Søk


Viser treff 1–20 av 183 for «ingerid straume»

Ingerid Straume - Universitetsbiblioteket

Ingerid Straume Førstebibliotekar - Universitetsbiblioteket administrasjonen English version of this page E-post ingerid.straume@ub.uio.no Telefon...

Ingerid Straume - University of Oslo Library

Ingerid Straume Senior Academic Librarian - Administration Norwegian version of this page Email ingerid.straume@ub.uio.no Phone +47-22844269 Room...

Akademisk skrivesenter - Universitetsbiblioteket

veiledning. Vi har også mentorer med engelsk morsmål. Senteret ledes av Ingerid S. Straume . Hun har tverrfaglig bakgrunn med blant annet doktorgrad i...

David Andrew Burke - Universitetsbiblioteket

Library. Burke, David Andrew (2019). Times New Roman, 12 pt.: Encoding and Decoding the "Academic" in Academic Writing. Straume, Ingerid & Burke, David...

The Nordic Education Model (NordEd) - For ansatte - Universitetet i Oslo

Elin Rødahl Lie Kirsten Sivesind Hilde Bondevik Helene Aarseth Ole Andreas Kvamme Bjørn Torgrim Ramberg Odd Arvid Storsveen Ingerid Straume Hans...

Academic writing centre - University of Oslo Library

consultation. Some of our writing mentors are native English speakers. The centre is led by Ingerid S. Straume . She has a cross-disciplinary background...

Astrid Anderson - Universitetsbiblioteket

147-169. Anderson, Astrid, Cicilie-Merethe Fagerlid, Håkon Larsen & Ingerid Straume (red.) (2017) Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring...

Den nordiske utdanningsmodellen - Universitetet i Oslo

Storsveen Hilde Bondevik Ingerid Straume Hans Weisethaunet Dag Thorkildsen Daniel Tröhler Turid Løyte Hansen Fredrik W. Thue Bjørn Smestad Andreas Nordin...

Pensum/læringskrav PED1002 - PED1002 - Vår 2020 - Universitetet i Oslo

, Berit , Higher Education , 52 (1), 2006-07 Danning i en flerkulturell lærerutdanning Straume, Ingerid , Norsk pedagogisk tidsskrift , 95 (1), 2011 Sist...

The Nordic Education Model - University of Oslo

Torgrim Ramberg Espen Schaanning Odd Arvid Storsveen Hilde Bondevik Ingerid Straume Hans Weisethaunet Dag Thorkildsen Daniel Tröhler Turid Løyte Hansen...

Doktorgrader ved Institutt for pedagogikk 2000 - 2019 - Institutt for pedagogikk

. Ingerid Straume Politikken og det imaginære.Cornelius Castoriadis’ bidrag til et politisk danningsbegrep. Cand.polit. Øystein Gilje Mode, Mediation and...

Åpne bibliotek? - Universitetsbiblioteket

de biblioteksansattes arbeidshverdag? Ingerid Straume Åpenhet og legitimering? Hvordan legitimerer og forvalter nasjonal- og forskningsbibliotekene sin...

Pensum/læringskrav - TFF1003 - Høst 2019 - Universitetet i Oslo

Kharma. Adab - om danning i den arabisk-islamske tradisjon. Danningens filosofihistorie , red. av Ingerid S. Straume. Oslo: Gyldendal, 2013, 102-114...

Eystein Gullbekk - University of Oslo Library

’»? : Informasjonskompetanse og tverrfaglighet i bibliotekenes undervisningsoppdrag , I: Astrid Anderson; Cicilie Fagerlid; Håkon Larsen & Ingerid Straume (red.), Det åpne...

Temamøte: Akademisk skrivesenter - For ansatte - Universitetet i Oslo

Ingerid Straume - Leder av Akademisk skrivesenter Påmelding Meld deg på her Påmelding er ikke bindende, men vi ønsker tilbakemelding for å beregne stoler og...

Akademisk skrivesenter: Her finner du «et hjem for skriving» - Apollon

en viktig støttende rolle, sier Ingerid Straume. Foto UiO – Alle har nytte av å ha en leser – en som ikke skal gi deg karakter. Når du går til læreren...

Hege Kristin Ringnes - Universitetsbiblioteket

arena , I: Astrid Anderson; Cicilie Fagerlid; Håkon Larsen & Ingerid Straume (red.), Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring . Cappelen Damm...

Dannelse for det 21. århundre - Senter for utvikling og miljø

Ingerid Straume , Universitetsbiblioteket, UiO Helge Jordheim , Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO Karen Lykke Syse , Senter for...

Eva Thue Vold - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Thue (2017). Språk uten grenser. En rapport om nettbasert språkopplæring.. Vold, Eva Thue & Straume, Ingerid (2017). Acta Didactica 10 år. Acta Didactica...

Eystein Gullbekk - Universitetsbiblioteket

; Cicilie Fagerlid; Håkon Larsen & Ingerid Straume (red.), Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring . Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202571863. 6...