Søk


Viser treff 221–240 av 396 for «endokrinologi»

Oversikt over undervisningen i 11/12-semester - MEDSEM11-12 - Høst 2008 - Universitetet i Oslo

) Endokrinologis patologi (Pat) Behandling av kroniske smerter (Ane) Bivirkninger av dopingmidler (KBF) Klinikker Nefrologi (IM) Geriatriske undersøkelsesmetoder...

evaluering_modul2_var2016.pdf - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

. Respirasjonsfysiologi og endokrinologi var alt for detaljfokuserte og perifere i forhold til hva som har blitt vektlagt i undervisningen. For at en multiple choice oppg...

Faglige elementer og forkunnskaper - MEDSEM3A - Vår 2004 - Universitetet i Oslo

følgende blokker: Signalveier/endokrinologi, blod/immunologi/mikrobiologi (BIM), sirkulasjon, respirasjon, nyre/urinveier. Forkunnskaper: Ved starten av hver...

Kliniske smågrupper - MEDSEM6 - Høst 2006 - Universitetet i Oslo

x 3 timer (1 fravær aksepteres) Hudoppgaver Indremedisin gastro/hemato/endokrinologi 6 x 2 timer (1 fravær aksepteres) Indremedisin gastroentereologi...

Læringsmål for de enkelte blokker - MEDSEM3A - Høst 2008 - Universitetet i Oslo

Læringsmål for de enkelte blokker SIGNALVEIER: NEVRO-ENDOKRINOLOGI (E) Overordnet mål: Studentene skal: få innsikt i de systemer i kroppen, særlig...

Pensum/læringskrav - MEDSEM6 - Vår 2007 - Universitetet i Oslo

, infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk biokjemi og fysiologi (KBF), immunologi, indremedisin, kirurgi, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi...

Oversikt over undervisningen i 11/12-semester - MEDSEM11-12 - Vår 2008 - Universitetet i Oslo

) Endokrinologis patologi (Pat) Behandling av kroniske smerter (Ane) Bivirkninger av dopingmidler (KBF) Klinikker Nefrologi (IM) Geriatriske undersøkelsesmetoder...

Overordnet mål - MEDSEM6 - Vår 2008 - Universitetet i Oslo

. FORDØYELSE / ERNÆRING / ENDOKRINOLOGI Studentene skal kjenne til sykdommer i mage/tarmkanalen, lever, galleveier og pankreas. De skal ha oversikt over...

Læringsmål for de enkelte blokker - MEDSEM3A - Vår 2008 - Universitetet i Oslo

Læringsmål for de enkelte blokker SIGNALVEIER: NEVRO-ENDOKRINOLOGI (E) Overordnet mål: Studentene skal: få innsikt i de systemer i kroppen, særlig...

Oversikt over undervisningen i 11/12-semester - MEDSEM11-12 - Høst 2007 - Universitetet i Oslo

) Endokrinologis patologi (Pat) Behandling av kroniske smerter (Ane) Bivirkninger av dopingmidler (KBF) Klinikker Nefrologi (IM) Geriatriske undersøkelsesmetoder...

Pensum/læringskrav - MEDSEM6 - Høst 2006 - Universitetet i Oslo

, infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk biokjemi og fysiologi (KBF), immunologi, indremedisin, kirurgi, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi...

Overordnet mål - MEDSEM6 - Vår 2006 - Universitetet i Oslo

. FORDØYELSE / ERNÆRING / ENDOKRINOLOGI Studentene skal kjenne til sykdommer i mage/tarmkanalen, lever, galleveier og pankreas. De skal ha oversikt over...

Overordnet mål - MEDSEM6 - Høst 2007 - Universitetet i Oslo

. FORDØYELSE / ERNÆRING / ENDOKRINOLOGI Studentene skal kjenne til sykdommer i mage/tarmkanalen, lever, galleveier og pankreas. De skal ha oversikt over...

Læringsmål for de enkelte blokker - MEDSEM3A - Høst 2007 - Universitetet i Oslo

Læringsmål for de enkelte blokker SIGNALVEIER: NEVRO-ENDOKRINOLOGI (E) Overordnet mål: Studentene skal: få innsikt i de systemer i kroppen, særlig...

Undervisningsformer - MEDSEM6 - Vår 2005 - Universitetet i Oslo

: Hudsykdommer 6 x 3 timer (1 fravær aksepteres) Indremedisin gastro/hemato/endokrinologi 6 x 2 timer (1 fravær aksepteres) Indremedisin gastroentereologi 1 x 2...

Pensum/læringskrav - MEDSEM6 - Høst 2005 - Universitetet i Oslo

, infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk biokjemi og fysiologi (KBF), immunologi, indremedisin, kirurgi, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi...

Overordnet mål - MEDSEM6 - Vår 2007 - Universitetet i Oslo

. FORDØYELSE / ERNÆRING / ENDOKRINOLOGI Studentene skal kjenne til sykdommer i mage/tarmkanalen, lever, galleveier og pankreas. De skal ha oversikt over...

Pensum/læringskrav - MEDSEM6 - Vår 2005 - Universitetet i Oslo

, infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk biokjemi og fysiologi (KBF), immunologi, indremedisin, kirurgi, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi...

Læringsmål for de enkelte blokker - MEDSEM3A - Vår 2007 - Universitetet i Oslo

Læringsmål for de enkelte blokker SIGNALVEIER: NEVRO-ENDOKRINOLOGI (E) Overordnet mål: Studentene skal: få innsikt i de systemer i kroppen, særlig...

Overordnet mål - MEDSEM6 - Høst 2006 - Universitetet i Oslo

. FORDØYELSE / ERNÆRING / ENDOKRINOLOGI Studentene skal kjenne til sykdommer i mage/tarmkanalen, lever, galleveier og pankreas. De skal ha oversikt over...