Søk


Viser treff 21–29 av 29 for «ingerid straume»

Hege Kristin Ringnes - University of Oslo Library

fagbiblioteket som sosial og emosjonell arena , I: Astrid Anderson; Cicilie Fagerlid; Håkon Larsen & Ingerid Straume (red.), Det åpne bibliotek...

Opening UiO Academic writing centre - University of Oslo Library

session ("skrivenatt") on April 5th. Program January 23.: 13:00 Official opening by leader for the writing centre Ingerid Straume, professor emerita Frøydis...

PUBlications: En menneskeskapt virkelighet - Universitetsbiblioteket

bok om nettopp dette. Fredag 13. oktober møtes forfatteren Ingerid Straume og Dag Hessen til en samtale om hvordan vi kan komme litt nærmere en løsning...

Åpning av UiOs akademiske skrivesenter - Universitetsbiblioteket

også andre aktiviteter og kurs, blant annet skrivenatt 5. april. Program 23. januar: 13:00 Offisiell åpning ved leder for skrivesenteret Ingerid Straume...

Protokoll fra møte 1/2017 9. mars i bibliotekstyret - Universitetsbiblioteket

. Andreassen, Randi Rønningen, Stine Marie Barsjø (sak 5 og 6), Håvard Kolle Riis (sak 5 og 6), Ingerid Straume (sak 7) Sak 1 Innkalling og saksliste Utkast til...

rapport-skrivesenteret-forste-to-ar.pdf - Universitetsbiblioteket

kommet, og prøvd ut en rekke ideer som beskrives nærmere nedenfor. Ansatte Dr. Ingerid Straume er ansatt som førstebibliotekar i Seksjon for fag og studier...

hefte08.pdf - Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket i Oslo, Dr. Ingerid Straume and Dr. Astrid Anderson at the University Library of Oslo. They contributed with valuable comments and sugges- tions on...

skrivesenter.pdf - Universitetsbiblioteket

. september 2015 Notatdato: 8. september 2015 Saksbehandlere: Eystein Gullbekk/Ingerid Straume Akademisk skrivesenter Universitetsbiblioteket har tatt...

baseoversikt-var-2012.pdf - Universitetsbiblioteket

DDAATTAABBAASSEERR PPSSYYKKOOLLOOGGII 2012 Fagreferenter Ingerid Straume og Hege K. Ringnes BIBSYS Ask Beskrivelse av databasen BIBSYS er...