. De skal ha oversikt over...

Oversikt over undervisningen i 11/12-semester - MEDSEM11-12 - Vår 2009 - Universitetet i Oslo

) Endokrinologis patologi (Pat) Behandling av kroniske smerter (Ane) Bivirkninger av dopingmidler (KBF) Klinikker Nefrologi (IM) Geriatriske undersøkelsesmetoder...

Forelesningsnotater - HMED1101 - Høst 2004 - Universitetet i Oslo

Forelesningsnotater endokrinologi reproduksjonsorganer Diagnostikk Farkmakoterapi Pediatri Geriatri muskel-skjelett ØNH Lunger respirasjon Hjerte kar...

Læringsmål for de enkelte blokker - MEDSEM3A - Vår 2009 - Universitetet i Oslo

Læringsmål for de enkelte blokker SIGNALVEIER: NEVRO-ENDOKRINOLOGI (E) Overordnet mål: Studentene skal: få innsikt i de systemer i kroppen, særlig...

Pensum/læringskrav - MEDSEM6 - Vår 2006 - Universitetet i Oslo

, infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk biokjemi og fysiologi (KBF), immunologi, indremedisin, kirurgi, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi...

Utvalgsmøter MEDSEM6 våren 2007 - MEDSEM6 - Vår 2007 - Universitetet i Oslo

Klinisk smågruppeundervisning i indremedisin gastro/hemato/endokrinologi Omorganiseringen av Ullevål fører til at ordning med oppdeling av...

Utvalgsmøter MEDSEM5 våren 2007 - MEDSEM5 - Vår 2007 - Universitetet i Oslo

i indremedisin gastro/hemato/endokrinologi. Problem her er at Ullevål ikke har endokrinologipasienter. Kan man gjøre et makebytte med Aker slik at UUS...

Pensum/læringskrav - MEDSEM6 - Høst 2007 - Universitetet i Oslo

, infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk biokjemi og fysiologi (KBF), immunologi, indremedisin, kirurgi, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi...

Overordnet mål - MEDSEM6 - Høst 2008 - Universitetet i Oslo

. FORDØYELSE / ERNÆRING / ENDOKRINOLOGI Studentene skal kjenne til sykdommer i mage/tarmkanalen, lever, galleveier og pankreas. De skal ha oversikt over...

Oversikt over undervisningen i 11/12-semester - MEDSEM11-12 - Høst 2008 - Universitetet i Oslo

) Endokrinologis patologi (Pat) Behandling av kroniske smerter (Ane) Bivirkninger av dopingmidler (KBF) Klinikker Nefrologi (IM) Geriatriske undersøkelsesmetoder...