Søk


Viser treff 1–20 av 590 for «endokrinologis»

MED3300 – Medisinstudiet, modul 3 - Universitetet i Oslo

indremedisinske fag, kirurgiske fag og parakliniske fag: Hjerte/kar/lunge, infeksjon/endokrinologi, abdomen/nyre, bevegelsesapparatet. Studentene skal etter endt...

MED6800 – Medisinstudiet, modul 8 - Universitetet i Oslo

Kliniske smågrupper i indremedisinske fag: Indremedisinske fag har 15 kliniske smågrupper (infeksjon/blodsykdommer/geriatri/endokrinologi/fordøyelse/nyre...

Stedkodeoversikter for MED - For ansatte - Universitetet i Oslo

531115 Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin 531116 Generell indremedisinsk avdeling 531118 Akuttmedisinsk avdeling 531119...

Endokrinologi - Institutt for biovitenskap

Endokrinologi Alle dyr styres av kjemiske signalsystemer som opprettholder likevekt ( homeostase ) ved hjelp av hormoner. Væskebalanse, vekt

Tore Julsrud Berg - Institutt for klinisk medisin

Tore Julsrud Berg Førsteamanuensis - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post

Epilepsi - Institutt for klinisk medisin

Mona Aleksandersen og Erik Ropstad Tverrfaglig samarbeid internt i OUS med ulike spesialiteter og miljøer innen blant annet endokrinologi, gynekologi og...

Spesiell endokrinologi - Institutt for klinisk medisin

Spesiell endokrinologi Forskningsaktiviteten i gruppen konsentrerer seg om et pasientgrunnlag som i hovedsak består av pasienter med sjeldne

Fagkomitéene - Det medisinske fakultet

Klæboe Kristoffersen , UiB Vibeke Videm , NTNU Fagkomité 4: Nefrologi og endokrinologi Marit Solbu, UIT (leder) Knut Ivar Aasarød, NTNU Aud Høieggen, UIO...

MEDSEM6 – Medisin grunnutdanning, 6. semester - Universitetet i Oslo

, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi, farmakologi, patologi, atferdsfag og allmennmedisin. Hva lærer du? Lærings- og kompetansemål: Semesteret bygger direkte...

Anbefalt litteratur for medisin profesjon - Universitetsbiblioteket

( Generell cellebiologi ) Cellefysiologi ( Fysiologi ) Embryologi ( Anatomi ) Endokrinologi ( Indremedisinske fag ) Ernæringslære Etikk ( Medisinsk etikk...

Per Strømholm - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

, Svennik; Berget, M.; Strømholm, Per & Aarsland, D. (1996). Kvartalets syndrom: Septo-optisk sysplasi. Pediatrisk Endokrinologi . ISSN 0801-5732. 9 , s 47...

Per Strømholm - Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas

, Svennik; Berget, M.; Strømholm, Per & Aarsland, D. (1996). Kvartalets syndrom: Septo-optisk sysplasi. Pediatrisk Endokrinologi . ISSN 0801-5732. 9 , s 47...

Anbefalt litteratur - Indremedisinske fag - Universitetsbiblioteket

, F. Blodsykdommer . 7. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2014. 432 s. Bok Endokrinologi Werner S. Endokrinologi . 3. uppl. Stockholm: Liber; 2015. Bok...

FRM3020 – Bruk av legemidler del II - Universitetet i Oslo

(farmakologi, samfunnsfarmasi, farmakognosi). Struktur: Hovedtyngden i undervisningen vil omfatte hjerte og kretsløp men inkluderer også endokrinologi...

Tidligere vinnere av Anders Jahres medisinske priser - Universitetet i Oslo

Thue W. Schwartz, København - for hans arbeider innen molekylær endokrinologi, og prosektor Ole Petter Ottersen, Oslo - for hans arbeider med kartlegging...

MED3063 – Endokrinologi, diabetes og metabolisme. Metoder i klinikk og forskning - Universitetet i Oslo

MED3063 – Endokrinologi, diabetes og metabolisme. Metoder i klinikk og forskning - Universitetet i Oslo MED3063 – Endokrinologi, diabetes og...

Jens Petter Berg - Det medisinske fakultet

etniske helseforskjeller blant kvinner etter fødsel Vis avsluttede prosjekter Forskergrupper Biokjemisk endokrinologi og metabolisme Blodcellegruppen...

Ansgar Heck - Institutt for klinisk medisin

Ansgar Heck Førsteamanuensis - Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin English version of this page E-post ansgar.heck...

Valgfrie emner i medisinstudiet - Medisin (profesjon) - Universitetet i Oslo

Endokrinologi, diabetes og metabolisme. Metoder i klinikk og forskning Kåre I. Birkeland og Elisabeth Qvigstad MED3064 Nyere medisinsk historie - kjønn, rus og...

Mat og metabolisme - Institutt for biovitenskap

deltar i regulering av metabolismen ( endokrinologi ). Hypertyriodisme, stress, sykdom, muskeltermogenese og menopause er eksempler på prosesser som...