Søk


Viser treff 1–20 av 2 093 for «jens haga»

Jens Ådne Rekkedal Haga - Institutt for biovitenskap

Jens Ådne Rekkedal Haga Avdelingsleder - Finse forskningsstasjon English version of this page E-post j.a.r.haga@ibv.uio.no Telefon +47 22854105...

Jens Ådne Rekkedal Haga - Department of Biosciences

Jens Ådne Rekkedal Haga Administrative Manager - Finse Alpine Research Centre Norwegian version of this page Email j.a.r.haga@ibv.uio.no Phone +47...

Forsiden - Uniforum

hospitere ved institusjoner i lavinntektsland" Dekankandidat Jens Petter Berg ved Det medisinske fakultet, UiO Notert Zapffe-prisen tildelt Carl Tollef...

Jens Erland Braarvig - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

& Hagen, Alf van der (2002). Verdens hellige skrifter, Østkirken. De norske bokklubbene. ISBN 82-525-4118-6. Braarvig, Jens Erland; Bringsværd, Tor Åge...

Forfattere

., historiker Stortinget Dag Hundstad Postdoktor Universitetet i Agder Alan Hutchinson Førsteamanuensis Universitetet i Nordland. Jens Johan Hyvik...

Norgeshistorie

-Afrika, Canada og Grønland? Bilde av kommisjonen tatt på UiT Norges arktiske universitet, Tromsø våren 2019. Foto: David Jensen / Wikimedia Commons No...

Malcolm Langford - Institutt for offentlig rett

politisk endring', Dagbladet , 28.august 2015 - med K.Hogdahl Intervju i Dagsavisen , H. Skjeseth, ‘Færre fattige og mindre sult’, 8.juli 2014 'Jens, vi...

Grete Anita Dyb - Institutt for klinisk medisin

; Stene, Lise Eilin; Nilsen, Lisa Govasli; Haga, Jon Magnus & Dyb, Grete (2019). Tidlig intervensjon og behandling . I Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin...

Mats Erling Høvin - Institutt for informatikk

converters are provided. Berg, Yngvar; Næss, Øivind; Aunet, Snorre; Jensen, Rene & Høvin, Mats Erling (2002). Novel Floating-Gate Multiple-Valued Signal to...

Kristin Gustavson - Psykologisk institutt

alle arbeider i Cristin Jensen, Pia; Madsen, Christian; Hauge, Lars Johan; Gustavson, Kristin; Lund, Ingunn Olea & Pettersen, Johanne Hagen [Vis alle 12...

Øystein Prytz - Fysisk institutt

. Jensen, A. Yu. Kuznetsov, and Ø. Prytz. Nanoscale mapping of optical band gaps using monochromated Electron Energy Loss Spectroscopy. Nanotechnology 28...

Jens Ivar Brox - Institutt for klinisk medisin

: 10.1016/j.spinee.2017.05.011 . Fulltekst i vitenarkiv Magnusson, Karin; Holte, Kristine Bech; Juel, Niels Gunnar; Brox, Jens Ivar; Hagen, Kåre Birger...

Søren Erik Pischke - Institutt for klinisk medisin

.2021.738927 . Fulltekst i vitenarkiv Chaban, Viktoriia; Nakstad, Espen R.; Stær-Jensen, Henrik; Schjalm, Camilla; Seljeflot, Ingebjørg & Vaage, Ingvar Jarle...

Avhandlinger - Institutt for musikkvitenskap

Vollsnes, Arvid O. Ludvig Irgens Jensen: Passacaglia. Mag.art. Bibsys 1971 Bjørklund, Terje Musikkvitenskapelig teoretisering og filosofisk fundering : en...

Thomas Vikhamar Schuler - Institutt for geofag

; Burkhart, John & Hjorth-Jensen, Morten (2020). Coupled machine learning and the limits of acceptability approach applied in parameter identification for a...

Hanne Næss Hjetland - Institutt for spesialpedagogikk

? Systematisk kunnskapsoversikt over barnehagelærernes perspektiver på lekbasert læring. Markussen, Eifred; Grøgaard, Jens Brandi & Hjetland, Hanne Næss (2018...

Publikasjoner og mediebidrag - Senter for utvikling og miljø

, Maiken Bjerga & Jordhus-Lier, David Christoffer (2020). Internasjonale lærdommer. I Hagen, Inger Marie & Bjergene, Jon Olav (Red.), Grønne tariffavtaler...

Jon Haarberg - Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

, 1569-1756. I Appel, Charlotte & Fink-Jensen, Morten (Red.), Religious Reading in the Lutheran North. Studies in Early Modern Scandinavian Book Culture...

Eirik Tengesdal - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Renette; Hagen, Kristin; Håberg, Live; Jensen, Bård Uri & Nøklestad, Anders [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Utfordringa med fonetisk...

Sissel Furuseth - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

& Jens Lohfert Jørgensen (red.), Exploring NORDIC COOL in Literary History . John Benjamins Publishing Company. ISBN 9789027207890. 67-80. Furuseth, Sissel...